Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Länkar InternationelltKampanj: Internationellt


Svenska länkar:
Forum Syd
Miljöförbundet Jordens Vänner (Globaliseringens arkitekter)
Svenska Naturskyddsföreningen (MAI)
Kommerskollegium
 
Internationella länkar:
Public Citizen
Consumers International
Friends of the earth
Public Citizen (MAI -- A New Stealth Investment Agreement)
Public Citizen ("New" MAI Text Ignores Citizen Concerns)
Public Citizen (Länkar)
Public Citizen (WTO)
International Forum on Globalization (MAI länkar)
MAI-Not!
nassist.com (MAI bl.a.)
Preamble Center
oneworld.net (MAI)
 

Länkar till offentliga organ:

OECD (International Investment)

upp