Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 27 - 4 maj 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Dagens Äppelbomb – varken Smart eller Fresh
(Tips! Se TV 4 Nyheterna kl. 19.00 idag)

Hann inte vakna idag förrän någon ringde från TV och ville ha kommentarer. I flera tidningar fanns nyheten om SmartFresh behandlingen av importerad frukt, speciellt äpplen. Men även annan frukt behandlas.

Motivet för behandlingen är att få äpplena att hålla längre för att balansera överskott i produktionen. Gasen blockerar mognadsprocessen och utvecklingen av etylen. Att EU ska ha godkänt metoden att gasa frukten med 1-methylcyclopropene MCP är ingen garanti för att det ger oss konsumenterna något positivt. EU godkänner ofta med producenternas information i bakgrunden och med näringslivets främsta för ögonen.

Vad som förvånar är att detta har kommit smygande, det har undgått mig också, trots enorm bevakning av media, Internet och mängd av nyhetsbrev. Hade inte hört namnet SmartFresh ens. Men nu kunde jag söka på Internet och fick över 3000 träffar. Vad sysslar näringslivet med, i smyg! Nu åker denna nyhet in på vår sida Chicken Race >>

Vi har kontaktat ICA, som uppges vara enda handelsblock som tar in frukt behandlad med SmartFresh, men inte fått något svar ännu.

Helt klart är det inget konsumentbehov som ligger bakom, varför ska vi då utsättas för detta experiment bara för att det finns ekonomiska intressen bakom. Varför smyger man in sådana kemiska processer eller produkter? Vårt förtroende för näringslivet bara minskar och minskar.

Läs vår debattartikel (pdf) om just förtroendet.

Här får ni nu ett antal länkar, så länge, för den som vill forska vidare. Intressant är att läsa industrins glorifiering och motiven. Bara det får mig att härskna!

Det går dåligt för
ekologisk mat i Sverige


Svenska Dagbladet rapporterade den 29 april att:
"Världsmarknaden för ekologisk mat uppgår enligt KRAV till cirka 28 miljarder dollar och den växer med cirka sju till nio procent per år. Trots att 96 procent av Sveriges konsumenter känner till KRAV-märkningen är andelen bara 3 procent i Sverige, medan det växer starkt i många länder, som Danmark och USA."

Vi undrar nu, beror det på att man har marknadsfört de ekologiska produkterna dåligt i Sverige, eller har handeln förblindat oss konsumenter med all sin prisinformation och fokus på lägre priser? För det kan väl inte vara okunskap eller ointresse från konsumenternas sida?

Läs hela artikeln Ekologisk mat inget för svensken i SvD.
Swedish Meats anser
Eko-kött olönsamt


Slakterikoncernen Swedish Meats nytillträdde direktör Åke Modig meddelade den 21 mars att ekologiskt inte är lönsamt för Swedish Meats, som står för mer än 90 procent av den ekologiska slakten och försäljningen av ekologiska kött- och charkprodukter i Sverige. Under 2005 sålde företaget ekologiskt kött för 94 miljoner kr. I konsumentledet beräknas värdet till ca 235 miljoner kr. Den totala omsättningen för Swedish Meats hamnade på 8,7 miljarder under 2005 och den ekologiska försäljningen står för 1 procent av försäljningen.

Lite huvudräkning ger en reflektion om var
mellanskillnaderna hamnar!

Om SM säljer för 94 miljoner, hur mycket får då köttuppfödarna för sina ekologiskt uppfödda djur? Hör av er, ni som står för den ekologiska produktionen! Vi konsumenter får i alla fall betala 235 miljoner för ert kött!

Åke Modig fortsätter: ”Den ekologiska affären är inte lönsam för Swedish Meats idag men företaget har lönsamhetsproblem även på det konventionella området. Den största enskilda faktorn för att få lönsamhet på den ekologiska sidan är att sälja större andel av djuret som ekologiskt. I dag säljs till exempel bara en tredjedel av KRAV-lammet som ekologiskt.

Kommentar: kanske inte så konstigt! Det är något som inte stämmer i hela kedjan och att bara sluka konkurrenter för att få monopol är också kostsamt. Varför inte sluta med att stycka de stackars lammen i små kotletter som säljs till skyhöga priser? Sälj halva lamm, eller i vart fall som racks och olika delar
(i låda) som dillkött (mums) samt som stek, det blir billigare och många kan hantera det, om det blir till skäliga priser.
Dessutom borde ni inte utmana konsumenterna med att truga på dem kött från GMO-uppfödda djur, när ni så väl vet att vi inte vill ha det. Det går inte att tvinga konsumenter. Läs förresten inlägget här i samma nyhetsbrev om vem som kommer att bestämma utvecklingen inom EU för GMO-produkterna.
Lyssna på kunderna!
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Konsumenterna, inte lagstiftningen, kommer att styra framtiden för GMO i Europa
En unik oenighet blottades under konferensen om GMO-grödor i Wien i början av april. Framtiden för GMO-livsmedel inom EU är troligen mer beroende av konsumenternas eventuella acceptans, som är mycket låg, än av lagstiftningen från Bryssel, rapporterade Chris Jones.

EUs miljökommissionär Stavros Dimas uttryckte följande: ”Den låga acceptansen av GMO- livsmedel kommer inte att innebära en ökad efterfrågan av GMO och som en konsekvens väljer bönderna att fortsätta odla de konventionella och ekologiska grödorna i Europa”. Läs mer här >>
Omfattande kartläggning av
Konsumentverket om eko-maten

Konsumentverket har nyligen publicerat en mycket detaljerad och genomlysande undersökning av hur marknaden för eko-maten ser ut. Den sätter ljuset på många frågor och det är på tiden. Mycket pengar har satsats av Regeringen på att öka efterfrågan på eko-maten och då borde man kunna se större resultat. Man har även granskat hur butikernas eko-ambitioner ser ut. Båda länkarna hittar du här >>
Dags att ställa frågan, varför händer inte mer i Sverige? Har du synpunkter? Var med och debattera, skicka oss dina reflektioner och vi lägger ut en debatt under ”EKOlogisktVAL" på vår hemsida.
Den privata konsumtionen av ekologiskt ska öka

Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi för att öka den privata konsumtionen av ekologiska livsmedel. Konsumentverket har fått en extra miljon för detta. Det är bra och behövs. Samtidigt har man minskat vårt statliga stöd med 600.000 kronor, det väcker en tanke! Det verkar som regeringen inte vill ha en fristående och obunden konsumentorganisation. Läs regeringens pressmeddelande >>

Målsättningen från regeringen är att den ekologiska produktionen till år 2010 skall nå en nivå på 20 procent av arealen, en tredubbling och att den offentliga sektorn ska stå för 25 procent av konsumtionen. ”Utgångspunkten i kommunikationsstrategin ska vara att ge de svenska konsumenterna information om ekologiskt märkta livsmedel samt öka kännedomen bland svenska konsumenter om EU-logotypen för ekologiska livsmedel”.

Det ger en doft av överförmynderi, styrning ovanifrån eller är det en ny version av biskop Brask, att ändamålen helgar medlen. Satsningen på EU-logga är väl också helt i linje med överhetens vilja att styra konsumenterna. Ska KRAV ”tas ur cirkulationen?”

Sveriges Konsumenter i Samverkan har inte högt förtroende för ett ekologiskt regelverk som nyligen tillät att nitrit får tillsättas i livsmedlen, märkta med EU-loggan. Varför får inte mångfalden blomma, eller ska vi ha ett EU-monopol?

Var med och debattera, skicka oss dina synpunkter och följ debatten på vår hemsida under ”EKOlogisktVAL".
Framgångsrik ekologisk
satsning på Gotland

Gotlands kommuns ekosatsning har slagit väl ut. Nu permanentas systemet. Man har redan nått målet att 10 procent av maten som serveras på skolor, vårdhem och sjukhus ska vara ekologiskt odlad.
Läs mer vad ATL rapportera här >>
Efterlysning:
– lokalt intresse i Nässjö
En av våra medlemmar efterlyser kontakt med intresserade konsumenter i Nässjö, för att bilda en lokal konsumentgrupp. Speciellt frågor som tillgång på ekologiskt odlade livsmedel och närodlade livsmedel i butiker eller direkt från odlarna samt undersökning av prisbilden i området.

Meddela ditt intresse per mail till oss så ska vi meddela vidare för en första träff.

Finns det fler som vill göra likadant på andra orter? Meddela oss så offentliggör vi det i kommande nyhetsbrev.
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >