Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -

Nr 14 - Måndag 30 januari 2006

• • Snabba KonsumentNyheter • •       
Det blev mycket fisk även i dag med tanke på det som har varit, men nästa nummer kommer att handla om matfett och Becel!
Läs mer om fiskedebatten på SKIS hemsida.
Brister i lobbyarbetet
när torskkvoterna höjdes


Beslutet i EU:s ministerråd att tillåta ett utökat torskfiske i Östersjön tas emot med stort missnöje hos den svenska regeringen och på Fiskeriverket.
- Vi har misslyckats med lobbyarbetet inför de här förhandlingarna, säger en delvis självkritisk generaldirektör på Fiskeriverket, Axel Wenblad.

Nu lovar han att ta initiativ som ska leda till att den svenska linjen möter större förståelse i framtida förhandlingar.

SKIS kommenter:
Intressant att jämföra EUs rapport nedan här i samma nummer av SKN. Frågan är vad som påverkar EU att höja kvoterna?

Läs artikeln av Mikael Nyberg den 22 dec 2005 i Dagens Miljö
EU rapport om kampen mot överfisket:
Medlemsstater måste göra mer för att förebygga överfiske

19 januari 2006, alltså samtidigt som torskdebatten blossade upp i Sverige, släppte kommissionen sin tredje utgåva av resultattavlan för EU:s gemensamma fiskeripolitik, som för första gången innehåller uppgifter för de nya medlemsstaterna.

Resultattavlan visar på brister när det gäller inlämnandet av uppgifter till kommissionen. Visserligen har situationen förbättrats för exempelvis förvaltning av fiskeflottor och genomförande av fiskerifondsprogrammen, men på många områden där punktlig rapportering är en förutsättning – som till exempel i fråga om hur kvoterna utnyttjas – återstår mycket att göra.
(Källa: Sveriges Fiskares Riksförbund)

Läs mer om rapporten här.
Läs mer på vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se
Vad kan jag äta i
stället för fryst torsk?

Många hör av sig och undrar vad de kan välja i stället för fryst torsk just nu. Självklart hoppas vi att frågetecknen snabbt ska redas ut så vi får garantier att den frysta torsken kommer från zoner som inte är hotade samt att det inte rör sig om svartfiske eller fiske över kvoterna. Läs här vad du kan välja istället för fryst torsk.
Vad finns det för
fryst fisk i butikerna?

Vi har gjort en inventering i några butiker. Just nu är det lite tomt i facken, kanske beroende på ovissheten men det finns alternativ till den frysta torsken. Vi kollade priserna också och blev överraskade över prisskillnaderna mellan fisksort, men även priserna mellan butikerna.

Ursprung och tillverkningsland saknas på många produkter, speciellt på Findus varor. Dessa fält är gulmarkerade.

Vill du ha detta formulär för att själv göra en inventering på din ort? Skicka oss ett mail då så sänder vi formuläret till dig, som du sedan kan redigera. Till inventeringen.
Apropå att torska!
Situationen för torsken är mycket mer en fråga om den ekologiska situationen i haven. Det är inte enbart en ekonomisk fråga för våra fiskare, eller för fiskeindustrin. Inte heller en fråga om billig torsk till konsumenterna, för att kunna sälja mera. Det är en komplicerad miljöfråga och fråga om balansen i ”eko-havet”. Den berör sillen, strömmingen, skarpsillen, fåglarna, abborren och gäddan.

Svenska Dagbladets vetenskapliga redaktör Susanna Baltscheffsky har i en artikel i SVD (22/1) på ett bra sätt belyst detta i artikeln ”Många torskar i en torskkollaps”.
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >