Sveriges Konsumenter i Samverkan       Konsument-Forum

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer      Kontakta oss
2000-02-15
Konsumentorganisationer emot sammanslagningen av Time Warner och AOL

Washington D.C. -- Ledande konsumentorganisationer från båda sidor av Atlanten kräver att myndigheterna stoppar sammanslagningen av Time Warner-America On Line tills allvarliga problem när det gäller konsumenternas privatliv och integritet har lösts.

Den varningen kom vid ett möte med Transatlantiska konsumentdialogen TACD som hölls 10-12 februari i Washington D.C. Dialogen samlade mer än 60 konsumentledare från 16 länder samt regeringstjänsemän från både Europeiska Unionen och USA.

Konsumentföreträdare är oroliga att sammanslagningen mellan Time Warner och AOL ger företaget långtgående - och ytterst sofistikerade - möjligheter att samla information om konsumenternas köpvanor och hur de surfar på nätet, som kan utnyttjas för att sälja nya produkter.

- För svenska konsumenter är det viktigt att internet inte tas över av multinationella företag utan förblir en fri, öppen plats som alla har möjlighet att använda på lika villkor, säger Martin Frid, Konsument-Forum, som deltog i Washington D.C. Vårt privatliv och de uppgifter som vi eventuellt lämnar genom epost ska inte få missbrukas. Myndigheterna måste kunna gripa in
med konkurrenslagstiftning och se över reglerna innan det är för sent, säger Martin Frid.
Konsument-Forum bildades 1987 och ingår i Sveriges Konsumenter i Samverkan


Upp sida