Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 37 - 14 september 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Vart tog konsumentfrågorna
vägen i valdebatten?

Dansen kring gottepåsen! Årets valdebatt blev mycket av en överbudstillställning, bortsett från all smutskastning. Alla bjöd över varandra och fokuserade mycket på de kortsiktiga plånboksfrågorna. Ett typiskt uttalande i debatten i radio från onsdagen: ”Jag kommer att rösta på xxxx för de lovar 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön”. Ja löftena lär visst kunna svika!

Sysselsättningsdebatten, som man förväntade sig, skulle bli en stor fråga sjönk ner i ”grävandet i gottepåsen” och konsumentpolitiken försvann helt. Ska man lösa sysselsättningen måste det bli en lösning där konsumtionsfrågorna också kommer in.

Det går inte att, som regeringen hittills försökt, stimulera lågpriskonkurrensen med import av billigare utländska varor för att få medborgarna att tro att det har blivit bättre. I vart fall inte om de nya ”aktörerna” sysslar med illojal konkurrens med miljardförluster som resultat.

Läs Bengt Ingerstams debattartikel:
Ingen kan klara välfärden om inte fler jobbar - lite av politisk klartext!

Nyckeln till lösningen ligger troligen hos konsumenterna och inte i sysselsättningspolitiken!
Konsumenter måste bygga
egen konsumentorganisation

Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges enda helt fristående och obundna konsumentorganisation, tar nu ytterligare ett steg mot konsumentdemokrati. Vi inser att om vi ska ha en fristående och konsumentstyrd organisation så är det vi konsumenter själva som ska bygga och driva den.

Det gäller både faktamaterial, opinion och inte minst ekonomi. Läs mer om det minskade ekonomiska bidraget från regeringen.

För oss konsumenter är det alltid valtider. Vi kan var och en påverka marknaden, och med mer information och kunskap kan vi påverka bättre. Tillsammans kan vi göra ännu mer och det är då vi får "muskler på marknaden".

Vi vill fortsätta att vara en självständig, obunden och fristående konsumentorganisation som inte är beroende av statligt stöd, fackföreningar, handelsblock, politiska partier eller näringslivet.
Stöd oss >>

Vad är en STÖDKONSUMENT?
Många uppskattar det jobb vi gör, som fristående organisation, opinionsbildning, kampanjer, deltagande i media, den information vi gratis sänder ut med Snabba KonsumentNyheter, ungefär en gång i veckan, men ser inte medlemskap som det viktigaste. Många har frågat oss ”hur kan vi stödja er verksamhet?” och här kommer svaret. Läs mer om nyheten Stödkonsument >>
Skandalen med GM-riset växer
I förra numret av SKN, nr 36, rapporterade vi utförligt om den stora ris-skandalen.

Nu rapporterar EU Observer att 33 prover av 162 innehöll det icke godkända GM-riset med härkomst från USA. I vissa länder har det hunnit ut på butikshyllorna. Läs EU Observer.

Två containers med 30 800 kilo av riset Liberty Link 601 stoppades i hamnen i Stockholm. Livsmedelsverket har gått ut och lugnat konsumenterna att det inte är farligt att äta, men det är ju inte det frågan gäller! Det är en fråga om redlighet och vi misstänker att man från USA försöker medvetet blanda ihop för att göra det omöjligt att undvika GM-grödor. Det har hänt för många gånger redan.

Klarar inte GMO-industrin av att hålla isär och respektera regelverket återstår bara en sak och det är att helt undvika allt ris från USA, så får de seriösa risodlarna, som oförskyllt drabbas, ta itu med frågan internt i USA. Lita på att administrationen då reagerar, för de gör allt för att skydda amerikanska företag och deras export.
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Vad gör ICA i frågan om Östersjötorsken?
Torsken i Östersjön är allvarligt utrotningshotad. Till stor del beroende på ett oerhört svartfiske. Vi rapporterade om det senast i SKN 36.

Vi uppmanade då till bojkott av Östersjötorsk och den gäller såväl fryst som färsk torsk som fiskats i Östersjön.

Tidigare har Coop, Willys, Netto och Lidl uttalat att de inte säljer Östersjötorsk. Idag meddelar Bergendahls att de också tar bort torsk från Östersjön från sina butiker. Vad gör ICA?
Regeringen tillsätter ny utredning
för att rädda fiskebestånden

Enligt pressmeddelande från Jordbruksdepartementet den 7 september ska en ny utredning se över fiskelagstiftningen och föreslå en ny fiskevårdslag. Syftet är att fiskevården ska bli en del av naturvården. Bakgrunden är de senaste årens problem med hotade fiskbestånd.

Bra att något mer görs men har allt man tidigare gjort inte gett något resultat? Har det misslyckats? Ja utfiskningen har man inte klarat av att lösa. Men lösningen är inte fler utredningar, även om de inte är fel att göra. Mer måste göras och det är bråttom.
Läs mer >>

Läs Jordbruksdepartementets pressmeddelande
.
ASECO om nanoteknologi
– Alliance of Socially and Environmentally Consumer Organisations – ASECO
är en av de två Europeiska konsumentparaplyerna som finns inom EU. Europeiska konsumentorganisationer inom ASECO, där SKIS ingår, offentliggjorde den 12 september 2006 det gemensamma opinionsdokumentet om Nanoteknologi. Läs dokumentet här (pdf).

Nanoteknologi är en relativs ung teknik även om den funnits något decennium redan, men debatten har inte varit särskilt öppen. Kanske beroende på att frågan är komplicerad, men också på att industrin snabbt utvecklat och infört den utan att söka debatt.

ASECO valde att offentliggöra opinionsdokumentet i samband med konferensen om ”Nanotechnologies – Safety for Success” som hålls i Helsingfors under det finska ordförandeskapet inom EU, den 14-15 september.
Nanoteknologi
– nytt område att bevaka

Nanoteknologi - en relativt ny teknologi som vi nu börjar bevaka. Nytt avsnitt har lagts upp under ”aktuella frågor”

Avsnittet ”Nya teknologier” omfattar för närvarande genteknik och nanoteknik. Med anledning av en konferens som just ska gå av stapeln i Helsingfors har vi samlat mycket dokumentation under detta avsnitt. Vi ska fortsätta och bearbeta frågan, men behöver hjälp från intresserade konsumenter som vill delta i detta arbete. Maila oss om du känner för det.
Konferens Nanoteknologi
i Helsingfors
14-15 september anordnas av det finska ordförandeskapet i EU en konferens: Nanotechnology – Safety for Success. Tyvärr har vi inte resurser att kunna bevaka denna konferens, men hoppas få en rapport från en finsk kollega.

Läs programmet här >>
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >