Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-26


Kortare sammanställning av kommentererna
Svenska konsumenter vi förbjuda
industriella transfetter i livsmedel


Kommentarer, selekterat bland 229 kommentarer från 547 svar på enkäten:
Vi tackar för alla svar och kommentarer som har kommit in till oss i samband med den här enkäten. Några av svaren har vi funnit särskilt upplysande eller fyndiga och dessa har vi därför samlat här. Alla signaturer som förekommit i samband med kommenterna är borttagna då enkäten varit anonym. Läs alla kommentarer här >>
Eftersom industriella transfetter ej behövs så kan de lika väl förbjudas. (Jag jobbar inom livsmedelsindustrin, om det nu har något med saken att göra)
Javisst ska dessa giftiga grejer bort!
Man vill ju förbjuda vitaminer och mineraler, som är livsnödvändiga för att vi ska vara friska, men allt möjligt skräp som industrin tycker sig behöva är tillåtet. Tack för att ni gör det här jobbet!
Tittade på TV idag (Oprah W )mycket intressant 10 % av USAs befolkning har skader på levern pga dessa transfetter.
Som ersättningsolja används ofta palmolja som är mättad och konsumenterna kanske får i sig tillräckligt med mättat fett ändå. Tyvärr måste man fråga tillverkarna vilken sorts vegitabiliskt fett som används eftersom det tydligen inte är bindande att tala om det på förpackningarna.
dumt att industrin ska använda billiga fetter och samhället bära kostnaden för sjukvård p g a dessa fetter
Självklart skall vi ha det, härdade fetter finns ingen som helst näring i utan enbart ekonomisk vinning för oseriösa livsmedels tillverkare.
Då jag vet att det finns mycket transfetter i PommeFrittes och färdiga såser , som folk äter mycket av är det på tiden det stoppas.
Att pumpa ut skadliga ämnen i vår föda som är till stor skada för folkhälsan och därmed hela nationen borde minst sagt vara straffbart.
Detta måste göras NU! Svenska folkets hälsa kan inte bli offer för industrins intressen!
Detta arbete är ett steg i rätt riktning för att investera för framtiden! Tack för att ni gör undersökningen!!
Det som inte är bra för hälsan borde aldrig vara tillåtet. Eftersom folk inte orkar sätta sig in i vad som är bra och inte bra är det lika bra att det inte får marknadsföras.
De sämst informerade är de som bäst behöver skydd i form av lagstiftning mot transfetter i livsmedel.
Det är självklart att vi ska förbjuda transfetter. i längden blir det dyrare för samhället med sjukdomar som kan uppkomma pga transfetter.
Livsmedelsindustrin visar genom sina processförändringar att riskanalysen endast hanterar ekonomiska risker. Folkhäsla är något man skulle vilja slippa. Att man inför dessa billiga ingredienser med suspekta egenskaper och framförallt hur framställningen går till, visar på att lagstiftare MÅSTE ta marknaden i örat och visa vem som bestämmer. INGEN kan lita på de storbolag som driver utvecklingen. INGEN...
Hurra, vad ni är bra som jobbar med den här frågan! Jag hörde av en ayur vedisk läkare för många år sen att man skulle undvika härdade och delvis härdade fetter, men ingen har lyssnat på mej förrän nu när debatten ha kommit igång!
Eftersom man inte kan lita på att företagen - framför allt i övriga EU-länder - frivilligt tar bort dessa fetter så måste det lagstiftas. Det fuskas så mycket med all livsmedelsproduktion så varför skulle transfetterna utgöra något undantag?
Dom naturliga transfetterna kan vi inte ta bort, men absolut dom industella. då dom förorsakar både sjukdomar för alla levande varelser och Om industrin slutar att producera dessa fetter kommer även miljön att må bättre för det kommer att generera i minder utsläpp av kolldioxid som bildas i tillverkning.
Du som är politiker är - glöm inte detta - folkvald med ett mycket stort ansvar.
Det är förskräckligt att det används onyttiga fetter i vår mat utan att de flesta vet om det eller förstår hur illa det är.
Heja Danmark (som lagstiftat mot de industriella transfetterna i våra livsmedel) !
Folkhälsa är av ekonomiskt intresse, det borde väl politikerna förstå!

Vilka konsumenter efterfrågar transfetter och härdade fetter?

Om vi ska få bukt med den ökande ohälsan så måste bl.a. problemet med processade fetter ses över. Hjärt-kärlsjukdomar kostar staten enorma summor pengar varje år.
Härdat fett är skadligt för människan. När nu den kunskapen finns så är det viktigt för folkhälsan att det åtgärdas. Människor lever ju i allmänhet i god tro och har svårt att föreställa sig att livsmedelsfabrikanterna använder skadliga eller rent farliga tillsatser. När bevisen finns så finns det all anledning att lagstifta mot användandet av härdade fetter.
Samhället skulle tjäna pengar på sådana här lagar, eftersom sjukvårdskostnaderna skulle minska. Det är ologiskt att konsumenten ska kunna köpa billigt transfett och att staten får betala för de resulterande sjukdomarna.
Jag tycker att hälsovådliga ämnen i vår mat borde förbjudas omgående. Framförallt tycker jag att all märkning om innehåll är med alldeles för SMÅ bokstäver så ingen kan läsa vad om står. De flesta har inte tid att med hjälp av förstoringsglad försöka läsa vad som står.För de gamla måste det vara hru svårt som helst. Inte heller verkar det finns några vettiga studier gjorda hur vi drabbas av alla accumulerade gifter.
Förbudet är absolut nödvändigt för att höja/bevara den svenska befolkningens fysiska hälsa. Den får inte riskeras av ekonomiska skäl. I det här fallet går USA före. Kanske har USA kalkylerat med mindre sjukvårdskostnader om transfetter och härdade fetter förbjuds i befolkningens livsmedel. Det borde Sveriges riksdag också göra tycker Pensionerad dietist
Viktigt att framförallt skydda de mindre intresserade konsumentgrupperna som också står för den största delen av dessa fetter genom sin stora konsumtion av framförallt FastFood och färdigrätter ur frysdiskarna
Om alla härdade fetter är hälsofarliga bör de förbjudas.
Det är klart vi ska ha sunda livsmedel för folkhälsans skull! Lagstiftning sätter press på livsmedelsindustrin och gör att vi konsumenter slipper granska livsmedel med lupp. Dessutom är befintliga innehållsdeklarationer inte tillräckligt informativa. Det döljer sig olika fetter bakom vissa beteckningar som t ex vegetabiliskt fett.
Utred myndighetsutövningen på Livsmedelsverket! Är chefen fortfarande expert åt margarinbolag?
Ta tillvara den nya forskningen på smör och mjölkfett!
Människor litar på att myndigheterna stoppar sådant osm är skadligt. De tär dags för myndigheterna att verkligen göra detta också !
Konsumenterna behöver skyddas. Inte alla konsumenter är så medvetna och kunniga att de kan välja bort de livsmedel som är skadliga för hälsan. Sanslöst att Livsmedelsverket likställer industriella transfetter med transfetter i smör mm
Varför ska man ha något i vår mat som är farligt för vår hälsa??
Anser det vara nöd vändigt då reklamen viseleder våra konsumenter
Eftersom transfett är en kostgjord molekyl där en"spegelvändning" av en gren har åstadkommits känner inte kroppen igen den men betyraktar den som gift. Kommersiellt är transfetter "Bra för business" eftersom de inte härsknar på hyllan. De kanske håller längre än de andra ämnena i kakan.
Inget annat hjälper
Nu måste riksdagen lyssna på "folkets vilja" och befria oss från dessa transfetter.
Om det är för människans bästa och inte för producenternas peningbörs så skall ALLT industriellt härdat fett genast bort från människans föda. När skall vi börja sätta människan och miljön i focus istället för pengar?
Det är svårt även för en medveten konmsument att hålla rätt på alla olämpiga livsmedelsingredienser. Därför måste vi ha lagar å förordningar som begränsar.

Allt fler studier internationellt tyder på att transfetterna inte har något att tillföra och som konsument är jag övertygad om att de orsakar mer skada än nytta. Medelhavskosten har mycket att lära oss.

Det är vi konsumenter som måste agera eftersom Livsmedelsverket inte tar sitt ansvar. Är inte Livsmedelsverket till för folkets skull ??
Självklart ska vi äta oss till HÄLSA och inte ohälsa som ävan i längden fördyrar även för samhället i form av sjukvård osv. Bra o rena råvaror är en självklarhet. Tack för att ni finns!
Jag tycker det är fruktansvärt att medborgarna har lurats att använd margariner och alla konstgjorda fetter. Jag känner mig hellurad som gått på alla dessa kostråd från livsmedelsverket och dessa förstockade s k professoer som inte ids eller vågar pröva om deras forskningsstöd har bevis i verkligheten. Stackars alla överviktiga och sjuka barn som får lida av dessa råd.
Det är hög tid att vi tar folkhälsan på allvar och verkligen tar till oss vad många vetenskapliga undersökningar visar och välj opartiska ovinklade forskningsresultat! Det är många forskare/läkare/dietister/läkemedelsindustri/livsmedelsindustri som har alltför stora fula intressen i den guldgruva som felaktigt fettintag (fel fett och för lite fettmängd) genererar. (Och högkolhydratintag). Alltså sjukdomsframkallande fetter och kolhydrater.
Om transfetter inte är nyttiga för oss, varför ska vi ha dem då?
Bra folkhälsa är bra för ekonomin.
Jag har hört så många dumma argument från representanter som inte är konsumers att jag blir tokig. Vad har argument som att "vi har inte tradition att lagstifta om dessa saker" att göra med saken. Flummigheten i detta av makthavarna och deras reps är otrolig. Kör hårt!!
Jag vill ha bort de industriellt tillverkade transfetterna. Vi ska inte blanda ihop dem med de som finns naturligt i vissa animaliska livsmedel. Inte heller med mättade fetter. Den debatten handlar om fettkonsumtionen i sig och är en annan fråga.
Det är en självklarhet! Nu får det bli ett slut på alla farliga tillsatser i våra livsmedel!!!
Många konsumenter blir lurade att äta sådant de skulle välja bort om de hade mer kunskap om innehållet. Alla har inte kunskap om näringslära osv. och litar på att det som säljs som livsmedel är tryggt och säkert. Härdade fetter är inte trygga och säkra livsmedel, så fram för ett totalförbud!
Industrin tar ansvar för avkastning på kapital men inte folkhälsa.
Livsmedelsverket tillämpar den s k försiktighetesprincipen. Det innebär t ex att man inte förändrar kostråden förrän man på goda vetenskapliga grunder tycker att man kan göra det. Denna princip borde även gälla alla tillsatser och skadliga ämnen i maten. Dvs man bör inte tillåta dessa (t ex härdade fetter) i livsmedel förrän man på goda vetenskapliga grunder kan bevisa att det är ofarligt, eller rent av hälsomässigt positiva, för människa och miljö.
Jag är inte miljöpartist och tycker inte att partitillhörighet ska få lägga hinder på förbjudande av industriellt skapade transfetter. Man har vetat sedan många år att industriella transfetter är skadligt. Det är bra att det nu kommer fram till debatt och jag hoppas att riksdagen tar sitt förnuft tillfånga.
Det är dags att förbjuda livsmedel som är skadlga för mänskligheten!
Det är väl en självklarhet att vi ska slippa äta sånt som inte är bra för oss
jag tycker att det är värdelöst att det blir svårare och svårare att hitta bra livsmedel och att man måste vara så väl på läst för att undvika ämnen som inte har en gynnande effekt på kroppen.
Tycker såhär därför att härdade fetter påverkar kroppen negativt.
Dessa fetter ger upphov till förkalkningar i kärlväggarna! Vad gör socialstyrelsen, livsmedelsverket för nytta egentligen? De borde ha stoppat detta för länge sedan!!!!!!!!!!!!!!!

Jag vill absolut att vi ska ta bort alla härdade och industriella transfetterna, de gör sådan skada, jag vill ha sådant som bygger upp kroppen o inte bryter ner och ger sjukdomar, och detta är enkelt att åstadkomma, coh vill att riksdagen tar sitt ansvar i denna fråga, vi kommer att spara på sjukvårdskonstnaderna!

Finns ingen anledning att ha dessa transfeter, ingen kan visa på någon bra egenskap hos dem. Dags att agera innan vi alla får diabetes och andra viktrelatreade sjukdommar. Särskilt i dessa tider när alla sjukhus ska spara. Hur länge har vi råd med transfetter?
Det är så mycket "skit" i maten i våra affärer att det tar en evighet att gå igenom innehållsförteckningarna när man handlar. Är det inte transfetter så är det sukralos, aspartam, glutamat eller något annat som jag inte vill stoppa i mig eller mina barn!
Såg Argument i förrgår. Det är ju möjligt att mättade fetter är ett större problem än transfetter idag men de är ju inte FARLIGA! Det finns ju något bra med dem. Men transfetter finns det INGET bra med. Jag tycker att vi ska koncentrera oss på det som är värst (läs skadligast) först och främst. Sen kan vi ta itu med folkhälsoinformation om mättade fetter.
Vi behöver inte dessa konstigt framställda härdade fetter och resterna av kemikalierna som blir kvar efter denna process
Visa gärna bilder på transfett, det ser hemskt ut. Oprah hade en hel hink i sin show och det såg ut som vit hudkräm med en ruggig konsistens.
Jag tycker att hälsovådliga ämnen i vår mat borde förbjudas omgående. Framförallt tycker jag att all märkning om innehåll är med alldeles för SMÅ bokstäver så ingen kan läsa vad om står. De flesta har inte tid att med hjälp av förstoringsglad försöka läsa vad som står.För de gamla måste det vara hru svårt som helst. Inte heller verkar det finns några vettiga studier gjorda hur vi drabbas av alla accumulerade gifter.


Läs alla kommentarer
Fler enkäter - Konsumentundersökningar
upp