De tre intressena

Låt oss dela upp samhället i tre olika sektorer. Det ena är den privata sektorn, d.v.s. det privata företagandet och det andra är den offentliga sektorn, så har vi den tredje sektorn som är folket. Folket som presterar sitt arbete, för att få lite köpkraft att stoppa in i näringslivet igen. Vi ställer alltså upp med både arbetskraft och köpkraft. Men om vi ser det som konsumindre, så kanske vi inte ska ställa upp med lika mycket arbetskraft och vi kanske inte ska släppa iväg lika mycket köpkraft, utan hålla lite grann i både pengarna och tiden och låta den privata och offentliga sektorn anpassa sig till en något mindre kostym, kanske en klädsammare mindre kostym. Det är ju folkets väl och ve som gäller och det är folkets behov som måste tillfredsställas på det mest ekonomiska sättet, precis som man resonerar i ett företag. Minsta möjliga arbetsinsats och minsta möjliga råvaruåtgång för att få ut det mesta möjliga av den färdiga produkten. Den formen av tillväxt är framtidens tillväxt. Det är lönsamhetstänkandet, som även vi som konsumenter måste börja ta till oss. Vi måste genomskåda den psykologiska påverkan som vi har varit utsatta för ifrån både statsmakternas och näringslivets sida. Från statsmakterna har man idealiserat arbetets roll, det är deras sätt att säga "att vi är inget värda om vi inte har ett lönearbete". Vi är ingenting även om vi kanske är fullt sysselsatta med meningsfull sysselsättning, men den är ju inte ATP-grundande.

Att odla själv eller att plocka i skogen, att laga mat själv eller vara hemma i hemmet och göra någonting är alltså oavlönat och inte ATP-ökande, det är bara betraktat som mindervärdig sysselsättning. Bakom det här ligger självklart statsmakternas intresse av att öka skatteintäkterna och få större grepp om människans frihet. Näringslivet har använt sig av psykologer och skapat reklamen och därmed makt över oss människor. Det har även skapat produkter som ökar beroendet och alltså ökar konsumtionen.


Vi lär om lönsamhet

Men har vi egentligen lust att arbeta ihjäl oss för att få det bra? Ja, då har vi ju ingen nytta av det. Ur konsumentsynpunkt är det alltså inte hälsosamt att bara vilja ha mera. Titta bara på livsmedelsindustrins manipulerande med råvarorna, ibland är det inte ens råvaror utan syntetiskt skapade smaker, konsistenser och former för att locka oss att konsumera med smak och andra upplevelser.

Vi konsumenter lever inte för att prestera vår arbetskraft och konsumera maximalt för att hålla ett allt större näringsliv under armarna och finansiera en allt hungrigare statsapparat med skatter. Det är lite grann av "svansen som viftade med hunden". Det är vi medborgare, brukare, konsumenter, d.v.s. vi alla som är basen för samhället och överlevnaden, och det är våra behov som skapar sysselsättning och marknad.

Behovstillfredsställelsen är inte huvudsaken, utan medlet som har blivit målet. Vi konsumenter kanske bättre skulle lära oss vad våra behov egentligen är, och också tilllämpa lönsamhetstanken som är vanlig i näringslivet. Det är vad hushållning egentligen innebär. Att offra så lite arbete som möjligt för att få det vi behöver och undvika allt sånt som vi inte behöver, det olönsamma, och därigenom få mera tid över samtidigt som vi skadar mindre både vår hälsa och miljö.

Vi kan lära oss att jaga kostnader och skapa lönsamhet, att maximera på våra villkor så att vi får så stor behovstillfredsställelse som möjligt med minsta möjliga arbetsinsats och tidsåtgång. Det är hälsosamt och lönsamt för oss var och en.


Positiva effekter i stort

När vi nu går in i de olika kapitlen ska vi se att det har en positiv effekt på de flesta områden. Mindre fett, mindre socker, mindre salt, mindre tobak, mindre alkohol, mindre kalorier, mindre energianvändning, mindre råvaruanvändning, mindre sopor och mindre av den onödiga produktionen och konsumtionen har ju helt klart effekter på både kroppen, plånboken, miljön, statsbudgeten, omvärlden, sysselsättningen, livskvalitén, naturen, framtiden och på framtida generationer.

KonsuMINDRE är hälsosamt för oss alla, och inte minst lönsamt, nu och för framtiden!


( Tillbaka | Hem | Kontakt )