Konsumenter i SamverkanTill startsidan
Kampanj: Globalisering

 
Länkar Globalisering
Svenska länkar:

Forum Syd
http://www.mjv.se/mai/mai-rapp.html (Miljöförbundet Jordens Vänner)
http://www.snf.se/verksamhet/nordsyd/mai.htm (Nord/Syd)
Kommerskollegium
 

Internationella länkar:

http://www.citizen.org/index.html (Public Citizen)
http://www.consumersinternational.org (Consumers International)
http://www.foe.org/ (Friends of the earth)
http://www.citizen.org/press/pr-mai1.htm (Public Citizen)
http://www.citizen.org/Press/pr-mai3.htm (Public Citizen)
http://www.citizen.org/pctrade/resources/other.html (Public Citizen)
http://www.citizen.org/pctrade/tradehome.html (Public Citizen)
http://www.foe.org/ga/analy.html (Friends of the earth)
http://www.foe.org/ga/mai.html (Friends of the earth)
http://www.ifg.org/mai.html (länklista)
http://www.islandnet.com/~ncfs/maisite/ (Islandnet.com)
http://mai.flora.org/ (MAI-Not!)
http://www.nassist.com/mai/ 
http://www.preamble.org/mai/maihome.html (The Preamble Center)
http://www.oneworld.org/guides/MAI/index.html (oneworld.net: big issues)
 

Länkar till offentliga organ:

http://www.oecd.org/daf/cmis/fdi/index.htm (ändrade förslaget!)
http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/mailinks.htm#gov (olika länders MAI-sidor, Sverige har ingen!)
 

Tillbaka         Hem