Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-02-22 (uppdaterar 2007-02-26)


Svenska konsumenter vill ha ett förbud
mot industriella transfetterna


Här presenterar vi resultatet av opinionsundersökningen inför omröstningen i Riksdagen den 22 februari om lagstiftning mot transfetter. Under två dagar har mer än 500 konsumenter svarat på enkäten för att vi ska kunna informera riksdagsledamöterna om "folkets vilja" innan omröstningen.

Folkstorm - Vi har fått in ett oväntat stort antal svar på mycket kort tid på vår enkät inför omröstningen om transfetternas vara eller inte vara i livsmedel. Framför allt är vi positivt överraskade av den enorma mängd kommentarer som har strömmat in. Nedan hittar du både enkätresultatet och alla inkomna kommentarer (särskilt upplysande eller fyndiga kommenterer är markerade med rött).

Här är resultatet:
1. Tycker du vi ska ha lagstiftning och förbjuda de industriella transfetterna?
 
529 svarar JA
7 svarar NEJ
11 är tveksamma
2. Tycker du vi ska ha lagstiftning och förbjuda t o m all form av härdade
fetter i våra livsmedel?
 
479 svarar JA
24 svarar NEJ
44 är tveksamma
Jämför med den undersökning TV 4 har genomfört där 80% vill införa ett förbud.

Kommentarer (229 st):
Vi tackar för alla svar och kommentarer som har kommit in till oss i samband med den här enkäten. Några av svaren har vi funnit särskilt upplysande eller fyndiga och dessa har vi därför markerat med rött. Alla signaturer som förekommit i samband med kommenterna är borttagna då enkäten varit anonym. Läs en kortare sammanställning >>
Bort med dåligt fett
bra
Men det ska framgå i deklarationerna vilken typ av fett och hur mycket som ingår. Vettiga namn inte kemiska beteckningar på de ingående fetterna och att det ska kunna läsas UTAN förstoringsglas!
Åtminstone sätta ett lågt gränsvärde
De naturliga transfetterna i mjölk och kött är okej. Det är de industriellt framställda transfetterna som bör förbjudas - helt och hållet.
Eftersom industriella transfetter ej behövs så kan de lika väl förbjudas. (Jag jobbar inom livsmedelsindustrin, om det nu har något med saken att göra)
Hela konceptet med härdade och omestrade fetter är en skymf mot människokroppen. Det finns ingen som helst anledning till att medvetet förse folk med giftiga livsmedel!
Vissa männikor har anlag att få blodfetter och hjärt och kärlsjukdomar. Mera information vilka fetter ska vi inta använda.
Eftersom det inte är naturliga råvaror!
Javisst ska dessa giftiga grejer bort! Man vill ju förbjuda vitaminer och mineraler, som är livsnödvändiga för att vi ska vara friska, men allt möjligt skräp som industrin tycker sig behöva är tillåtet. Tack för att ni gör det här jobbet!
Åtminstone ska innehållet deklareras.
Djupt tragiskt om regeringen vill att våra kärl ska ´kläggas igen' av transfetter. Lika så om de vill att vi ska få i oss nickel och andra farliga ämnen genom härdat fett.
Tittade på TV idag (Oprah W )mycket intressant 10 % av USAs befolkning har skader på levern pga dessa transfetter.
Fram för naturliga födoämnen för folkets hälsas bästa.
jag vill bestämma själv vad jag skall äta.
Detta borde vara något industrin skulle arbeta med att ta bort, om man bryr sig om konsumenten, utan att det skulle behövas lagstifta om det. det bästa är att se till att konsument själva kan göra sina val genom bra märkning och information. Idag i samband med att många produkter inte tillverkas i Sverige, ställer det större krav på den enskilde konsumenten som inte längre kan lita till det egna landets kontroll och företag som man känner väl till och vet vad dom står för. Här har även handel ett ansvar.

Som ersättningsolja används ofta palmolja som är mättad och konsumenterna kanske får i sig tillräckligt med mättat fett ändå. Tyvärr måste man fråga tillverkarna vilken sorts vegetabiliskt fett som används eftersom det tydligen inte är bindande att tala om det på förpackningarna.

Vad gäller palmolja är miljökonsekvenserna av odling och beredning av mark för odling tyvärr inte alltid de bästa.

Kan inte lagstifta om allt, däremot bör en stor allmän folkupplysnign genomföras. Tror inte folk förstår hur farligt det är. Vet man om det och har möjlighet att välja annat alternativ så är det självklart att man väljer sånt som är mindre farligt. På så sätt kommer efterfrågan minska och producenterna har ingen anledning att använda de industriella / härdade fetterna.
Vi måste satsa på en så sund och allsidig kost som möjligt. Det sparar natur och människor. Det bli även billigare för sjukvården!
dumt att industrin ska använda billiga fetter och samhället bära kostnaden för sjukvård p g a dessa fetter
Vi behöver inte konstgjorda fetter när vi har så bra naturliga.
Jag tycker det är självklart med en förbjudning nu när man vet hur pass farligt det faktiskt är. Vi får i oss tillräckligt med farliga ämnen som finns i nästan alla hel/halv fabrikat.Så kan det bli förbud mot sådant så är det ju en hjälp för oss människor och inte tvärtom som "en del påstår". Ska vi lyckas med att få ner canser-sjukdommar och andra så kallade välfärds-sjukdommar så är det ju till gagn för hela MÄNSKLIGHETEN.
Självklart!
Varför ska vi förstöra vår hälsa med fetter framställda på kemisk väg när det finns gott om naturliga bra fetter, både mättade och omättade, fasta och flytande. Naturligt fett är ingen bristvara precis ...
Konsumenter ska inte tvingas äta onaturliga fetter som gör dem sjuka! Och som konsument är det ibland inte helt lätt att kunna "lista ut" genom innehållsförteckningen om produkten innehåller dåligt fett eller inte. Det är dessutom ganska så tidskrävande att behöver leka detektiv varje gång man vill handla....
Konsumenter ska inte tvingas äta onaturliga fetter som gör dem sjuka! Och som konsument är det ibland inte helt lätt att kunna "lista ut" genom innehållsförteckningen om produkten innehåller dåligt fett eller inte. Det är dessutom ganska så tidskrävande att behöver leka detektiv varje gång man vill handla....
Självklart skall vi ha det, härdade fetter finns ingen som helst näring i utan enbart ekonomisk vinning för oseriösa livsmedels tillverkare.
Genvägar till dålig hälsa undanbedes!!
Jag vet att industriella transfetter inte är bra för kroppen, men jag är osäker på om det finns naturliga härdade fetter och vad de har för effekter på kroppen. Där av är jag osäker på fråga 2.
Då jag vet att det finns mycket transfetter i Pommes Frites och färdiga såser, som folk äter mycket av är det på tiden det stoppas.
Nu måste det bli slut på att lura oss , detta har pågått alldeles för länge .
Dessutom, viktigt att även lagstifta mot annat onaturligt, t ex Palmolja. Den är tydligen både skadlig och har stor negativ påverkan på miljön i områden där den utvinns.
Frågan är; Vad kommer dom att använda istället?

Det finns inga bevis för att industriella transfetter är mer skadliga än "naturliga"

Härdat (fullhärdat) är jämfört med mättat fett och då ska vi också förbjuda smör, grädde, kokosfett etc. tror inte lagstiftning mot fett är det som löser svenskars hälsoproblem. Använd er energi till att få folk att äta mer frukt och grönt och motionera i stället! (Svarat nej på båda frågorna)

varför äta sådant som är skadligt. om människorna hade vetskap om dess negativa verkan så skulle de inte köpa dessa produkter. det sorgliga är att många inte tar sig tid att läsa den nest intill oläsliga texen om vad produkten innehåller.
Det finns naturliga alternativ.
Låt förnuftet råda - bort med dessa skadliga fetter!
Jag e säker på att ni har rätt men er retorik är felaktig, orsaken till diabetes och övervikt är inte enbart från det här, dessa sjukdomar har många orsaker och är komplicerad, tycker det blir lite pinsamt med era kvällspressretorik och hets, det är en orsak men inte den enda. Skärpning, var saklig och tänj inte så mycket på gränserna, det undergräver ert förtroende.
Det finns fler ämnen som inte hör hemma i livsmedel som jag som konsument önskar ha vetskap om då jag står i butiken och väljer produkt.
Att pumpa ut skadliga ämnen i vår föda som är till stor skada för folkhälsan och därmed hela nationen borde minst sagt vara straffbart.
För folkhälsans skull sluta med härdade fetter och transfetter! Om de ska vara kvar skall livsmedel med detta i ha tydlig framsidesmärkning att det ingår i livsmedlet så att vi har en rimlig chans att välja bort det!
Detta måste göras NU! Svenska folkets hälsa kan inte bli offer för industrins intressen!
Naturligt råmaterial bygger naturliga kroppar!
Detta arbete är ett steg i rätt riktning för att investera för framtiden! Tack för att ni gör undersökningen!!
Men hur ska vi göra med palmoljan vars tillverkning innebär ytterligare ett miljöproblem och utnyttjande av U-länderna ? Ett dilemma som är mycket svårt att lösa.
Alla som har tillräcklig kunskap kring detta bör ta sitt ansvar NU! Vi kan inte tillåta alla dessa "livsmedel" som faktiskt är "sjukmedel" och "dödsmedel". Mer lättillgänglig information och utbildning!
se på omvärlden som har vaknat och förbjuder dem, annars hänvisa till "försiktighets principen" och förbjud dem redan nu ändå. GLÖM inte att transfetter i naturen, t.ex mjölken, är det INGA fel på !! Kolla vad hon kristdemokraten håller på att snurra till det med när det gäller märkning av livsmedel (fett-skräcken som inte boprde finnas o.s.v) se på : http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika)

Det är en självklar rätt att maten vi köper och äter ska vara fri från kända skadliga ämnen och gifter. I osäkra fall ska man naturligtvis hellre fälla än att fria tills ev motsatsen bevisats.

Det som inte är bra för hälsan borde aldrig vara tillåtet. Eftersom folk inte orkar sätta sig in i vad som är bra och inte bra är det lika bra att det inte får marknadsföras.
Självklart. Handlar om hållbara utveckling på flera fronter.
De sämst informerade är de som bäst behöver skydd i form av lagstiftning mot transfetter i livsmedel.
Det är rena giftet för vår kropp
Det är självklart att vi ska förbjuda transfetter. i längden blir det dyrare för samhället med sjukdomar som kan uppkomma pga transfetter.
Livsmedelsindustrin visar genom sina processförändringar att riskanalysen endast hanterar ekonomiska risker. Folkhäsla är något man skulle vilja slippa. Att man inför dessa billiga ingredienser med suspekta egenskaper och framförallt hur framställningen går till, visar på att lagstiftare MÅSTE ta marknaden i örat och visa vem som bestämmer. INGEN kan lita på de storbolag som driver utvecklingen. INGEN...
allt som inte hör till i livsmedlen ska bort enligt min mening det ska vara ren mat ren och oprocessad
Hurra, vad ni är bra som jobbar med den här frågan! Jag hörde av en ayur vedisk läkare för många år sen att man skulle undvika härdade och delvis härdade fetter, men ingen har lyssnat på mej förrän nu när debatten ha kommit igång!
Jag fick kunskap om transfetternas farlighet-ja cancerogena egenskaper, redan 1984 av dåvarande vd:n för Köttrådet i Sverige. Hon hade då haft samma kunskaper i 25 år, från ryska forskare och undersökningar! Att kunskap skall ta så lång tid att förmedla... Märk väl...det tog 50 år..! innan läkare införde regeln att tvätta händerna innan operation, fast kunskapen fanns där. Lycka till!

Eftersom härdade fetter förekommer naturligt i vissa mejeriprodukter, så vore det lämpligast att sätta en gräns väldigt nära det som är hälsosamt för människans kropp.
Låt det narturliga vara naturligt. Tänk inte bara
på förtjänst och lång hållbarhet. Satsa på livskvalitet.
Ännu viktigare än förbud anser jag vara att man inför ett tvång för tillverkaren att ange transfettförekomsten i innehållsdeklarationen. T.ex: Innehåller delvis härdat vegetabiliskt fett (palmolja), varav 5 procent transfettsyror. På det viset kan, och kommer, konsumenterna effektivt sortera ut transfettmaten. Vilket får samma, och kanske kraftigare och snabbare, effekt än ett förbud.

VI ÄR I DET HÄR LÄGET KLART MEDVETNA OM ATT DET ÄR FARLIGT FÖR HÄLSAN - SJÄLVKLART SKA DET DÅ BORT!!!!!!!!!!!

Eftersom man inte kan lita på att företagen - framför allt i övriga EU-länder - frivilligt tar bort dessa fetter så måste det lagstiftas. Det fuskas så mycket med all livsmedelsproduktion så varför skulle transfetterna utgöra något undantag?
Dom naturliga transfetterna kan vi inte ta bort, men absolut dom industriella. då dom förorsakar både sjukdomar för alla levande varelser och Om industrin slutar att producera dessa fetter kommer även miljön att må bättre för det kommer att generera i mindre utsläpp av kolldioxid som bildas i tillverkning.
Varför ska andra tjäna pengar på människors okunskap?
Någon gång måste det väl få vara så att hälsan är viktigare än vinster.
Vi ska bara äta naturligt framställt fet. Allt annat ska vi bojkotta.
jävla skit de blandar i käket

Du som är politiker är - glöm inte detta - folkvald med ett mycket stort ansvar.

Se nu till att stoppa allt vad konstgjort är. Besprutning, konserveringsmedel, lightprodukter,
fel sorters fett, palmolja som transporteras i fartygstankar som ej rengjorts från gifter, pcb, rengöringsmedel såsom aceton, bensinrester m.m.

Försök att fatta någon gång att agera NU innan allt detta tar död på oss människor.

Ta bort all matmoms på nyttig mat och tillåt endast godkända kosttillskott.

Gör om läkemedelslagen så att bevisligen hälsosamma och naturliga produkter som fungerar får finnas fritt på marknaden. Det måste väl i herrans namn få finnas annat än läkemedel som görs reklam om i TV vartannat inslag.

Alvedon - genom hela livet ! Vad är det för ett liv ??? Ta tag i detta NU - innan allt går överstyr.

Det är förskräckligt att det används onyttiga fetter i vår mat utan att de flesta vet om det eller förstår hur illa det är.

De naturliga fetterna ska vi behålla som finns i smör och grädde osv, men ej de kemiskt framställda och förstörda fetterna. Använd sunt bondförnuft!

Livsmedel som efter granskning är eller misstänks kunna vara skadliga för människor skall särskilja genom ex-vis märkning eller klassning från övriga livsmedelsprodukter
Jag förstår inte varför man inte kan hålla sig till det som är naturligt.
Heja Danmark (som lagstiftat mot de industriella transfetterna i våra livsmedel)!
Folkhälsa är av ekonomiskt intresse, det borde väl politikerna förstå!
Vi borde om inte annat låta försiktighets- principen gälla och framför allt när människors hälsa samt att det finns naturliga alternativ.
Vilka konsumenter efterfrågar transfetter och härdade fetter?
Jag tycker att alla ska ha möjligheten att välja om man inte vill äta detta gift!
Om vi ska få bukt med den ökande ohälsan så måste bl.a. problemet med processade fetter ses över. Hjärt-kärlsjukdomar kostar staten enorma summor pengar varje år.
eftersom det är skadligt bör det inte finnas i vår mat
Detta är solklart om man tänker på människors hälsa ur alla vinklar
Mat skall vara nyttig och ej innehålla sådant som är skadligt för vår kropp. Vi borde vara trygga när vi handlar och inte behöva lusläsa alla innehållsförteckningar.
Härdat fett är skadligt för människan. När nu den kunskapen finns så är det viktigt för folkhälsan att det åtgärdas. Människor lever ju i allmänhet i god tro och har svårt att föreställa sig att livsmedelsfabrikanterna använder skadliga eller rent farliga tillsatser. När bevisen finns så finns det all anledning att lagstifta mot användandet av härdade fetter.
Samhället skulle tjäna pengar på sådana här lagar, eftersom sjukvårdskostnaderna skulle minska. Det är ologiskt att konsumenten ska kunna köpa billigt transfett och att staten får betala för de resulterande sjukdomarna.
Jag tycker man ska iaktta försiktighet att använda syntetiskt framställda ämnen i livsmedel, hudvårdsprodukter och läkemedel
Ta bort även alla andra onödiga tillsatser som smakförstärkare. Är råvarorna så dåliga att de måste "kryddas" med glutamat o. dylikt!? Eftersom vi inte köper sådana livsmedel som har gifter eller en massa industriellt manipulerat fett, färgämnen eller tillsatser i sig skulle vi ha svultit ihjäl om vi inte hade odlat grönsaker och köpt kycklingar och får av grannen.
Jag tycker att hälsovådliga ämnen i vår mat borde förbjudas omgående. Framförallt tycker jag att all märkning om innehåll är med alldeles för SMÅ bokstäver så ingen kan läsa vad om står. De flesta har inte tid att med hjälp av förstoringsglad försöka läsa vad som står.För de gamla måste det vara hur svårt som helst. Inte heller verkar det finns några vettiga studier gjorda hur vi drabbas av alla ackumulerade gifter.
Förbudet är absolut nödvändigt för att höja/bevara den svenska befolkningens fysiska hälsa. Den får inte riskeras av ekonomiska skäl. I det här fallet går USA före. Kanske har USA kalkylerat med mindre sjukvårdskostnader om transfetter och härdade fetter förbjuds i befolkningens livsmedel. Det borde Sveriges riksdag också göra tycker Pensionerad dietist
Vill vi inte att folk ska ha färre sjukdomar och därmed kosta samhället mindre pengar? När vi vet att dessa fetter inte är hälsosamma på något vis, vad är det då för frågetecken att ta bort dem helt? Det kan ju inte jag förstå. Danmark har ju gått i rätt riktning att ta bort transfetterna, så varför ska inte vi i Sverige göra det. Det är rent att önska folk ohälsa och sjukdom samt att vi gillar att spendera så mycket pengar i vården. Kan man minska den kostnaden något så är det väl bra. Finns det något gott med transfetter? Det enda är väl att det billigt.
Jag kan inte förstå hur något som kan/är vara skadligt för människan att äta kan förekomma på marknaden!
Men en lagstiftning på förpackningar vad det innehåller samt att det kan påverka hälsan cancerrisk.
Tycker att det ska bli tvång på att deklarera mängden härdat fett och mängden industriellt härdat transfett.
Viktigt att framförallt skydda de mindre intresserade konsumentgrupperna som också står för den största delen av dessa fetter genom sin stora konsumtion av framförallt FastFood och färdigrätter ur frysdiskarna
Man kan sätta upp en gräns som de facto blir ett förbud. Så gjorde man i Danmark.
Jag tycker vi ska använda naturliga ingredienser i alla livsmedel. När det gäller fetter endast flytande oljor där det passar i övrigt smör. Vi ska satsa på en ren naturlig föda, det finns ingen annan väg. Bort med alla kemikalier i vår mat!
önskar att alla industriellt framställda fetter försvann ur våra livsmedel till förmån för äkta smör.
Om alla härdade fetter är hälsofarliga bör de förbjudas.
fråga två både ock, eftersom det är bra med transfetter i vissa produkter och livsmedel.
Dessa fetter är fullständigt onödiga, det finns bra och billiga substitut.
Man maste hjalpa folk till att fa battre halsa, sa eg kanske man ej borde borbjuda alla hardade fetter eftersom folk vill ha fri vilja, sa dar skulle jag vilja saga att jag valjer en mellanting medllan Ja och Tveksam.
Viktigt att mjölkens betydelse som livsmedel kommer fram. Mjölk och mjölkprodukter är ett utmärkta, näringsrika livsmedel i normal konsumtion. Dessutom lokalt producerat!
Vi skall inte ha massa konstgjort i våra livsmedel. Bort med transfetterna nu!
Viktigt att vi får rätt information och kan ta beslut om vår mat utifrån detta. Jag tror inte att de naturliga livsmedlen leder till ohälsa om man äter normalt.
Varför skall vi äta livsmedel som är konstgjord?
vi måste värna om vår hälsa
..och hur kan det vara möjligt att diabetessjuka människor ordineras en kost som gör dem ännu sjukare? Jag har tappat tron på svensk sjukvård!
Det är klart vi ska ha sunda livsmedel för folkhälsans skull! Lagstiftning sätter press på livsmedelsindustrin och gör att vi konsumenter slipper granska livsmedel med lupp. Dessutom är befintliga innehållsdeklarationer inte tillräckligt informativa. Det döljer sig olika fetter bakom vissa beteckningar som t ex vegetabiliskt fett.
Det är på tiden att något gör mot det hälsovådliga onaturliga fetterna som människor stoppar i sig daglig dags. Fram för mer naturlig mat.
Att behandla fullgoda livsmedel av god kvalité och näringsinnehåll och förstöra/förändra - bara för att industrin vill kunna förlänga lagerhållning och distribution samt dessutom tillsätta kemikalier för anpassning till vad processen kräver - är en felaktig tanke. Borde vara brottsligt! Livsmedel ska behandlas så att näringsämnen behålls dvs så ömsint det går - det är processen och distributionen som ska anpassas. Att tillsatser och för kroppen främmande ämnen tillsammans med vårt övriga leverne (mediciner, kemikalier i luft och vatten samt allt annat konstgjort vi tillför våra kroppar...tandlagningar/implantat av olika slag... gör att sjukvårdkostnaderna kommer bara att öka. Och vår livskvalité minska. Lokal produktion, minskade distributionssträckor, mindre utsläpp.... är ett bättre "tänk".
Utred myndighetsutövningen på Livsmedelsverket! Är chefen fortfarande expert åt margarinbolag?
Ta tillvara den nya forskningen på smör och mjölkfett!
Människor litar på att myndigheterna stoppar sådant osm är skadligt. De tär dags för myndigheterna att verkligen göra detta också !
vi bör däremot äta vanligt smör och dricka vanlig mjölk osv. Detta måste informeras mer om!
Jag vill inte ha några vare sig härdade eller delvis härdade fetter i min mat. Jag vill ha en ren och naturlig mat.
Tillbaka till det naturliga!
Det helt onaturliga måste bort från våra livsmedel. Industrin MÅSTE acceptera att laga livsmedel med kroppsvänliga ingredienser.
Konsumenterna behöver skyddas. Inte alla konsumenter är så medvetna och kunniga att de kan välja bort de livsmedel som är skadliga för hälsan. Sanslöst att Livsmedelsverket likställer industriella transfetter med transfetter i smör mm
upplysning är vad konsumenter behöver
Industrin ser först och främst till lönsamheten, rationella metoder för att kunna öka produktionen och att aktieägarna får sitt. Industrin ändrar inte på något som bara kostar pengar.(vet eftersom jag själv arb. inom sådan bransch) Därför är det nödvändigt med lagstiftning för att få till en ändring. Vi vet ju om hälsoriskerna, så varför vänta? Ställ krav!!
Som minimum ska alla fetter deklareras separat - ej slås ihop till mättade etc
Låt oss leva sunt. Vi får i oss massor av skit i alla fall tex genom luften och halvfabrikatföda.
Hälsa viktigare än ekonomi
Varför ska man ha något i vår mat som är farligt för vår hälsa??
Härdade fetter i smör ok - men viktigt att ta bort transfetter liksom andra erkänt ohälsosamma fetter som kokosfett.
Alla dessa fetter är onaturliga fetter och gör oss sjuka och feta,de "kloggar" igen blodkärlen och orsakar infarkt och stroke Likaså övriga fetter, som man gör margarin av, t.ex Lätta, Becel ska totalförbjudas av samma skäl, alltså de är absolut INTE föda för människor eller djur!!
Anser det vara nöd vändigt då reklamen viseleder våra konsumenter.
Eftersom transfett är en kostgjord molekyl där en"spegelvändning" av en gren har åstadkommits känner inte kroppen igen den men betyraktar den som gift. Kommersiellt är transfetter "Bra för business" eftersom de inte härsknar på hyllan. De kanske håller längre än de andra ämnena i kakan.
Inget annat hjälper
VI MÅSTE SLUTA LÅTA PENGAR STYRA VAD SOM HAMNAR I VÅRA BUTIKER OCH BÖRJA TÄNKA PÅ VÅR HÄLSA I STÄLLET. VI MÅSTE TÄNKA PÅ VAD VI GER VÅRA BARN!!
Jag tycker det är fruktansvärt att ett sådant farligt fett skall finnas i olika produkter som framförallt barn äter.
Ekonomiska särintressen kan inte vara viktigare än folkhälsan. Konsumenter och kunder efterfrågar hälsosammare mat, skapa konkurrensfördelar istället för att vända er emot era kunder!
Transfetter tillför inget, utan bara skadar.
Ingen mår dåligt av riktiga fetter som kroppen känner igen. Men de så kallade påhittade fetterna är förödande för folkhälsan.
Det är väl självklart att kämpa för att vår mat ska vara så naturlig som möjligt, och inte göra oss sjuka!!!
Varför inte skyhöga skatter på alla onyttiga livsmedel och ingen skatt eller moms på nyttiga livsmedel!

Nu måste riksdagen lyssna på "folkets vilja" och befria oss från dessa transfetter.

Vi ska inte använda tveksamma eller rent av skadliga tillsatser i våran mat, det kommer bara att göra oss sjukare och därmed orsaka mer belastning på sjukvården. Vi ska använda så rena livsmedel som möjligt.
Om det är för människans bästa och inte för producenternas penningbörs så skall ALLT industriellt härdat fett genast bort från människans föda. När skall vi börja sätta människan och miljön i fokus istället för pengar?
Vår mat bör vara "ursprunglig"! Vi vill ha livsmedel som vi mår bra av helt enkelt. Alla bör ta sitt ansvar, även industrin som ska producera så näringsriktiga och obearbetade varor som möjligt.
Härdade och transfetter har bevisat hälsofarliga effekter på människor och ska därför inte finnas i maten.
Jag tycker att all mat ska vara så naturlig som möjlig. Även fast den är fabriksproducerad. Det mår vi alla bäst av i längden.
Det är bara Redigt SMÖR som går att äta utan gifter och det är transfetterna som man blir fet av.
Det är svårt även för en medveten konsument att hålla rätt på alla olämpliga livsmedelsingredienser. Därför måste vi ha lagar å förordningar som begränsar.
Allt fler studier internationellt tyder på att transfetterna inte har något att tillföra och som konsument är jag övertygad om att de orsakar mer skada än nytta. Medelhavskosten har mycket att lära oss.
Det är vi konsumenter som måste agera eftersom Livsmedelsverket inte tar sitt ansvar. Är inte Livsmedelsverket till för folkets skull??
Lagstiftning ger på ett annat sätt tillverkare motiverade att ta bord skadliga eller tvivelaktiga ämnen i våra livsmedel
tycker att det ska vara självklart att man förbjuder allt som kan/är hälsofarligt.
Livsmedel ska inte vara skadligt att äta!

Håll den svenska landsbygden levande. Låt lantbruket leva vidare och fortsätta producera våra livsmedel. Undvik de produkter som ersätter jordbrukets produkter som genom hävd har producerats på Svenska gårdar.

Självklart ska vi äta oss till HÄLSA och inte ohälsa som även i längden fördyrar även för samhället i form av sjukvård osv. Bra o rena råvaror är en självklarhet. Tack för att ni finns!
Helt fel att jämföra transfetter med mättade fetter när det gäller risk för arterioscleros och hjärt-kärlsjukdomar.
Vi måste ha rätt att kräva oförfalskad riktig mat, annars kan det inte heta livsmedel.
Det ska framgå på förpackningen vad för typ av fetter som finns i de.
De bör begränsas så mycket som möjligt. Det kan vara omöjligt att helt ta bort dem.
Jag tycker att även margariner och andra dåliga fettblandningar som är hälsovådliga borde förbjudas. Men det är väl en utopi och det minsta man kan begära då, är att allt fett ska specificeras exakt på varje livsmedelsprodukt. Detta bör det även lagstiftas om! Men egentligen kvittar det, för de flesta livsmedelsprodukter innehåller även så mycket annat "skräp", så det är bättre att inte köpa alls. Tyvärr drabbas de som inte bryr sig eller inte är tillräckligt informerade och pålästa. Men när det drabbar oskyldiga barn på daghem och skolor samt äldre på vårdinrättningar, då är det rent ut sagt kriminellt! /Arg konsument
Fram för naturliga råvaror!
självklart vem vill tanka kroppen med dåligt bränsle. Folkvalda och beslutsfattare måste ta sitt ansvar för vår framtida hälsa.
Jag tycker det är fruktansvärt att medborgarna har lurats att använd margariner och alla konstgjorda fetter. Jag känner mig hellurad som gått på alla dessa kostråd från livsmedelsverket och dessa förstockade s k professoer som inte ids eller vågar pröva om deras forskningsstöd har bevis i verkligheten. Stackars alla överviktiga och sjuka barn som får lida av dessa råd.

Det är hög tid att vi tar folkhälsan på allvar och verkligen tar till oss vad många vetenskapliga undersökningar visar och välj opartiska ovinklade forskningsresultat! Det är många forskare/läkare/dietister/läkemedelsindustri/livsmedelsindustri som har alltför stora fula intressen i den guldgruva som felaktigt fettintag (fel fett och för lite fettmängd) genererar. (Och högkolhydratintag). Alltså sjukdomsframkallande fetter och kolhydrater.

Våra kostrekommendationer skapar ohälsa och sjukdomar-men lugn, läkemedelsindustrin fixar det. Att jag blir fet, mår dåligt och dör i förtid gör väl inget, vi har ändå inte tid för mig eller andra eller plats de nedlagda fina ålderdomshemmen för oss när vi börjar bli pensionärer. Analysera den ovetenskap som bedrivs och dra slutsatser av den beprövade dåliga erfarenheten som finns. Våra diabetesmottagningar har mycket av den beprövade dåliga erfarenheten att visa. Svaren finns mitt framför näsan på oss. Titta vad folket lägger i sina korgar och vagnar i affären. Bla bröd med härdade vegetabiliska fetter, dessa fetter finns i varje godisbit och lägg märke till den höga konsumtionen av socker, vitt bröd, vitt ris, potatis i olika former - vad insulinkrävande mat gör med hälsan - inte undra på våra höga diabetestal.

Varför trötta ut våra bukspottkörtlar, man föds ju bara med en.... och till slut ska stackars feta tonåringar med diabetes typ 2 med högt blodtryck få sina magsäckar opererade till valnötssmå säckar när de inte ens prövat en lågkolhydrat/högfettsdiet vilket är en diet som man mår bra av, är mätt länge på efter varje mål, går ner i vikt och kan hålla den och slipper svältkänslor som pulverdieter och tallriksmodeller ger i långa loppet, för att ändå tappa sugen och gå tillbaka till skräpmaten igen. Insidan på våra blodkärl klottas igen av de härdade fetterna. Och varför sitter hjärt-lungfondens logotyp på becels reklam över hela stan? Jo hjärtlungfonden har fått väl tilltaget ekonomiskt bidrag av becel - så hamnade deras logga på becelpaketen... Men vad visade en nyl gjord vetenskaplig undersökning om olika fetter? Att testpersonernas blodfettsvärden förbättrades mer av bregott än av becel.

Politiker, skaffa er egna kunskaper, följ tex dr annika dahlqvists blogg på passagen, läs stoff från lars-erik litsfeldt, sten sture skaldeman osv. Den här tallriksmodellen som socialstyrelsen ej lyckats visa de vetenskapliga studierna från finns på våra dagis och ålderdomshem, från början till slut av livet. Skrämmande. Men för läkemedelsindustrin är det ju bara bra, blodtrycksmediciner, blodfettsmediciner, diabetestabletter och insulin behövs nu även till unga - guldgruvan växer. Är ni så bra att ni vill att den ska sina? Samhället kan ju spara mycket pengar på att folk slipper dessa sjukdomar genom att äta annorlunda. Eller tjänar staten mer på att fler diabetesläkare behövs som betalar skatt, läkemedelsindustrin har många fler anställda till att ta fram mer mediciner, fler dietister betyder mer skatt osv osv. All felaktig mat i affärerna ger också pengar i statskassan. Att räkna på vad som blir bäst för den enskilda människan vore kanske för etiskt och moraliskt riktigt?

Om transfetter inte är nyttiga för oss, varför ska vi ha dem då?
Bra folkhälsa är bra för ekonomin.
Självklart ska alla gifter bort från den mat vi ska äta!
Man bör äta äkta smör, inte margarin, lätta, lätt och lagom mm. Likaså lightprodukterna är mer skadliga än nyttiga. Vår kropp vill ha mat som är så nära naturen som möjligt. Helst ekologiskt.
god vetenskap och beprövad erfarenhet som SLV brukar säga ger ett otvetydigt JA
Detta är ett allvarligt hälsoproblem. Varför fegar Sverige i denna fråga? Andra länders producenter har ju visat att det finns möjlighet att ersätta med annat.
Slå för allt i världen inte ihop mättade fetter och transfetter under en rubrik. Det vore ungefär lika begåvat som att säga att man inte ska äta svamp alls eftersom flugsvampen är giftig.

Eftersom det är hopplöst att läsa sig till på förpackningar och förstå vad man får i sig.

TVEKSAMHETEN PÅ NR. 2 ÄR MYCKET STOR.
Varför skall vi tillåta använda cancerframkallande mat? Det är känt sedan länge men nedtystat!
Det är sedan länge ställt utom allt tvivel att dessa fetter är dåliga för hälsan.
Jag har hört så många dumma argument från representanter som inte är konsumenter att jag blir tokig. Vad har argument som att "vi har inte tradition att lagstifta om dessa saker" att göra med saken. Flummigheten i detta av makthavarna och deras reps är otrolig. Kör hårt!!
Jag vill ha bort de industriellt tillverkade transfetterna. Vi ska inte blanda ihop dem med de som finns naturligt i vissa animaliska livsmedel. Inte heller med mättade fetter. Den debatten handlar om fettkonsumtionen i sig och är en annan fråga.

Varför ignorera transfetter som finns "naturligt" i vissa matvaror, som t.ex. mjölk och kött (speciellt från boskap som matats med mat innehållande transfetter)? Dessa är lika allvarliga för folkhälsan. Tvinga industrin att finna alternativ på dessa också.

Folkhälsomässigt är det också viktigt att det framgår tydligt att transfetter uppstår när annars nyttigt fett hettas upp, snarare än att exempelvis mättat fett i sig är onyttigt.

Hur kan man ge sin kropp som människa , något som är skadligt!! Behöver man diskutera ovanstående fråga.

Allt ind. framställt blir onaturligt för vår kropp o därmed fel.

Det är en självklarhet! Nu får det bli ett slut på alla farliga tillsatser i våra livsmedel!!!
Kemiskt framställda fetter ger biverkningar
Många konsumenter blir lurade att äta sådant de skulle välja bort om de hade mer kunskap om innehållet. Alla har inte kunskap om näringslära osv. och litar på att det som säljs som livsmedel är tryggt och säkert. Härdade fetter är inte trygga och säkra livsmedel, så fram för ett totalförbud!
Samt ta bort alla andra tillsatser i maten och gifter vid uppfödning av djur samt odlingar. Mera ekologiskt och mer ren mat.
Industrin tar ansvar för avkastning på kapital men inte folkhälsa.
Livsmedelsverket tillämpar den s k försiktighetsprincipen. Det innebär t ex att man inte förändrar kostråden förrän man på goda vetenskapliga grunder tycker att man kan göra det. Denna princip borde även gälla alla tillsatser och skadliga ämnen i maten. Dvs man bör inte tillåta dessa (t ex härdade fetter) i livsmedel förrän man på goda vetenskapliga grunder kan bevisa att det är ofarligt, eller rent av hälsomässigt positiva, för människa och miljö.
Krossa makt eliten
Jag är inte miljöpartist och tycker inte att partitillhörighet ska få lägga hinder på förbjudande av industriellt skapade transfetter. Man har vetat sedan många år att industriella transfetter är skadligt. Det är bra att det nu kommer fram till debatt och jag hoppas att riksdagen tar sitt förnuft tillfånga.
Man ska inte behöva bli lurad av matindustrin. Vinstintresse (girighet) borde inte få styra innehållet i våra produkter. Köper man färdigt borde man kunna lita på att man ska kunna äta utan att bli sjuk. Som komjölksallergiker finns det härdat fett i de mjölkfria produkter marknaden tillhandhåller. Det finns inget annat alternativ.
Transfetter är ett gift. Vi dör av det. Vad är problemet med att ta bort det??? Helt självklart skall det bort ur livsmedel.
Det är dags att förbjuda livsmedel som är skadliga för mänskligheten!
Det är väl en självklarhet att vi ska slippa äta sånt som inte är bra för oss
jag tycker att det är värdelöst att det blir svårare och svårare att hitta bra livsmedel och att man måste vara så väl på läst för att undvika ämnen som inte har en gynnande effekt på kroppen.
behövs ej någon kommentar det här är en självklarhet.
Vi vet att transfetterna skadar vår hälsa. Därför bort med dom
vi tar livet av oss med allt skit vi stoppar i oss, stoppa det NU!
Tycker såhär därför att härdade fetter påverkar kroppen negativt.
slösa koloxidutsläpp på sådan industrier nej tack
Det förstår ju även ett lite bra att våra kroppar inte mår bra av dessa fetter.
Eftersom detta är farligt vore det väl bra att sätta press på tillverkarna för att få bort detta
Eftersom det inte räcker med "frivillig basis", så måste det tydligen lagstiftas.. Dock verkar en del producenter ha förstått reklamvärdet i att deklarera sina produkter som "fria från transfetter", då detta har blivit ett försäljningsargument. Det som är tråkigt, är att de NATURLIGA transfetterna i mjölk och smör, blandas ihop med de industriellt tillverkade kemikalierna..
Detta bör också gälla de omestrade fetterna som har liknande degenerativa effekter på nervceller!
Dessa fetter ger upphov till förkalkningar i kärlväggarna! Vad gör socialstyrelsen, livsmedelsverket för nytta egentligen? De borde ha stoppat detta för länge sedan!!!!!!!!!!!!!!!
Det finns redan tillräckligt mycket forskning gjord på området som indikerar transfetters och härdade fetters skadliga inverkan på olika biokemiska processer och cellhälsa.
Jag vill absolut att vi ska ta bort alla härdade och industriella transfetterna, de gör sådan skada, jag vill ha sådant som bygger upp kroppen o inte bryter ner och ger sjukdomar, och detta är enkelt att åstadkomma, coh vill att riksdagen tar sitt ansvar i denna fråga, vi kommer att spara på sjukvårdskonstnaderna!
Vi har tillräckligt av tidigare använda ingredienser till bakning, matlagnng m.m., så förbjud detta snabbt.
Jag är för naturliga livsmedel, naturens eget skafferi. Lagom av allt: smör, ost, mjölk, ägg, grönsaker, fläskkött, nötkött, fisk ... Allt i lagom doser! Inga tillsatser! Lugnt leverne! Frisk natur, friska människor, friska djur! Närodlat, närproducerat, ekologiskt! Kapitalet behövs, men skapar mycket ofta girighet! Vilket skapar listiga farligheter som enbart gynnar penningen. Men det blir penningar utan värde. Det märker inte de förblindade, de penningstinna bakom laboratorierna och fabrikerna. Men vi andra märker att sådan peng är grus. Grus i maskineriet: Livet. Leve det småskaliga! Leve människan, klarsynt och lugn!
Låt det sunda förnuftet segra.
Gynna ekologisk odling med skatte subv. i förs. ledet. Skatte subv. mat i affärerna som är utan socker, sötningsmedel, vitt salt, vitt mjöl, konsv. medel. Dvs. Råvaror. Lägg skatten på junkfood, fastfood etc.
Vi ska äta bra mat. Själv har jag inte ätit kött och korv m.m. på 22år.
Om man funnit i andra länder att transfetter är skadliga för hälsan, bör de absolut inte få förekomma i den mat vi äter.
Kan minska sjukvårdskostnaderna. Industrin tar inte sitt ansvar utan lagstiftning.
Finns ingen anledning att ha dessa transfetter, ingen kan visa på någon bra egenskap hos dem. Dags att agera innan vi alla får diabetes och andra viktrelaterade sjukdomar. Särskilt i dessa tider när alla sjukhus ska spara. Hur länge har vi råd med transfetter?
Det är så mycket "skit" i maten i våra affärer att det tar en evighet att gå igenom innehållsförteckningarna när man handlar. Är det inte transfetter så är det sukralos, aspartam, glutamat eller något annat som jag inte vill stoppa i mig eller mina barn!
Hur skulle det kunna kontrolleras? (Svarat nej på båda frågorna)
detta med transfetter eller härdade fetter har förekommit länge och jag hoppas verkligen att det sätts stopp NU.
jag vill äta så naturligt som möjligt och ge mina barn så bra mat jag kan
I fråga sätt också varför vi har konserveringsmedel i de flesta industri framställda livsmedel i dag. Hur mår vår tarmflora av detta missbruk?
Jag tycker som ni man ska inte förbjuda naturliga transfetter det har man ätit i alla tider
Man måste väl få kunna lita på att maten vi köper inte är hälsofarlig!!!!!
Sätt folkets hälsa i första hand.

På sikt...Vad finns det för vinster för industrin egentligen att producera tveksamma produkter över huvud taget. Det borde vara kriminellt att spela med människors hälsa som insats.

Såg Argument i förrgår. Det är ju möjligt att mättade fetter är ett större problem än transfetter idag men de är ju inte FARLIGA! Det finns ju något bra med dem. Men transfetter finns det INGET bra med. Jag tycker att vi ska koncentrera oss på det som är värst (läs skadligast) först och främst. Sen kan vi ta itu med folkhälsoinformation om mättade fetter.
Vi ska inte äta så mycket processad mat över huvud taget. Det MÅSTE finnas bra alternativ även för de som inte vill laga sin mat själv från grunden!!!
Ni behöver inte fundera sluta med en gång.
Låt folket bli frisk!
Vi behöver inte dessa konstigt framställda härdade fetter och resterna av kemikalierna som blir kvar efter denna process
Visa gärna bilder på transfett, det ser hemskt ut. Oprah hade en hel hink i sin show och det såg ut som vit hudkräm med en ruggig konsistens.
Oerhört att det är tillåtet att använda.
Även om man nu förhoppningsvis förbjuder de härdade fetterna, så bör man också kunna redovisa klart och tydligt för konsumenten vilken typ av fett som ingår i produkten.
Skulle helst se att vi omgående får en lagstiftning som den i Danmark, där även mängden transfett i produkten anges, har förståelse för en omställningsperiod för livsmedelsindustrin, men budskapet måste gå fram att transfett o härdat fett är artificiella o inte skall förekomma i mat!
Vi måste tänka på framtiden och våra barn-våra kroppar är inte gjorda för konstgjorda tillsatser och ämnen.
Jag tycker att hälsovådliga ämnen i vår mat borde förbjudas omgående. Framförallt tycker jag att all märkning om innehåll är med alldeles för SMÅ bokstäver så ingen kan läsa vad om står. De flesta har inte tid att med hjälp av förstoringsglad försöka läsa vad som står. För de gamla måste det vara hru svårt som helst. Inte heller verkar det finns några vettiga studier gjorda hur vi drabbas av alla accumulerade gifter.


Fler enkäter - Konsumentundersökningar


Även här kan vi se en klar majoritet för att införa ett förbud mot transfetter i livsmedel. (Källa: www.tv4.se)
upp