Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -

Nr 11 - Torsdag 19 januari 2006

• • Snabba KonsumentNyheter • •       
Extranummer
Skicka snabbt vidare detta nyhetsbrev till alla du känner

På grund av torskskandalen sätter vi nu in ett extra nummer av Snabba KonsumentNyheter.
Ett fylligare nummer kommer i morgon.
Titta på nyhetssändningarna i TV 4 i kväll - Torskdebatten fortsätter

Tipsa vänner och bekanta om detta. TV 4 kommer att lyfta upp vår BOJKOTT-reaktion i sändningarna Nyheterna i kväll.
Vi är ”torsk” allihopa!
Nu blir det BOJKOTT


Sveriges Konsumenter i Samverkan, den fristående och oberoende konsumentorganisationen i Sverige, ser med bekymmer hur politiker, myndigheter, producenter och fiskbranschen mest ägnar sig åt att diskutera ansvarsfrågan efter TV4 s avslöjande i Kalla Fakta den 18/1, om det omfattande svartfisket på torsk i Barents hav.

Läs SKIS pressmeddelande!
Följ medias uppföljning av torskskandalen på vår hemsida.
Läs mer direkt på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >