Konsumenter i samverkan 
Till startsidan
 
 
 
 
 
Riksdagen röstade igenom Prop. 1997/98:183. Läs svaren vi fått. 
Kommer Riksdagen att förbjuda hälsokost?
Länkar
vår VÅRD - kampanj: introduktion 
Medlemdsorganisationernas projekt
"Patient - bli vårdkonsument" (Projekt från Konsument-Forum)
Ska nyttig mat behöva kallas för läkemedel? (Debatt)
Hälsosamt är lönsamnt! (Artikel)
Liberalisera Bruket av vitaminer och kosttillskott! (Debatt)
Remissvar till Livsmedelsverket   (1996 - Gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel)
Remissvar till Livsmedelsverket  (1997 - Förslag till kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om vitamin- och mineralpreparat )
Remissvar till Läkemedelsverket  (1996 - Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen)
Brev till Statsrådet Margot Wallström
Svar från Statsrådet Margot Wallström (Läggs snart upp)
National Activities on Patients' Rights and Quality of Health Care (Consumers International)
 
( Tillbaka | Hem | Kontakta oss )