Enkät: Vill du veta vilket fett som döljer sig
bakom beteckningen vegetabiliska fetter?
(OBS! Alla svar behandlas anonymt)
1. Brukar du fundera på vad ”vegetabiliska fetter/oljor” egentligen är?  
  - Ja
  - Nej
2. Är du vegetarian eller vegan?  
  - Vegetarian
  - Vegan
  - Nej, varken eller
3. Tror du att EU måste besluta om specificerad märkning av ursprung/sort för att det ska kunna genomföras?  
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
4. Tror du att producenter frivilligt kan ge oss denna märkning?  
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej
5. Vill du veta vilken sorts fett som döljer sig bakom beteckningen vegetabiliskt fett?  
  - Ja
  - Nej
6. Har du noterat att man ibland kan läsa exempelvis ”vegetabiliskt fett av raps”  
  - Ja
  - Nej
7. Skulle du förändra ditt val om det stod på produkten vilken typ av vegetabiliskt fett det rör sig om?  
  - Ja
  - Nej
8. Kommentarer - Skriv gärna en kommentar