Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-06-22


82,4 procent svarade i enkäten ”Minskat förtroende för Livsmedelsverket” efter debatten om de härdade fetterna


Enkäten vi gjorde via våra prenumeranter på SKN, Snabba Konsumentnyheter och som utlystes i nr 30, förra numret, gav snabbt besked. Tack alla som så snabbt besvarade formuläret. 30 procent av våra läsare svarade på enkäten och det ger ett tillräckligt underlag för att ta siffrorna på största allvar. Hela 43 procent kom med egna kommentarer, vilket visar på stort engagemang.

OBS! Våra prenumeranter kommer att få hela resultatet via mail, då vi inte lägger ut det på hemsidan i sin helhet. Men här några talande siffror:
Förtroendet vid årsskiftet:
46,6 procent hade medel/gott/mycket gott förtroende för Livsmedelsverket medan
53,4 procent hade dåligt/mycket dåligt förtroende
Förändringar efter fettdebatten:
82,4 procent svarade att förtroendet förändrats, minskat/minskat mycket för Livsmedelsverket
16 procent svarade oförändrat förtroende
0,16 procent angav ökat förtroende (?)
OBS att dessa förändringar omfattar både de som hade dåligt och gott förtroende, är alltså ett mått på förändringar i förtroendet . Endast någon enskild angav ökat förtroende, vilket inte påverkar utfallet.
98,4 procent angav att de industriella fetterna inte är bra för oss konsumenter.
upp