Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -

Nr 12 - Fredag 20 januari 2006

• • Snabba KonsumentNyheter • •       
Stor uppmärksamhet i media
för torskskandalen


Kalla Fakta i TV4 fick oerhört genomslag och gav även snabbt resultat. T ex vände Findus redan dagen efter och säger upp leveransavtalet med det utpekade danska företaget Kangamiut.
- Följ utvecklingen på vår hemsida där vi kompletterar listan över inslag i media kontinuerligt.
- Läs mer om torskskandalen
- Bojkottalistan
74 % av Sveriges bönder vill inte odla GMO
- VARFÖR SKA VI DÅ TVÅNGSMATAS MED DET?


Tidningen ATL har låtit Nordiska Undersökningsgruppen undersöka bland 1000 bönder hur de såg på saken. Hela 78 procent av de 1000 svarade på enkäten, alltså ovanligt stor tillförlitlighet.

Man tolkar det som en naturlig följs av att acceptansen från konsumenterna är fortfarande mycket låg. ”Varför odla något som ingen ändå vill ha?” är den naturliga reaktionen.

Vi citerar vidare: ”Trots att svensk köttindustri med Swedish Meats i spetsen accepterar kött från djur som fötts upp med gmo-foder kan bara 32 procent av bönderna tänka sig ge dem det.”

Med bakgrund av denna inställning bland bönderna och det stora konsumentmotståndet, anser vi Swedish Meats agerande är rent av skandalöst. Att demagogiskt i sina meddelanden säga ”konsumenterna kommer nog inte att reagera” är ett sätt att mjuka upp opinionen.

Därför är det dags att konsumenterna hörs ordentligt! Vad är då bättre än en stor BOJKOTT-aktion?

Läs hela artikeln i ATL 20/1
Läs vad vi tidigare publicerat i Snabba KonsumentNyheter i frågan
Läs mer på vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se
Illegalt torskfiske ingen nyhet
WWF har en rapport på 34 sidor, som behandlar problemet. Den är daterad april 2005. Det kan alltså inte vara en nyhet för vare sig fiskeriministern eller myndigheterna. Läs WWFs rapport (pdf-fil).

Läs mer om skandalen på vår hemsida

GRÖN TORSK
- positiv lista över säkra inköp av torsk
Allt eftersom vi fått klara besked på märken av fryst torsk, som vi kan lita på, kommer vi att lista upp dem på en ”positiv lista” som läggs på hemsidan och uppdateras kontinuerligt.

Redan nu lutar det emot att ”positiv-märka” några produkter som uppger att de producerats i Norge. Men Eldorado ”producerat i Kina” kommer aldrig in där. Inte heller Euroshopper packat i Tyskland.

Ett märke vi hittat i COOP, som anger att det är östersjötorsk och packats i Sverige undersöks men är f n tveksamt då inblandning av överskridna fiskekvoter i något baltiskt land kan ha varit inblandat. Till listan över "Grön Torsk".

Findus och det illegala fisket
En allt större mängd torsk från Barents hav har hamnat i europeiska hamnar de senaste åren. En stor del av den är fiskad illegalt som ett resultat av cyniska kommersiella intressen i väst kombinerat med rysk fiskerimaffia och mindre noggranna Europeiska myndigheter. Många fångster har i slutändan hamnat i Findus varor. (citat Greenpeace hemsida). Läs hela brevet från Greenpeace till Findus.

Heder åt Findus som så snabbt erkände och tog tag i problemet. Då Findus är en stor aktör kanske det nu bidrar till en snabbare förändring av hela den internationella fiskmarknaden. Grattis Greenpeace också för ett proffsigt agerande och väl planerade aktioner, som nu snabbt ger fantastiska resultat.
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >