Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Länkar till offentliga
organisationer och myndigheter
Här hittar du användbara länkar till svenska myndigheter och organisationer med anknytning till konsumentfrågor. SKIS ansvarar inte för innehållet på de sidor vi länkar till.
Klicka på det du söker:
Rådgivande instanser
Regering och riksdag
Svenska myndigheter och offentliga organ
Tillbaka till länkindex


Rådgivande organisationer, myndigheter och instanser

Budget och skuldvägledning
- hjälper dig med hushållsekonomiska översikter, förslag till betalningsplaner. På konsumentverkets hemsida kan du söka efter budget och skuldvägledare i just din kommun.
Energirådgivningen
- denna service är ett samarbete mellan 23 kommuner i Stockholmsregionen. Här erbjuds kostnadsfri och opartisk rådgivning i frågor som berör energiåtgång, hur miljöbelastningen kan minskas samt om de tekniska lösningar det finns att välja mellan.
Fair Play
- Fair Play arbetar för rent spel i TV- och datorspel. Förutom webbplatsen, finns filmen "Dödligt spel," en dokumentär av Johan Åsard om våldsamma TV- och datorspel, tillgänglig för visning på skolor.
Konsument Europa
- ger dig råd när du ska handla inom EU, hjälp i tvister efter utlandsköp och tips om timeshare – tidsdelat boende.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
- ger information om olika spar- och låneformer. Hjälper till att tolka juridiska och ekonomiska begrepp i t ex avtalsvillkor, bistår med gratis rådgivning under full sekretess.
Konsumenternas elrådgivning
- ger dig fakta om elmarknaden samt gratis rådgivning om elleveranser.
Konsumentvägledning.nu
- ger råd om var du kan vända dig om du behöver hjälp i olika konsumentfrågor.
Konsumentvägledare
- ger fakta om konsumentlagarna, ekonomiska råd och hjälper dig vid klagomål på vara, tjänst eller annons. På konsumentverkets hemsida kan du söka efter konsumentvägledare i just din kommun.
Konsumenternas försäkringsbyrå
- hjälper dig att tolka försäkringsvillkor, jämföra försäkringar och att hitta rätt instans om du vill överklaga ett bolags beslut.
NRK - Näringslivets Etiska Råd Mot Könsdiskriminerande Reklam
- Denna site har till syfte att informera om vad som är könsdiskriminerande reklam. Vilka annonser som har fällts och varför.
Sverige Direkt
- På SverigeDirekt hittar du alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn. Där kan du ävenhitta webbadresser och kontaktuppgifter till kommuner, landsting, myndigheter med mera.
Våga handla!
- lär dig mer om dina rättigheter och möjligheter som konsument (kampanj av konsumentverket och konkurrensverket riktad till unga).
www.klagareklam.se - Ny hemsida som gör det lättare att framföra synpunkter och klagomål på reklam och produkter. Webbsidan har samlat alla nämnder och råd för att göra det lättare för oss konsumenter att hitta rätt instans att klaga till.

upp
Regering och riksdag

Regeringen
Riksdagen
Jordbruksdepartementet - Bl a fiske, ekologisk produktion, livsmedelssäkerhet, djurfrågor, jordbruk hamnar under detta departement. Ansvarigt statsåd (Jordbruksminister) är Eskil Erlandsson.

Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Integrations- och jämställdhetsdepartementet - Konsumentpolitiken tillhör nu detta departement med Nyamko Sabuni som ansvarigt statsråd (Integrations- och jämställdhetsminister).
 
upp
Svenska myndigheter och offentliga organ

Allmänna reklamationsnämnden
Barnombudsmannen, BO
Boverket
Centrum för Konsumentvetenkap, CFK - Sveriges nationella forsknings­centrum inom konsumentområdet.
Datainspektionen
DO, Diskrimineringsombudsmannen
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Fastighetsmäklarnämnden
Finansinspektionen
Folkhälsoinstitutet
Giftinformationscentralen
Hjälpmedelsinstitutet
Hp-info.nu
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsument Europa
Konsumentverket
Livsmedelsekonomiska Institutet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Marknadsdomstolen
Medborgartorget, portal för samhällsinformation
Naturvårdsverket
Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet
Nämnden för offentlig upphandling, NOU
Premiepensionsmyndigheten, PPM
Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen har en särskild sida med konsumentinformation. Läs mer här >>
Riksskatteverket
Räddningsverket
Samhällsguiden, länkar till viktig samhällsinformation
Skolverket
Småhusskadenämnden
Skyddsnätet
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån, SCB
Svensk Bilprovning AB
Sverige Direkt, guide till svenska myndigheter
Ungdomsstyrelsen
Vägverket


upp