Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 17 - Fredag 10 februari 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • •       
WTO beslutet i gmo-konflikten
välkomnas av många, men ...


USA administrationen, handelsorganisationer och genteknikindustrin jublar nu när WTO ställer sig på USA:s sida i konflikten med EU om fri handel av gentekniskt modifierade produkter. Vi hade inte väntat något annat, men det visar också vilka intressen som ligger bakom.

Consumers International och TACD har tillskrivit WTO och påpekat att frågor om konsumenters hälsa och miljöomtanken inte hör till frihandelsfrågorna och att frågan inte hör till WTO:s bord. Läs mer här.

Läs också notisen i nyhetsbrevet Just Foods daterat 8 februari.

Vi tycker att det är värt att läsa för då skiner det ju igenom vilka intressen som vill tvinga på världens konsumenter denna av konsumenterna inte önskade teknik. T ex säger man från The Grocery Manufacturers Association GMA att beslutet bevisar att GMO är säkra! Vilken vinklad tolkning! Deras taleskvinna tillägger också att märkningen och spårbarheten som EU har beslutat nu också är ett handelshinder. Nonsens. Vi konsumenter har rätt att få information som är viktig och däri ingår märkning om produkten innehåller GMO.
Tyck till om EU:s strategier
för goda matvanor


Alla inbjuds nu att ge synpunkter på EU:s grönbok ”Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar”.

Livsmedelsverket har lagt ut information på sin hemsida, där även dokumentet kan läsas. Där står också hur man gör för att svara. Tipsa oss också om dina synpunkter.

Speciellt intressant är att Kommissionen vill ha synpunkter på hur man kan förmedla kostråd till konsumenterna. Vi skulle vilja lägga ordet ”kostråd” till listan på förbjudna ord. Det lockar inte konsumenterna att läsa. Det är dags för ett annat vokabulär!
Läs mer på vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se
Var med och säg
din mening, delta i annonskampanj!


Läs mer här >>
Sista minutenNytt i GMO-affären
USA kommer nu att öppna ett nytt krig mot alla som inte accepterar Monsanto´s världsmakt över maten? Samröret är tydligt.

Monsanto har folk på plats i WTO och i US Administrationen. Läs mer här.

Läs vidare här några av de många reaktionerna under ”dagen efter”, (alltså 9/2).
Mobilisering mot WTO-beslut
Efter att den väntade WTO-beslutet läckt ut har det strömmat in mail och rapporter om reaktioner från alla världens hörn. Vi publicerade i ett tidigare nyhetsbrev uttalandet från TACD, den TransAtlantiska KonsumentDialogen, där SKIS också medverkar.

Reaktioner har nu under den 8 februari kommit från bl a ett grupputtalande från IATP, Friends of the Earth och Greenpeace: WTO secrecy an outrage. Tyvärr hinner vi inte översätta det utan lägger här ut det på engelska. Läs reaktionerna här.
Cirkusen kring AZO-färgerna
Sverige hade ett förbud mot azo-färger i godis och läsk fram till inträdet i EU 1999. Nu vill konsument- och jordbruksministern bearbeta EU på nytt för att få ett nytt förbud inom hela EU. Läs mer här!
Missa inte att sprida Snabba KonsumentNyheter till vänner och bekanta!
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >