Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-06-10

Konsumenterna deltar vid FNs livsmedelskonferens 2002

Det har gått fem år sedan FNs stora livsmedelskonferens. Konsumenter, lantbrukare och många andra arbetar och deltar aktivt vid uppföljningen av FAOs livsmedelsmöte i Rom. Vår internationella konsumentorganisation är på plats och pekar i en rapport på att 777 miljoner människor
fortfarande är undernärda i världen. Consumers International vill att regeringarna ska satsa på följande områden:

* Verka för livsmedelsförsörjning och förbättrad tillgång till mat;
* Agera för att lösa de underliggande problemen med fattigdom,
arbetslöshet och orättvist fördelad köpkraft;
* Ge bättre möjligheter till lån och teknisk hjälp som riktas till de
fattigaste på landsbygden, särskilt hushåll som leds av kvinnor;
* Stöd rättvisa landreformer som hjälper de allra mest utsatta;
* Börja hantera andra faktorer som bidrar till otrygg
livsmedelsförsörjning, t ex politisk oro, urbanisering, brist på jord
och vatten, utbildning och sjukvård och de speciella problemen för
kvinnor.

I rapporten fokuserar vår internationella konsumentorganisation också på problemen med handelsavtal, bioteknik och hygienproblem inom livsmedelshanteringen. Consumers International inleder nu ett nytt
4-årigt projekt om livsmedel. Se www.consumersinternational.org för detaljer.

Läs Consumers Internationals krav till regeringarna inför
FAOs World Food Summit i Rom 2002 här: >>

Nyheter direkt från FAOs hemsida: >>

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS