Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Länkar Genteknik

Kampanj:Genteknik

Här hittar du länkar till myndigheter, livsmedelsproducenter, handel och organisationer både för och emot GMO. Svenska länkar l Internationella länkar


Svenska länkar - Både för och emot GMO
BioteknikCentrum - Bioteknikcentrum är ett informationskontor som skapats för att öka kunskapen om genteknik och GMO. Initiativtagare och finansiärer är bioteknikföretagen Bayer CropScience, DuPont, Monsanto, Plant Science Sweden, Svalöf Weibull samt Syngenta. Finansiellt stöd har även erhållits från Bayer och Dow Agroscience.
Gentekniknämnden - Myndighet - Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Gentekniknämnden är rådgivande instans till bl.a. regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.
Genvägar - Multimedialäromedel från SLU
Genvägen - På webbplatsen www.gmo.nu hittar du mer information om GMO-lagstiftningen och myndigheternas ansvarsfördelning.
GMOfri.se - Mat utan genteknik
Greenpeace/Genteknik - Om genteknik
Hej Då GMO! - Gräsrosarbete för GMO-fria zoner i Sverige
Hemköp - Om genteknik
ICA - Etik och samhälle - Om genteknik
Jordbruksverket - Om genteknik Lista över godkända produkter
Kemikalieinspektionen - Om genteknik
Kooperativa Förbundet - Om genteknik
Livsmedelskedjornas inställning till GMO (maj 2002)
LivsmedelsSverige (SLU) - Om genteknik
Livsmedelsverket - Om genteknik
Miljöförbundet Jordens Vänner - Om genteknik
Natursskyddsföreningen - Om genteknik
SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik
Sveriges Konsumentråd (faktablad från 1998)
Svenska länkar l upp
Internationella länkar
A SEED Europe
Campaign to ban genetically engineered foods
Consumers International
EU register of genetically modified food and feed
FoE - Friends of the Earth
Genetix update
GMO Compass - GMO Database - Authorisation and approval status in the EU
Greenpeace
GM Watch
Monitor (Holland)
Organic Consumers Association
RAFI
The Biotechnology & Development
Union of Concerned Scientists
upp