Konsumenter i Samverkan  Till startsidan 
Kampanj: Vård............
 
Hultsfred den 17 mars 1997 
 

Statsrådet Margot Wallström 
Socialdepartementet 
103 33 STOCKHOLM  


Bästa Margot Wallström ! 

Konsumenter i samverkan är en fristående paraplyorganisation för medborgare som konsumenter, partipolitiskt neutral och fristående från både handels- och producentintressena. Ett 20-tal ideella riksorganisationer har format denna samverkansorganisation. Organisationerna omfattar totalt c:a 140 000 vakna och medvetna medlemmar. 

Tillsammans med den internationella konsumentrörelsen håller vi på att lansera kampanjen "patienternas rättigheter" omfattande bl a rätten till valfrihet. Det gäller valfrihet för såväl vårdformer som läkemedel, såväl inom skolmedicinen som alternativvården. 

Det har kommit till vår kännedom att det finns ett lagförslag som ska förbjuda föräldrar att för sina barn, om de är yngre än 15 år, anlita terapeuter som vanligen kallas "naturläkare" och "alternativmedicinare", d v s yrkesfolk som i många år har funnits vid sidan av den offentliga vården och som i all tysthet har avlastat den alltmer otillräckliga vårdapparaten. Det är akupunktörer, homeopater, kiropraktorer, o.s.v. Gränsen som gäller nu är 8 år. 

Med tanke på att förslaget verkar komma från en instans som också fortfarande hårdnackat påstår att "kvicksilver inte är farligt och skadligt då det sätts in i munhålan på människan", hoppas vi att Du inte kommer att ta det här förslaget på allvar. 

Skulle en sådan lag instiftas skulle det vara en motgång för medborgare som är engagerade och som mycket väl vet varför de väljer att gå med sina barn till dessa naturläkare. Eller vågar man påstå att de "är dumma, godtrogna och att de inte inser att dessa naturläkare bara skulle skada deras barn"? 

Det har inte förekommit många artiklar eller reportage, om ens någon, där man tar upp skador som t.ex. en homeopat har åsamkat en person (barn eller vuxen). Tvärtom, många tråkiga artiklar, pinsamma för den offentliga vården, har duggat tätt senaste åren. Hur kan det komma sig att homeopati är en känd, erkänd och respekterad behandlingsform bara man kommer över gränsen till Tyskland eller England? 

Vad sysslar Socialstyrelsen med? 

Naturläkarnas kompetens brukar det inte vara fel på. Du känner säkert till att det numera i Sverige finns ett stort antal kinesiska läkare, som har traditionell utbildning, men som i det här landet enligt lagen är betraktade som kvacksalvare? Och detta samtidigt som det lär ha utbildats flera tusen sjukgymnaster, sjuksköterskor, tandläkare och läkare på en eller ett par veckors kurser, där dessa kursdeltagare på så sätt blev "av Socialstyrelsen godkända akupunktörer". Är detta rimligt ? 

Naturmedicinare och naturmedel måste ha varit en nagel i ögat på Socialstyrelsen i alla år. Socialstyrelsen tillsatte för några år sedan en utredning, Alternativmedicinska Kommittén, som skulle visa vad svenska folket tyckte om naturläkare. Det blev minst sagt nedslående siffror för Socialstyrelsen då det visade sig att redan då, vid mitten av 80-talet, hade 20% av svenska folket gått till naturläkare av något slag, och en mycket stor majoritet hade fått god hjälp för sina besvär och var mycket nöjda. Varför inte låta dessa yrkesgrupper få fortsätta att göra sitt arbete? SÄNK istället åldersgränsen, låt fler barn få bli behandlade av dessa terapeuter. Är det någonstans i EU förbjudet att låta homeopater, akupunktörer, etc. behandla barn? T o m i Norge behandlas spädbarn med akupunktur. 

De som söker en naturläkare gör det p g a sin övertygelse och de bekostar utan att klaga dessa besök själva. De avlastar "den sjuka vården". (Du var ju med på TV-programmet med samma namn.). Har regeringen råd att tvinga fler patienter till vårdkön? 

Vi hoppas naturligtvis att det här dåligt genomtänka förslaget inte genomföres. Att driva igenom en sådan lag skulle göra regeringen mäkta impopulär. Låt förnuftet segra. 
 

Med vänlig hälsning 

Konsumenter i Samverkan 

Bengt Ingerstam 
generalsekreterare 

Tillbaka       Hem