Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 18 - Fredag 17 februari 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • •       
Massivt genomslag
Kritiska synpunkter på lågpris fick stort genomslag i media. Över 50 tidningar runt om i Sverige citerade Bengt Ingerstams kritiska synpunkter och kommentarer i TT-intervju efter publicering av utredning om prisutjämning efter EU-inträdet.
Läs några här: SVD, Metro, Aftonbladet
Lågpriserna ett lågvattenmärke

Nu har utvecklingen av lågprisutvecklingen gått för långt. Nu hotas kvalitet, nyskapande, forskning, konsumentbehoven, hälsan, tillverkarnas existens och arbetstillfällena, ja hela den uthålliga utvecklingen i samhället och t o m handelskedjorna själva. De kan själva inte längre ta sig ur denna accellererande och hotande utveckling. En effekt av konkurrensen! Kvar står nu konsumenterna, som har det slutgiltiga valet, att försöka vända utvecklingen - tillbaka till mer både valuta och kvalitet för pengarna.

Läs hela artikeln Lågpris ett lågvattenmärke här. Artikeln är publicerad i kort version i ICA Nyheter idag.
Äggbranschen fuskar med
bäst-före-datum


Livsmedelsveket har vid flera tillfällen påpekat brister i datummärkningen och i kvaliten, men nu tvingats man lägga viten för att företagen ska förstå allvaret. Den som i fortsättningen inte följer reglerna får böta 50.000 kronor. Företagen som drabbats av förelägganden är Svenska Lantägg, Kronägg, Stjärnägg (från Skånesjuan, Gotlandsägg, Västkustägg och KG:s ägg).

De säljer till till ICA, COOP, AXFOOD och Bergendals och de svarar för 60-70 procent av äggförsäljningen i Sverige. Pressen från handelsblocken på långa datum finns naturligtvis med i bakgrunden. Längst får man sätta bäst-före-dag till 28 dagar efter värpdagen, men man hade stämplat fram ägg som redan hade upp till 2 veckors lagring i packerierna. I handeln får man inte sälja ägg längre än fram till 7 dagar före bäst-före-dag.
- Redan i juni 2005 skärpte Livsmedelsverket kraven.
Läs mer >>
- Se också vårt faktablad om ägg >>
- Fusk med bäst före-dag på ägg - Upsala Nya tidning
- Färska ägg är inte färska - Svenska Dagbladet

Nu har denna nyhet också hamnat på ”Skampålen” på vår hemsida. Läs mer här >>
Läs mer på vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se
EMV tar över mer och mer
Utvecklingen av EMV-varorna beräknas snart stå för 25 procent av utbudet. När det började lovade alla handelsblocken att det bara var en marginell del av utbudet och de skulle nöja sig med 10 procent. Men som vanligt gäller det att den som får vill ha mer och nu ser vi utvecklingen, som vi från konsumenthåll ser oroande på.

En utförlig analys har Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel, gjort i Svensk Handels nyhetsbrev, där han också belyser den tredje fasen av utvecklingen, där handeln ska kunna börja ta mer betalt och ännu mer öka vinsterna. Läs hela artikeln på Dagens Handel.
Lågprismaten hotar
svenska livsmedelsjobb

Är vi svenska konsumenter betjänta av att alla arbetstillfällena flyttas utomlands? Kanske får vi i vissa fall något billigare varor, men vad får vi i stället? Sämre djurskydd, längre transporter, mindre att säga till om, GMO i fodret från flera länder, arbetslösa livsmedelsarbetare som vi ska finansiera (betala) via skatterna o s v

Arbetslösheten har fokuserats i artikel i Sydsvenskan häromdagen. Läs direkt där.
Varför bojkotta just fryst torsk?
Vår uppmaning om att bojkotta fryst torsk och rekommendationer för färsk torsk samt övrig fisk och fryst fisk har fått kritik från visst håll. Det hade ju varit konstigt annars! Men det är en väl genomtänkt strategi och vi vill förklara den här.
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >