Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 50 - 26 januari 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Det är inte vi som bytt namn
till Sveriges Konsumenter

Vi heter, och kommer att fortsätta att heta, Sveriges Konsumenter i Samverkan. Men det är den andra konsumentorganisationen Sveriges Konsumentråd (med ugglan som sin loggo) som nu bytt namn till Sveriges Konsumenter. Det är ingen sammanslagning eller något övertagande, men som vi tolkar det, en fientlig och väl planerad, medveten handling.

Vi har byggt vår organisation på att ha enskilda konsumenter som medlemmar, nu har fd Sveriges Konsumentråd ändrat sig och gör likadant. De har t o m uteslutit Kooperativa Förbundet, som tidigare var medlem och satt i styrelsen. Att ha ett handelsblock i organisationen var kanske inte så lyckat och kunde då inte anses som att vara oberoende av kommersiella intressen. Men fackföreningarna med LO i spetsen har man fortfarande kvar och ordföranden kommer just från LO.

Ingen kan tvivla på den partipolitiska slagsidan som Sveriges Konsumentråd har, om man studerar vilka deras medlemsorganisationer är. Läs det själv i det nyutkomna extra numret av Konsumentmakt. Läs mer>>

De påstår själva att de inte var nöjda med sitt namn, men för det behöver de inte ta vårat, eller var vårat så bra att man behövde ”låna det”?

Man påstår också att man kände behovet av att modernisera organisationen. Tack för den komplimangen, vi var alltså modernast. Man påstår också i ett pressmeddelande att ”man vill slippa statlig koppling” se notisen i Dagens Media >>

Vi är chockade (med mera!) och hade aldrig trott att vi skulle behöva uppleva ett veritabelt krig inom konsumentrörelsen i Sverige, allra minst att bli bestulen vårt namn. När jag hörde strax före Jul, i förbigående att man skulle byta namn till Sveriges Konsumenter, trodde jag inte mina öron och tog det väl inte som så akut men svarade: ”Oj då, det var väl inte lämpligt. Det kan vi inte acceptera!”. Så kom då bomben den 22 januari i media.

Självklart ligger ärendet redan hos vårt juridiska ombud, så det får väl bli en civilrättslig process.

I P1Konsument, som sände sitt sista program den 23 januari fick man från Sveriges Konsumentråd fritt göra reklam för sitt nya namn och inriktning. Inte ett ord nämndes om att vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, också fanns, så det var väl så partiskt och kommer att anmälas till Granskningsnämnden, just för otillbörlig partiskhet.

Vår nya konsumentminister Nyamko Sabuni påtalade just under invigningen av nya Konsumentverket att regeringen kommer att verka för att fler konsumentorganisationer utvecklas och att det behövs, just det, flera. Konsumentfrågorna är legio och så omfattande att det klarar inte en enda organisation och varför ska vi just ha monopol på konsumentsidan, när vi inte ska ha det på marknaden och inte heller i politiken. Mångfald förhindrar enfald.

Så låt oss värna om mångfalden och stöd oss nu, just nu, det behövs för att motverka enfalden.

Följ namnstriden löpande
Inslag i media om Konsumentrådets namnbyte
Läs mer>>r>>

Ditt stöd behövs NU!

Sveriges Konsumenter i Samverkan, den fristående och partipolitiskt oberoende konsumentrörelsen behöver ditt stöd NU. Nu mer än någonsin behövs ditt och andra konsumenters handfasta stöd. Ta ställning och välj sida. Börja ditt stöd med ett medlemskap för 200 kronor. Se närmare detaljer här >>

Vi har inte haft mer än ett blygsamt stöd från förra regeringen och inför 2006 drog man ner stödet med hälften, med andra ord med runt 600 000 kronor och flyttade dessa pengar till Sveriges Konsumentråd och strax före valet kom ett extra tillskott till dem
på 1 miljon av orsak som vi inte känner till men bara kan ana. Sveriges Konsumentråd stöddes av förra regeringen med
4 600 000 kronor, mot det stöd vi fick på knappa 600 000 kronor. Hur mycket stöd som staten gav för övertagandet av Råd & Rön, som inte ville flytta med Konsumentverket till Karlstad, vet vi inte, men gissar att man fick både hjälp och stöd. Det var ju förra regeringen som beslöt att flytta Konsumentverket till Karlstad.

Under de åren som det utgått statligt verksamhetsstöd har orättvisan varit påtaglig och ”Rådet” har under åren fått mellan
20 och 30 miljoner mer än vi, men vi har ju heller inte haft en partipolitisk profil, utan just försökt vara helt fristående från partipolitiken, för att enbart stå på konsumenternas sida – och
det vill vi fortsätta att göra. Men då krävs också att enskilda konsumenter, som tycker vi gör ett bra jobb stöttar oss och ger oss de muskler vi behöver för att hjälpa konsumenterna att få,
just det, muskler på marknaden!

Så nu gäller det, visa ditt stöd och välj sida!

/Bengt Ingerstam
Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan

Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Skicka vidare till dina vänner, bekanta och kollegor!

Viktigt att fler får upp ögonen om oss och vad som är på gång.

Nu är det enklare att maila vidare, eftersom bara länken till nyhetsbrevet ligger i mailet.

Klicka bara på ”sänd vidare” eller ”vidarebefordra” eller ”forward” och skriv in mailadresserna och uppmana samtidigt dina bekanta att skicka vidare!


Detta berör verkligen alla konsumenter/medborgare!

Svenskarna bäst i Europa på att minska sockerkonsumtionen
och öka fruktätandet
Enligt den nya Eurobarometerundersökningen
om EU-innevånarnas syn på kost och hälsa
framgår att vi svenskar ligger i topp bland EUs länder när det gäller ändrade konsumtionsvanor, främst äter vi mindre socker och mera frukt.

Se redovisningen på EU-upplysningens webbplats>>

Nanoteknologi
– ny teknik att granska
Vi söker ett antal intresserade och kunniga personer, som vill ingå i en kompetensgrupp före att hjälpa oss att granska och följa utvecklingen inom nanoteknologi.

Utvecklingen har redan gått så långt i det tysta, som vanligt, utan att konsekvenserna för konsumenterna, hälsan och de långsiktiga effekterna i miljön har belysts.

Gruppen ska kunna medverka när vi behöver yttra oss som konsumentorganisation och uppvakta berörda myndigheter och departement, samt att bidra med att sprida upplysningar till konsumenter via vårt nyhetsbrev.

Anmäl i så fall ditt intresse direkt till oss på
e-postadressen: skis-h@konsumentsamverkan.se.
Sukralos och sötningsmedel – nya fakta
En ny vetenskaplig sammanställning, av Prof Göran Petersson på Kemiskt Miljövetenskap, avd för Kemi- och Bioteknik på Chalmers i Göteborg, har kommit ut och kan nu läsas här på vår hemsida.

Många gömmer sig bakom att Livsmedelsverket godkänt produkten för livsmedel, liksom EU men här efterlyses den nödvändiga helhetsbedömningen för vad ett så svårnedbrytbart klororganiskt ämne ställer till med i miljön. Sukralos tas ju inte upp och stannar i människokroppen utan förs ut via toaletterna och reningsverken till vår livsmiljö.

Det är horribelt att man kan godkänna ett ämne för livsmedel medvetna om dess miljöfarliga konsekvenser.

En jämförelse görs med liknande obetänksamma introduktioner i samhället som DDT, hormoslyr, dioxiner, klorfenoler, CFC, trikloretylen, diklormetan, klorparaffiner, pentaklorfenoler, triklosan.

Man kan ifrågasätta varför inte Kemikalieinspektionen åläggs att godkänna Livsmedelsverket, eller att Naturvårdsverket förbjuder Livsmedelsverkets miljöfarliga verksamhet?

Men vi konsumenter kan ju låta bli att köpa produkter med Sukralos, så gör vi jobbet snabbare och bättre än myndigheterna fortfarande INTE gjort det.

Läs uppsatsen Sukralos och sötningsmedel>>

Läs mer på vår hemsida om sukralos>>
©  Copyright SKIS 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >