Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Konsument-Forum


Konsument-Forum bildades 1987 av en antal enskilda konsumenter, från hela landet, som ville visa vad det betyder, om vi konsumenter gör något åt vårt sätt att leva och handla.

Vi förstod att det spelade roll och att medvetna konsumenter är basen för samhällsförändringen om den ska vara uthållig och bärkraftig. Det industriella tillväxtsamhället hade missat målet och miljödebatten väckte många på detta faktum.

Konsument-Forum har inga samband med eller beroende av politiska partier, handels- eller producentintressen.

Redan 1987 satte vi upp som målsättning: Medveten konsumtion med tanke på hälsa, miljö, etik, ekonomi och globala frågor. I dag vet vi att de är i centrum och allt fler vill fokusera frågorna.

Vi uttalade också visionen: att vi som konsumenter får mer kunskaper och därmed bättre kan utnyttja vår köpkraft för att skapa ett samhälle med livskvalitet.

I dag ingår Konsument-Forum som en viktig del i Sveriges Konsumenter i samverkan, där fler organisationer ställt upp bakom våra ideal. Konsument-Forum är medlem i Consumers International sedan 1988. Ett 10-punktsprogram antogs vid 1987 års Konsument-Riksdag. Klicka och läs hela programmet.

Konsument-Forum är medlem i den internationella konsumentorganisationen Consumers International CI, och tillsammans med CI deltar vi också i den internationella konsumentdialogen TACD.

Konsument-Forum har startat många framgångsrika kampanjer:
(Läs mera genom att klicka på rubrikerna)

Konsument-Forum är en ideell frivilligorganisation, som bygger på enskilt medlemskap. Du behövs som medlem för att organisationen ska få styrka och tyngd bakom kraven! Aktuell medlemsavgift, se Konsument-Forums hemsida

Plusgirokonto: 35 03 71-1.
Adress: Konsument-Forum, Box 88, 577 22 Hultsfred.
Tel: 0495-413 15
E-post: konsument-forum(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: www.konsument-forum.se

upp