Hälsa kostar också

Hälsa är gratis. Ja, det är sant, om man värderar tillståndet i sig, men det kan kosta också att behålla hälsan. Av rädsla för ohälsa äter många en massa olika preparat och tillskott och s.k. hälsoprodukter. Somliga lägger ner stora pengar på motionsverksamhet, både på prylar och på avgifter till t.ex. gym.

Man kan sammanfatta genom att säga att "hälsa är gratis, att behålla hälsan kan kosta, men att eliminera ohälsa kostar mest."

Det billigaste sättet och det mest lönsamma sättet är nog i alla fall att med sunt, förnuftigt och lagom leverne på ett naturligt sätt försöka behålla hälsan. Vi ska i denna lilla skrift försöka vidga begreppet och därmed kunna bli mer motiverade att behålla hälsan, just genom att inse hur värdefull den är och hur mycket ohälsa kostar i olika sammanhang.


Vår komplicerade värld

Vårt liv och vår värld är mycket komplicerade funktioner,
och det kan vara nyttigt att få upp ögonen för ett vidare begrepp och inte se alltför ensidigt på detaljerna.

Vi ska se på hälsosamhet och i olika sammanhang. Vi ska inrikta oss på främst sambanden, konsekvenserna, makten, intressena, konflikterna, och man kanske också skulle kunna kalla det synergieffekterna.


Tobak bra som avskräckande exempel

Vi kommer inte att ta upp olika produkter var för sig, snarare se exempel på vissa produkters inverkan på många områden. Ett klassiskt sådant är ju tobaken, som vi lätt förstår att det innebär ohälsa, men det innebär också en kostnad för plånboken, en belastning för miljön både i produktionen med diverse ämnen och där den odlas, och naturligtvis miljön för de som befinner sig i närheten. Vi kommer att titta på vad det kostar för statsbudgeten och naturligtvis hur det påverkar omvärlden, främst tredje världen, där odlingar ockuperar mark som befolkningen annars kunde ha odlat sin mat på. Det inverkar helt klart på livskvalitén både i form av bundenheten till vanan och i form av det försämrade allmäntillståndet och hälsan, och det har naturligtvis effekter för framtiden och de framtida generationerna i och med att vi för vidare ett mönster och en vana. Det finns alltså så mycket negativa effekter av tobaken, att det är ofattbart att våra regeringar inte har förbjudit den sedan länge tillbaka!

Egentligen skulle tobaken haft ett eget kapitel i den här skriften, men då skulle boken säkert blivit dubbelt så tjock. Vi nöjer oss med att ta med tobakens effekter i de olika kapitlen, och därmed i stället försöka lära oss tekniken med att tänka i helhetsbegrepp, och se konsekvenserna i ett betydligt större sammanhang än vad vi normalt förknippar med ordet hälsosamt.

Hoppas att läsaren får glädje och nytta av att ha offrat en del av sin tid och en del av sitt liv med att läsa igenom boken. Jag hoppas att det ska innebära något av en aha-upplevelse att just se konsekvenserna och uppleva det vidgade perspektivet, och att jag därmed har kunnat förmedla en ny teknik att se på olika varor eller företeelser för att lättare kunna välja rätt eller bli mera motiverad att säga nej - sluta.
nästa sida