Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -

Nr 13 - Tisdag 24 januari 2006

• • Snabba KonsumentNyheter • •       
Den norska torsken sjönk snabbt!

Vi hade knappt hunnit lägga ut 20/1 nyheten om GRÖN TORSK, listan över torsk vi kan äta, och nämnt om att det troligen skulle bli grönt ljus för torsk packat i Norge, förrän det också sprack.

TV4 sände under fredagen 20/1 nyheten om hur ett av de största norska företagen, Domstein, varit inblandade i affärer med ryska svarttrålande fartyg och handlat med torsk från dem. Nu får handelsblocken, ICA, COOP och AXFOOD, som köpt torsk därifrån, lite mer att göra för att rätta till det.

Läs inslaget
på TV4s hemsida

Läs mer
om skandalen på vår hemsida

Läs COOPs Pressmeddelande "Coop gör nya revisioner hos fiskleverantörer" (23/1)
Följ vår mediebevakning
av torskskandalen!


Följ vad olika medier, organisationer och även handeln har skrivit om torskskandalen! Sidan finns på vår hemsida och uppdateras kontinuerligt.

Klicka här
för att följa nyhetsbevakningen!

US may have won the battle
but is losing the war

-apropå tvisten i WTO om godkännandet av GMO-grödor

WTO kommer troligen att avgöra tvisten mellan EU och USA rörande anklagelserna från USA att EU bromsar godkännandena av genetiskt modifierade grödor. Konsumentorganisationer i Europa och USA, som samarbetar i TACD, den TransAtlantiska KonsumentDialogen, har skickat ett gemensamt uttalande till WTO och påpekat att man kan inte avgöra tvisten inom WTO.

Frågor som berör konsumenter, folkhälsan och miljön måste behandlas på annat sätt och inte som en frihandelsfråga. Roda Karpatkin från Consumers Union i USA uttalar i skrivelsen den slående frasen: ”USA kan möjligen vinna ”slaget” men förlorar kriget!”

Läs svensk sammanfattning.
Läs pressmeddelandet.
och hela skrivelsen här

Läs mer på vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se

Fisket och GMO, nu räcker det!
Var med nu och trappa upp konsumenttrycket!
Läs här varför och hur! Vi kan centralt inte annonsera om bojkottaktionerna och media är inte speciellt roade av att skriva om bojkotter, men du kan bidra att sprida information om dessa aktioner.

Maila vidare våra ”Snabba KonsumentNyheter” till de du känner och uppmana alla att prenumerera – det är ju gratis!
Denna aktion kallar vi för DJUNGELTELEGRAFEN. Läs mer.

Onsdag den 25/1 kl 20.30 sänds
TV4´s Kalla Fakta, del 2 i serien om

DEN SVARTA TORSKEN
Värdet i butikshyllorna, det pris vi konsumenter betalar i butik inkl moms, för denna illegalt fångade torsk är omkring 5 miljarder kronor. Tänk om vi konsumenter i stället skulle använda pengarna till att köpa färsk fisk? Då blir denna illegala hantering inte lika intressant men vi får färskare fisk och våra svenska yrkesfiskare får mer att göra.

Vi konsumenter är inte intresserade av att finansiera detta svartfiske och göda mindre nogräknade företagare, som inte tål dagsljus.

Läs förhandspresentationen på TV4´s hemsida
Läs mer om skandalen på vår hemsida
Demonstrationer i Holland mot GMO-soja i fodret till mjölkkor
Miljöorganisationen Greenpeace genomförde i november en aktion mot det nederländska mejeriföretaget Campina. Greenpeace protesterar mot att Campina tillåter genmodifierad soja i fodret till mjölkkor och tycker att företaget därmed är medskyldigt till skövlingen av urskog i Latinamerika. Urskogen avverkas för att man ska få mark till odling av genförändrad soja.

Miljöaktivisternas protest bestod i att stora bilder på skövlad urskog i Argentina projicerades på väggen till Campinas distributionscentrum i Woerden i Nederländerna. Läs mer här.
(Källa: Land Lantbruk 8 november 2005)
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >