Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 43 - 3 november 2006 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Nytt stort projekt öppnas
för hållbar konsumtion

Vi har som konsumentorganisation nu tagit initiativet till ett samarbetsprojekt där ett oanat stort antal föreningar, organisationer och myndigheter kan medverka.

Det blir ett nätverk med namnet 123abc.nu med en helt egen webbsida www.123abc.nu
1 - målet är hållbar konsumtion (både för konsumenternas hälsa och samhällets bästa)
2 - vägen är att visa på de ohållbara konsumtionsmönstrena och visa alternativen
3 - verktyget är vi själva, och dialogen konsumenter emellan, lokalt framförallt
abc - konsumenternas abc
NU! - Just det, nu!

Det blir inte en ny organisation till, utan ett nätverk för alla som har intresse av HÅLLBAR KONSUMTION. Det är viktigt att avsändaridentiteten är solklar, det är oberoende kommunikation och information från konsumenter till konsumenter och samhället (inte minst näringslivet – vårt alternativ till reklam!). Alla kan medverka men någon lobby från särintressen kommer inte till tals.

Det är det vi menar med avsändaridentitet. Vi som startat idén har inga bakomliggande intressen eller ekonomiska intressen, bara att vi ska gå runt. Vare sig producenter eller handel ligger bakom, inte heller fackliga intressen eller religiösa eller partipolitiska intressen.

Vi har bara en sak för ögonen, konsumenternas bästa, både för ekonomi och hälsa i ett hållbart samhälle där vi och våra barn kan överleva, i harmoni med det globala ekologiska systemet och mänskligheten globalt.

Varför då just .nu Jo det är NU det ska ske. Vänta inte på att politikerna ska våga eller hinna, vi konsumenter kan börja idag. Det är heller inte enbart en fråga om miljöbilar, men det handlar mycket om energi – och vad är mat t ex om inte energi? Intresset för Planeten och klimatet har börjat bli riktigt stort äntligen.
Håll koll på kommande serie i SVT >>

www.123abc.nu >>
Saknade du SKN förra veckan?
Det var ju uppmuntrande! Men vi få, bägge två, som gör nyhetsbreven var bortresta. Bengt var bl a på möte med Jordbruksdepartementet i referensgruppen för EU-frågor, samt deltog i en arbetsgrupp med berörda parter – näringsliv, forskare och konsumentorganisationer - om genteknikutvecklingen. Marie hade ett par dagar behövlig semester.

Men situationen är helt enkelt den att vi inte orkar hålla samma tempo i längden och ge ut ett brev i veckan. Vi är för få. Tills vi får mera resurser, antingen från stödkonsumenter eller från staten, måste vi tills vidare sikta på utgivning varannan vecka, trots att det finns hur mycket som helst att skriva om, massor av angelägna saker som måste fram i dagsljuset.

Läs mer här om hur du kan stödja oss och utvecklingen av SKIS, som medlem eller stödkonsument.

Vad är en stödkonsument?
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Halloween på er alla!
Så var vi där igen. Vi ska festa till helgen. Helgskinkan för 39:90 och en massa kläder för att spöka ut oss i, både barn och vuxna. Har någon sett det i någon gammal almanacka?

Nej vår moderna almanacka har vi i stället i handelns veckoblad och annonser. De missar inte att påminna oss om vad som stundar till helgen, och det ska vi inte missa i SKN heller.

Halloween fanns inte när jag var liten men inte heller stormarknaderna. Som så mycket annat tar vi hem en massa saker från USA, bl a firandet av Halloween. Men det är inga kyrkor eller husmodersföreningar som påminner oss om att det nu är dags att hedra våra hädangångna vänner eller att det är pumpatider.

Handeln vill skapa jippon och merförsäljning. Se t ex godishyllan som smyckats med skyltar med pumpor och avdelningen för spökkläder mitt bland grönsakerna! Vad vore livet utan handelns fantasier och säljbehov?

Men är vi alla småbarn eller har handeln tappat respekten för sina kunder? Huvudsaken att de säljer mera.

OK, pumporna finns nu i alla fall så varför inte göra en god pumpasoppa till helgen?
Se receptet >>
Testa pepparkakor
Nu är vi ute i god tid, hjälp oss och er själva att testa pepparkakor. Det kan hjälpa många att inte gå på minorna och att hitta de goda pepparkakorna.

Jag gick just på en mina, Willy´s pepparkakor. De innehöll delvis härdade fetter, alltså skulle jag inte köpt dem, men jag ville fotografera locket!

Läs mer om Willy´s pepparkakor, pepparkakstestet och och se bilder >>
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >