Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 19 - 26 februari 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • •       
Norges bönder vill varken odla
eller importera GMO

Det gäller såväl gmo-livsmedel som gmo-foder – Heja Norge!

Ett stort antal organisationer och företag har skrivit på en policyn, där man säger nej till användningen av gmo i lantbruket, import av såväl livsmedel som foder med gmo. Det är bl a Norges Bondelag, Tine Norsvin, Gilde Norsk Kjøtt - Norges motsvarighet till vårt svenska Swedish Meats – m fl.

Det verkar som att både böndernas och konsumenternas intressen sammanfaller. Vilket av handelsblocken blir först i Sverige att importera norskt kött, som alternativ till det bojkott-utsatta Swedish Meats och SCAN:s kött- och charkprodukter? Eller varför inte norskt bacon i stället för danska Tulip

Nyheten bjöd ATL på den 20 februari och har därigenom nått de svenska bönderna och livsmedelsbranschen nu.
Läs artikeln här >>

Hela policydokumentet kan läsas här >>
Gentekniklobbyn
manipulerar opinionen


Här ett praktexempel på hur GMO-lobbyn tar till statistik och styrda undersökningar för att kontra undersökningar som går lobbyn emot. Den 19 januari 2006 publicerade ATL en undersökning bland 1000 svenska bönder med mer än 20 hektar, som visade att 74 procent inte kunde tänka sig att odla genetiskt modifierade grödor. Läs artikeln >>

Den 3 februari, två veckor senare, kontrade Bioteknikcentrum* med ett motstridigt pressmeddelande att: ”en majoritet av Sveriges yrkesbönder vill odla genmodifierade grödor”. Det rörde sig om en undersökning omfattande bönder med mer än 50 hektar åker Undersökningen gjordes av Landja Marknadsanalys under november/december 2005.

Vi citerar ett avsnitt ur meddelandet:
"en inledande neutral fråga fick samtliga lantbrukare ta ställning till om de kunde tänka sig att odla en ny sort, framtagen med modern växtförädling, men som kräver hälften så mycket växtskyddsmedel för att ge en bra avkastning. 64 procent av samtliga tillfrågade lantbrukare svarade JA. I en uppföljningsfråga ställdes samma spörsmål, men med förändringen att ”modern växtförädling” hade bytts ut mot ”genmodifiering”. Då sjönk antalet positiva till 38 procent."

Ja döm själv, man styr resultaten helt med utformningen av frågorna. Men 62 procent negativa ligger faktiskt närmare ATLs undersökning som visar på 74 procent negativa. Det är inte detsamma som att en majoritet vill odla GMO-grödor!
Läs artikeln >>


Ändå påstår man i ingressen på startsidan: ”Intresset för att odla genmodifierade grödor ökar starkt bland Sveriges lantbrukare. Enligt en ny opinionsundersökning är 65 procent av lantbrukarna, med en areal på 50 ha eller mer, positiva.”
Läs mer på Bioteknikcentrums hemsida >>

*Bioteknikcentrum är ett branschorgan för GMO-företagen, med Monsanto i spetsen.
Vad tycker vi
medvetna konsumenter?


Är opinionen viktig? Vems uppfattningar ska gälla? Vill du vara med och skapa opinion?

Ska SIFO eller SKOP tala om vad ett antal slumpmässigt utvalda konsumenter tycker? Ska handelns undersökningar vara vägledande?

Frågan är om inte de kunniga och medvetna konsumenternas uppfattningar borde väga tyngre än ”oförberedda människor på gatan”, som ofta svarar spontant utan eftertanke och för att bli av med intervjuaren.

Vi testar nu med en första undersökning om konsumenters inställning till GMO (genetiskt modifierade organismer). Till enkäten >>

Skicka detta Snabba KonsumentNyheter vidare till flera, åtminstone EN ny bekant, så vi får många enkätsvar. När vi får in 1000 svar kan vi mäta oss med alla andra undersökningar, SIFO, SKOP och andra!

Swedish Meats och KCF
skyller på soja-priserna

I artikel i ATL den 14 oktober 2005 uttalar sig informations-direktören Hampe Mobärg från Swedish Meats om hur handeln inte bryr sig och att konsumenterna inte reagerar för GMO i foder vid kött o charkproduktion. Dessutom påstår han att priset för gmo-friheten skulle vara 80 miljoner kronor. (omräknat per konsument är detta 3,5 öre per dag!).
Läs mera här >>
Ny internetsajt om GMO
Krav och Ekologiska Lantbrukarna öppnar nu en ny sajt - www.gmofri.se.
Ekologiska Lantbrukarna och Krav startar en gemensam sajt på nätet där man ska informera både konsumenter och producenter.

Läs några exempel på länder som säger nej till gmo:
Rumänien förbjuder odling av GMO-soja >>
Bönder i Mali tackar nej till GMO-bomull >>
Läs mer på vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >