Konsument-Forum                              Ekologisk odling

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer      Kontakta oss
2000-02-22
Internationell överenskommelse mellan konsumentorganisationer om
ekologiska livsmedel

Konsument-Forum som är medlem i Consumers International deltar i den transatlantiska konsumentdialogen TACD. Detta är ett helt nytt sätt att påverka både amerikanska myndigheter och EU-kommissionen. I dialogen ingår de stora konsumentorganisationerna på bägge sidor Atlanten. Läs mer om TACD på engelska.

Dialogen är ett svar på den s k Transatlantic Business Dialogue TABD som nyligen fick ta emot vicepresident Al Gores lyckönskningar för att de fått igenom 50 % av sina förslag! Än så länge har konsumentdialogen inte nått lika långt men flera av de första resolutionerna, bl.a. om genmanipulerade livsmedel och tillväxthormoner, har uppmärksammats. Vid tredje mötet i Washington D.C., där Martin Frid från Konsument-Forum deltog, talade både den amerikanske jordbruksministern Dan Glickman och EU-kommissionären David Byrne om TACDs viktiga roll för konsumenternas rättigheter.

Framför allt har vi genom TACD en gemensam röst som ger styrka mot de globala marknadskrafterna. Från Konsument-Forums sida har vi deltagit genom att tillsammans med den danska konsumentorganisationen FBR skriva resolutionen om ekologiska livsmedel, som antogs i februari 2000. Vi har också skrivit delar av resolutionen om världshandel samt deltagit aktivt i arbetet att ta fram resolutioner om bioteknikpatent, hälsopåståenden samt harmonisering av internationella standardiseringsavtal.

Läs resolutionen om ekologiska livsmedel:


Upp sida