Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 26 - 28 april 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Förvirrad debatt om
transfetter får oönskade effekter


Expressen hade den 23 april ett antal artiklar om ”det farliga fettet”. Det är bra att detta problem får så stor publicitet.
Farligt fett i lågprismat >>
Per Hägred: Ta bort giftet från vår mat! >>
Svarta listan på transfetter i mat >>
Jämför med SKIS lista över produkter med härdade fetter >>

Där uppgavs bl a att Pågens ändrat sina recept efter Expressens tidigare artiklar 2005. Men vi ser oroat på att vissa felaktigheter i artikeln kan slå snett och skapa ännu större förvirring bland konsumenter och producenter. Problemet är att härdning av fetter är det skadliga och dessa fetter ska bort ur livsmedel, inte enbart om transfetter, naturliga eller industriella, finns med och hur skadliga de är.

Redan förra seklet, på 90-talet, började vi , Sveriges Konsumenter i Samverkan, föra en intensiv kampanj emot de härdade fetterna som då var basen i margarinerna. Tack vare opinionstrycket togs då dessa fetter bort från margarinerna men dök sedan upp i diverse andra produkter, bröd, kakor, såser, glass, godis m m. Under senare år har vi fört en dialog med både bageriindustrin och en svensk stor kexfabrikant och det har resulterat i förändringar som är positiva, d v s de har tagit bort de härdade fetterna helt. Pågens däremot har dribblat med begreppen och säger att de tagit bort transfetterna, en sanning som vilseleder, men de har fortfarande härdade fetter med i vissa av sina produkter och det är dessa i sin helhet vi vill ha bort, av hälsoskäl.

Läs vidare här vårt klarläggande >>
och se alla länkar vidare till vår hemsida, Expressen, Pågen och Livsmedelsverket ……..

Odlingen av raps för bränsle
– hot mot livsmedelsproduktionen


Det blir alltmer inne att odla energigrödor för att möta den hotande energikrisen, när den fossila oljan sinar. Det gäller såväl skogsråvara som grödor för att omvandla till energi, som raps t ex. Som konsumentorganisation är vi oroade för att livsmedelsproduktionen kommer att hotas eftersom jordbruksarealen knappast ökar, utan snarare minskar. Vi vill varna för att jordbruket här ser en enkel väg till en ny nisch och ser en väg bort från den prispressade (av EMV!) livsmedelsproduktionen till nya snabba pengar på alternativ till allt dyrare olja och energi.

Vi startar nu en granskning av energifrågan samt hela jordbruksutvecklingen och samlar inläggen i avsnitt på hemsidan, som startas nu. Läs mer på: Framtidens energi.

Ett första inlägg kommer här där margarinindustrin oroar sig för utvecklingen. Vår kommentar i detta fall är att man gärna kan dra ner margarinproduktionen och ersätta den med en kortare väg från grönbete via kossan till smör, som ett bra alternativ till det industriella matfettsersättningsmedlet margarin.

Läs inlägget i ATL här >>
SKIS ordförande Bengt Ingerstam fick diplom på mässan Gastro Nord i Älvsjö
Föreningen Låt Måltiden Blomma delade i veckan ut årets diplom till personer som gjort vårt samhälle goda tjänster i Måltidens anda. Diplomen utdelades på Gastro Nord-mässans huvudscen i Älvsjö den 24 april och de tre diplomerade var:
Foto: Lars Ingerstam
- Kocken och entreprenören Melker Andersson, tv
- Konsumentaktivisten Bengt Ingerstam, mitten
- Biologen Stefan Edman, th

Läs hela pressmeddelandet här (pdf) >>
Utförligare motivation för diplomen finns på föreningens hemsida www.latmaltidenblomma.se
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Handelns prispress skapar
kris för potatisodlarna

Handelns ökade prispress slår ut svensk potatisodling. Potatisbranschen slår nu larm. Varför pressas priserna så det utgör ett hot mot branschen medan man
tar ut av konsumenterna så höga priser man kan.

Vem tar mellanskillnaden kan man fråga sig? Vid en lokal och snabb kontroll visade det sig att Willys tog 3:90 medan Konsum tog 6:90 per kilo svensk potatis. Varför denna prisskillnad? Prisskillnaden är långt större än vad odlarna får för potatisen. Osund prissättning kan man kalla det.

Läs artikeln i ATL >>
Nu ska vi få veta resultatet av livsmedelskontrollen, direkt i butik och restaurant
Regeringen presenterade idag 28 april förslaget om hur vi konsumenter ska få veta resultatet av kommunernas livsmedelskontroll, d v s hur det står till bl a med hygienen på olika ställen i lokalerna och hur man efterföljer bestämmelserna för hanteringen av livsmedlen.

Bengt Ingerstam satt med i utredningen som gjordes under 2005.

Det blir en klart synlig symbol redan vid entrén, så man kan lätt välja om man vill gå in eller ej.

Läs mer om förslaget här >>
Läs regeringens pressmeddelande >>
Nu ska skadeståndsfrågan
utredas för GMO-smitta

Regeringen tillsatte idag 28 april en utredning om ev skadestånd om pollen från GMO-odling smittar grannens grödor. Mycket har utretts inom EU och även i Sverige, bl a av Jordbruksverket. Klart är i alla fall att allt inte är klart, så ännu ligger frågan om GMO-odling i Sverige fortfarande på framtiden.

Däremot ligger det helt i konsumenternas händer om vi ska acceptera det vi, de flesta, inte vill ha, äta eller ge grisarna. Mer kommer i nästa SKN.

Läs regeringens pressmeddelande här >>
Seminarium om
matkvalitet och lågprisjakt

20 april deltog SKIS på seminariet ”Är matkvalitet intressant när konsumenten går på prisjakt?” Arrangör var Min Mat.

Seminariet var välbesökt och bekräftade det mesta vi har hört förut. Intressant var dock att samtliga föreläsare var synnerligen överens om att handeln måste skärpa sig och inte bara marknadsföra och exponera lågpris i butikerna.

En stor andel av konsumenterna idag vill ha kvalitet och köper gärna livsmedel vars ursprung är från en liten gård hellre än från en stor industri.

Närhet och svenskt har blivit lika med kvalitet för många. Därför behövs en tydligare ursprungsmärkning av livsmedel. Ingen vill köpa en dyrare vara utan att veta motiveringen varför den är dyrare.

Läs ett referat från seminariet här >>
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >