Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 31- 22 juni 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
98,4 procent ansåg i enkäten att de industriella fetterna inte var bra för konsumenterna
Uppfattningen kommer från läsarna av SKN, Snabba KonsumentNyheter, alltså en kategori konsumenter som får anses både engagerade och informerade. En ovanligt hög svarsfrekvens, över 30 procent, visar både på engagemang och på att frågan är angelägen. Dessutom angav 96,4 procent att de undviker ”delvis härdade vegetabila fetter” och ”härdade vegetabila fetter”.

Slutsatsen blir att ju mer informerade konsumenter, desto mindre intresse för dessa industriella vegetabila fetter.

Läs kort redogörelse för hela enkäten >>
82,4 procent svarade i enkäten ”Minskat förtroende för Livsmedelsverket” efter debatten om de härdade fetterna
Enkäten vi gjorde via våra prenumeranter på SKN, Snabba Konsumentnyheter och som utlystes i nr 30, förra numret, gav snabbt besked. Tack alla som så snabbt besvarade formuläret. 30 procent av våra läsare svarade på enkäten och det ger ett tillräckligt underlag för att ta siffrorna på största allvar. Hela 43 procent kom med egna kommentarer, vilket visar på stort engagemang.

OBS! Våra prenumeranter kommer att få hela resultatet via mail, då vi inte lägger ut det på hemsidan i sin helhet. Men här några talande siffror:
Förtroendet vid årsskiftet:
46,6 procent hade medel/gott/mycket gott förtroende för Livsmedelsverket medan
53,4 procent hade dåligt/mycket dåligt förtroende
Förändringar efter fettdebatten:
82,4 procent svarade att förtroendet förändrats, minskat/minskat mycket för Livsmedelsverket
16 procent svarade oförändrat förtroende
0,16 procent angav ökat förtroende (?)
OBS att dessa förändringar omfattar både de som hade dåligt och gott förtroende, är alltså ett mått på förändringar i förtroendet . Endast någon enskild angav ökat förtroende, vilket inte påverkar utfallet.
98,4 procent angav att de industriella fetterna inte är bra för oss konsumenter.
SKIS enda svenska konsumentrepresentant i Baltic Sea Regional Advisory Council för ett uthålligt fiske i Östersjön
Sveriges Konsumenter i Samverkan är nu representerat i BS RAC, Baltic Sea Regional Advisory Council. Organisationen har skapats på initiativ av EU och finansieras huvudsakligen av EU till att börja med. Länderna runt Östersjön samverkar i BS RAC.

SKIS är medlem i General Assembly och Bengt Ingerstam är ledamot i Executive Committee för övriga organisationer, s k NGO, utöver fiskeriintressena. Ändamålet är att vara rådgivande organ till EU för ett uthålligt fiske i Östersjön.

Läs mera på nya hemsidan >>
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Glad Midsommar med God Matjes
Snåla inte med kronorna när du köper matjessill, håll hellre igen lite på mängden dryck när du ska skölja ner sillen – det lönar sig.
Läs mera här om jämförelser och hur du kan testa matjessill.
Sukralos debatterat i
radions P1 Konsument

I radions konsumentprogram P1 Konsument fanns ett inslag den 14/6 om de nya sötningsmedlen, speciellt sukralos, som ju finns på vår bojkottlista. Man kan fortfarande lyssna på delar av inslaget via P1 Konsuments hemsida, från vilken vi hämtat följande text:

"Konstlad sötma
14/6: Sockerdebatten och lönsamhetskrav har lett till att allt fler livsmedel idag tillförs syntetiska sötningsmedel som aspartam, sukralos, etc.

Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap på Chalmers, och näringpedagogen Pernilla Lunderot medverkar i en diskussion om sötningsmedel och sockerberoende."


Gårdagens socker i livsmedel har idag ersatts av sötningsmedel som Aspartam eller Sucralos. Men hur bra är det för oss konsumenter?
LRF säger NEJ till konsumenterna men JA till GMO
På LRF:s stämma sade man ja till att kunna använda GMO i såväl produktionen som i produkter. Det är ett beklagligt ställningstagande, varken JA eller NEJ och inte heller ett JASSÅ.

Man öppnar för att ”de gröna näringarna” (med grön menar man inte miljövänlighet utan jordbruket) får frihet till en viss användning av genmodifiering.

Men man glömmer att vi konsumenter också har frihet att välja och de flesta väljer bort GMO om det är märkt. Det beklagliga är att går man ”genvägen” via grisarna, så behöver man inte märka grisköttet.
Detta är ett svek!

Läs en motion om GMO som avslogs här
(word) >>
Läs LRF Dalarnas motion här (word>>

Vi citerar nedan tidningen ATLs notis i ärendet och speciellt vad LRF Ungdom svarade, skrämmande! Vet man så lite om marknaden?

”Gun Ragnarsson, LRF Halland, och Robert Johansson från LRF Ungdomen var några av dem som yrkade bifall till styrelsens förslag till genteknikpolicy.
- Vi ska producera det som marknaden efterfrågar till bästa kvalitet och framför allt ska vi vara konkurrenskraftiga, sa Robert Johansson.”

Läs hela artikeln i ATL här >>

Sista ordet är inte sagt denna debatt. Det ordet blir konsumenternas, lita på det. Se vidare under vår sida BOJKOTT. Vi följer frågan vidare och återkommer.
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >