Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2010-09-06  
KonsumentSamverkan lokalt
Aktuellt NU - uppstart på många platser i landet av lokala konsumentgrupper. Mycket att vinna på att ”samverka” lokalt!

Vi samverkar i en svensk fristående och obunden konsumentorganisation, som styrs av oss konsumenter själva. Vi kan göra det enklare, agera tillsammans och utveckla det lokala opinionsarbetet. Ensam är det svårt att agera, men tillsammans går det lättare att få gehör och få möjlighet att träffa berörda parter för olika frågor man vill påverka. Fler idéer kan utvecklas lokalt, efter behov.

Det kommer att bli
  •   gruppträffar
  •   föreläsningar
  •   enkla diskussionscirklar och
  •   vanliga studiecirklar
  •   undersökningar där medlemmarna kan hjälpas åt,
      t ex prisjämförelser och produkttester
Frågor som just nu är heta är
  •   den "Offentliga Maten" – i skolor och vården
  •   debatten om matfetterna smör – margarin
  •   industrimaten – dyr och utdrygad och en massa tillsatser
  •   vilka kostråd fungerar för mig – för vikt och hälsa
  •   krav på ökad tillgång till närproducerade varor
  •   få ner kostnaderna för maten – målet är 30%
Hämta ner flygbladet här
och skicka det till vänner och bekanta per post, e-post eller kopiera upp det och dela ut på ditt jobb, vid ett föräldramöte eller annan samling eller på biblioteket.

Är du medlem kan du meddela oss om du vill bli informerad när antalet är tillräckligt stort för att dra igång.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss