Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -

Nr 8 - Onsdag 21 december 2005

• • Snabba KonsumentNyheter • • www.konsumentsamverkan.se

Efter Coca Cola, chips och söta frukostflingor kommer nästa våg
Den sunda maten

Sund mat är inte bara en kassako utan också bra för konsumenterna. Det är väl det primära,  men det lyser alltid igenom att handeln i första hand hakar på trenderna för att ha gott om kassakor i sin hage, det gäller att mjölka oss konsumenter.

Så här skriver Mats Wallin, vd för Ymer Reklambyrå, i sin krönika på Dagens handels  hemsida, 31 oktober 2005:

LÅT MATHÄLSAN BLI NÄSTA SVENSKA TILLVÄXTMOTOR
I praktiken tar livsmedelsindustrin och detaljhandeln generellt ett ynkligt dåligt ansvar för vad man säljer och hur man marknadsför detta till konsumenter. All kunskap kring hälsosam kost finns på plats så kavla upp ärmarna och sätt igång! Satsa på mat som människor inte blir sjuka av att äta. Sund mat är morgondagens kassako, skriver Mats Wallin i sin krönika.

Konsumenter mot fetma

Konsumentorganisationer från Europa och USA möttes i Bryssel 1-2 december om det ökande världsproblemet ”obesity” (fetma och övervikt).

Ett hundratal representanter från konsumentorganisationer möttes i Bryssel dagarna 1-2 december för en konferens om det stora hälsoproblemet med övervikt och fetma. Problemet finns i alla länder, men USA är hårdare drabbat än t ex England och Sverige. Stor enighet rådde om att sockerkonsumtionen var en starkt bidragande orsak, i synnerhet den kraftiga läskedryckskonsumtionen. Oron delas av alla organisationerna, som påkallar kraftiga åtgärder från EU Kommissionen och de amerikanska myndigheterna men också från både tillverkare och handel. Reklamen anses vara en bidragande orsak och krav på återhållsamhet när det gäller reklam till barn efterlystes.

Från Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog ordföranden Bengt Ingerstam. En utförligare rapport kommer att läggas ut på hemsidan. Tills vidare länkar vi här till några pressklipp (pdf).
Hjälp oss! Många abonnerar och uppger fel mailadress. Dessa får inte SKN med ett mail. Gör så här...

Siljans Chark backar
– avstår nu GMO i fodret
Opinionstrycket gjorde effekt. Företaget blev nerringda av arga konsumenter som hotade sluta köpa deras produkter, men även av arga bönder i trakten.


Nyheten att de skulle acceptera GMO i fodret till djur de köper in från bönderna kunde läsas i Södra Dalarnas Tidning helt nyligen, men folk reagerade snabbt.

Vad är då sanningen när Swedish Meats går ut och säger att de inte fått någon reaktion från konsumenterna? Ljuger de? Troligen!

GMO-ärtor stoppade gav lungskador på möss
I den erkända tidningen New Scientist fanns den 21 november att läsa om att försök på möss gav klara indikationer på lungskador då de fick äta genförändrade ärtor.

Nu har kommentarer kommit ut om försöken och artikeln i New Scientist i ett mycket ansett nyhetsbrev i USA, Dr Mercola, där han just påpekar att försöken gjorts på ett privat institut. Hade de gjorts av inblandat företag hade inte sanningen kommit ut, anser han.

Feta mejeriprodukter omvärderas
nu bra för hälsan
Att fet mat, tvärt emot vad som tidigare påståtts, kan var bra för hälsan, är det nya budskapet. I artikeln i Uppsala Nya Tidning, den 24 oktober redogörs för forskningsresultat som visar att feta mejeriprodukter innehåller ämnen som skyddar mot magcancer hos kvinnor.

Se också notis i Snabba Konsumentnyheter – SKN – nr 6.

I kommande nyhetsbrev kommer mer om effekterna för diabetes och övervikt/fetma och vårt krav på att återinföra fet mjölk i skolorna, som medel mot just fetma!
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >