Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 30- 24 maj 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Göteborgs Kex felaktigt utmålade i media om innehåll av transfetter i sina produkter

Nyligen publicerades i media Livsmedelsverkets summariska och gamla testresultat över förekomsten av transfetter. Dels visade de inte på enskilda fabrikat, förutom för smör och Bregott. Dels var det gamla siffror, som till stor del inte är korrekta längre. Vad värre var innehöll listorna även produkter med naturliga, animala transfetter, som inte alls ska jämföras med de industriellt härdade fetterna och deras transfetter. Vi har aldrig som konsumentorganisation krävt att de naturliga transfetterna ska tas bort, inte heller har Danmark krävt det, gränsvärdet där gäller bara de industriella transfetterna.

Under en längre tid har Göteborg Kex successivt tagit bort såväl delvis härdade (innehåller transfetter) som härdade fetter. Gamla förpackningar kan fortfarande förekomma, det har vi förståelse för. Läs mer här >>
Sveriges Konsumenter i Samverkan har i ett öppet brev till Regeringen krävt översyn av direktiven till Livsmedelsverket

Sveriges Konsumenter i Samverkan har i ett öppet brev till Regeringen begärt en omgående översyn av direktiven till Livsmedelsverket eftersom man hotar både hela det svenska jordbruket och konsumenternas hälsa.

Livsmedelsverket har genom sin hantering av frågan om de härdade (delvis härdade och fullhärdade industrifetterna), samt sina kostrekommendationer och envisa påstående att inget skiljer de naturliga transfetter som förekommer i smör och mjölk och de farliga transfetterna, som finns i de delvis härdade fetterna, uppenbart hotat det svenska jordbruket och konsumenternas hälsa

- Vi kan inte se att Livsmedelsverket uppfyller sitt mandat att arbeta för konsumenternas bästa, när man med alla medel uppmanar konsumenterna att både minska sin konsumtion av mättade fetter och samtidigt tillåter industrifetter med skadliga transfetter, t o m i nyckelhålsmärkta produkter, säger Bengt Ingerstam, ordförande i den svenska fristående och från politiska partier och näringslivsintressen oberoende konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan.
Läs det öppna brevet här >>
Vad ger vi våra barn
att äta och dricka?

Det är skrämmande att se hur industrin satsar in sig på våra barn, de unga och utnyttjar deras (eller föräldrarnas) rädsla för socker. Ingen av produkterna behövs. Har inte Coca Cola, ketchup, yoghurt med frukt det gemensamt att det är produkter riktade till unga och stressade föräldrar, ovetande skräpmatskonsumenter?
Nu kommer det mera! O´boy chokladdryck från Kraft Food och Risifrutti från Procordia, den senare med (ja jag hoppade högt när jag såg det) Kajsa Bergqvist som förtroendeingivande garant för att det är en bra produkt, alla med Sukralos sötningsmedel.
Läs mer här >>
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Enkät om förtroendet för Livsmedelsverket
Vi vill gärna snabbt kartlägga hur förtroendet för Livsmedelsverket har förändrats den senaste tiden

Främst är det med bakgrunden av den omfattande mediadebatten och agerandena i frågan härdade/delvis härdade fetter och transfetterna såväl i animaliska fetter som i de delvis härdade fetterna, det vi kallar industriella transfetter.

I den uppdaterade listan över artiklar i media i frågan finns även Livsmedelsverkets inlägg med, så det går lätt att följa händelseförloppet.

Svara snabbt är du snäll!
Klicka för att komma till enkäten >>
Bäst-före-dag inte lätt

Vi kommer att lägga ut mer om bäst-före-dag, både hur det ska se ut och hur man ska tolka det. Här ett dåligt exempel tills vidare, en vildsvinskorv som håller till 30 juni 2030, eller?
Datum på livsmedel ska anges dag-mån-år. Köpte korven i början av maj så troligen skulle det ha stått 30-06-06 om den hade varit korrekt märkt.
Aktionsplan för mer
ekologisk mat ska tas fram

Regeringen har gett Ekologiskt Forum med sin bas i Kungliga Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) i uppdrag att ta fram en aktionsplan för hur regeringens nya mål för ekologisk produktion och konsumtion ska kunna uppnås.

Enligt målen ska 20 procent av jordbruksmarken vid utgången av 2010 ha ekologiskt certifierad odling och inriktningen är att den offentliga konsumtionen ska öka till 25 procent.

För att ta fram aktionsplanen får KSLA 1,5 miljoner av regeringen och Kocklandslaget får 650.000 kronor för att ta fram ett utbildningsmaterial och genomföra en utbildningssatsning i regi av Svenska Kockars förening.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

Mer om ekologisk produktion på regeringens hemsida >>
Post&Telestyrelsen har webbsida för ”konsumentinformation”
PTS har en omfattande Internet-tjänst med både nyttig och neutral konsumentinformation inom området telefoni, mobil och bredband.
Läs mer här >>
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >