Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Europeiska gemenskapen - EUEuropeiska unionen på Internet
  Direktlänk - Konsumenter
Direktlänk - Europeiska ungdomsportalen
Direktlänk - Europeiska ungdomsportalen (Sverige)
Europeiska kommissionen (Främjar gemensamma intressen)
Ministerrådet - Europeiska unionens råd (även ordförandeskapet)
Europaparlamentet (Folkets röst)
Tillbaka till:
EU
Länkindex


Övriga EU länkar
Eurobarometern
EU-upplysningen - EU-upplysningens webbplats har till syfte att sprida information om EU till allmänheten. Här publiceras opartisk information om EU och om utvecklingen inom EU.
Debatt om EUs framtid (konvent)
"Medborgarportal" - information om dokument, klagomål, framställningar till Europaparlamentet m m
Regeringens EU-sida
Riksdagens EU-sida
EUs konsumentlagstiftning: inledning, historik och information
EUs konsumentlagstiftning, Amsterdamfördraget artikel 153, sökregister m m
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (artikel 153)

Sedan 1975 anges följande fem grundläggande rättigheter som ska utgöra grunden för gemenskapens konsumentlagstiftning:
Rätten till skydd av hälsa och säkerhet.
Rätten till skydd av ekonomiska intressen.
Rätten till ersättning och hjälp vid skada.
Rätten till upplysning och undervisning.
Rätten till representation.

Amsterdamfördraget gav konsumentpolitiken en ny impuls. Dess grundläggande mål ska enligt den nya artikel 153 vara att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen och främja deras rätt till upplysning och undervisning samt deras rätt att organisera sig för att försvara sina intressen. Enligt samma artikel ska också konsumenternas intressen beaktas vid utarbetandet och tillämpningen av gemenskapens övriga politikområden. Även andra bestämmelser i fördraget, bland annat rörande folkhälsa, anses gå i riktning mot ett ökat konsumentskydd.

upp