Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-06-22


98,4 procent ansåg i enkäten att de industriella fetterna
inte var bra för konsumenterna


Uppfattningen kommer från läsarna av SKN, Snabba KonsumentNyheter, alltså en kategori konsumenter som får anses både engagerade och informerade. En ovanligt hög svarsfrekvens, över 30 procent, visar både på engagemang och på att frågan är angelägen. Dessutom angav 96,4 procent att de undviker ”delvis härdade vegetabila fetter” och ”härdade vegetabila fetter”.

Slutsatsen blir att ju mer informerade konsumenter, desto mindre intresse för dessa industriella vegetabila fetter.

Läs kort redogörelse för hela enkäten >>

upp