Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Transatlantiska konsumentdialogen


Vad är Transatlantiska konsumentdialogen
Översikt verksamhet 2003
Översikt verksamhet 2002
Tillbaka till TACD-index
 
Vad är transatlantiska konsumentdialogen?
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) är ett forum för amerikanska och europeiska konsumenorganisationer som tar fram rekommendationer om viktiga frågor som läggs fram gemensamt till regeringen i USA och till EU-kommissionen. Syftet är att främja konsumentintresset i lagstiftningen samt arbeta för ökat konsumentinflytande. TACD höll sitt första möte 1998. Genom att ha en formell struktur kan konsumentrepresentanter från USA och Europa direkt påverka de politiska förhandlingarna mellan USA och Europa t ex när det gäller handelavtal.

Redan 1995 bildades New Transatlantic Agenda och sedan kom Transatlantic Economic Partnership (TEP) samt Transatlantic Business Dialogue (TABD). Det var även logiskt att bilda Transatlantic Environmental Dialogue och vår konsumentdialog TACD för att nå fram till en mer gemensam syn på viktiga miljö- och hälsoproblem samt försöka hitta lösningar som snabbt går att genomdriva. 

Hittills har över 40 europeiska och 24 amerikanska konsumentgrupper gått med i TACD. I de tre arbetsgrupperna skrivs de gemensamma dokumenten.


TACD består av: 
Styrkommitten
Arbetsgrupperna
Sekretariatet
upp
TACD översikt och publicerat 2003
Lista över deltagande organisationer
Publicerade pressinfo (två dokument gäller 2003)
Publicerade arbetsdokument
   
Några av arbetsgrupperna:
- Food
- Resolution on Food Advertising & Marketing to children
- Health
- Data Exclusivity And Health Registration Data
- Trade
- Resolution on Multilateral Disciplines to Phase out Agricultural Dumping
- Resolution on Product Labels and trade rules
upp
TACD översikt och publicerat 2002
Lista över deltagande organisationer
Publicerade pressinfo (åtta dokument finns på 2002)
Publicerade arbetsdokument
   
Några av arbetsgrupperna:
- Food
- Resolution on the WHO Report on Diet, Nutrition, and the Prevention of Chronic Disease
- Resolution on Food and Dietary Supplements
- Health
- Trade
- TACD Recommendations in Preparation for Qatar WTO Ministerial
   
   
upp