Sveriges Konsumenter
i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 52 - 21 februari 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Specialnummer om industriella transfetter i livsmedel - Detta specialnummer publiceras inför omröstningen i Riksdagen den 22 februari om lagstiftning mot transfetter. Du kan bland annat läsa rapporten från seminariet som Sveriges Konsumenter i Samverkan anordnade för riksdagsledamöterna i förra veckan tillsammans med Miljöpartiet.

Rapport från seminariet och paneldebatten om industriella transfetter i Livsmedel 14 februari 2007 i riksdagen

Vi från konsumentsidan önskade möta politiker för att ta upp frågan om främmande och hälsovådliga ämnen i våra livsmedel i synnerhet transfetterna från industriell fettproduktion. Sveriges Konsumenter i Samverkan anordnade därför ett seminarium om dessa industriella transfetter i livsmedel i samarbete med Miljöpartiet den 14 februari, då riksdagen inom kort kommer att besluta om en motion som just tar upp detta ämne.
Läs rapporten här >>

Enkät - Svara snabbt!
Svara snabbt så kan vi informera riksdagsmännen om "folkets vilja" innan omröstningen i morgon. Till enkäten >>
Debatt om transfetter
i Argument i SVT 1


Programmet sändes 20/2 och går i repris den 22 och 23/2 Politiker från Mp och M samt Åke Bruce från Livsmedelsverket debatterade transfetter
.

Missa inte denna avslöjande debatt om lagstiftning eller speciell
märkning! Än en gång kom Livsmedelsverkets gamla hat fram mot smör- och mjölkfett! Dessutom den bedrägliga sammanblandningen av naturliga transfetter och transfetter som uppstår vid härdningsprocessen. Naturliga animaliska fetter från t ex korna har vi levt med i 1000-tals år och överlevt. Nu däremot exploderar övervikt och diabetes-2 som en epidemi. Varför?

Behöver vi konsumenter härdade fetter? Ska vi slakta jordbruket och tacka nej till smör och mjölkfett för att ge industrin billigare industriella fetter? Ska vi behöva ta riskerna med transfetter från härdningsprocessen, utan någon fördel för oss som ska äta det?

Vi behöver inte dessa fetter, inte heller speciell märkning av transfettinnehåll. Det står ju redan på paketen "delvis härdat vegetabiliskt fett, eller härdat vegetabiliskt fett". Om nu inte lagstiftaren (regeringen) kan besluta om ett förbud, visa ditt ställningstagande genom att låta bli att köpa dessa produkter, så enkelt är det. Sen får Livsmedelsverket fortsätta att försvara det som vi konsumenter inte har någon nytta av, så länge de vill. Det är du och jag som bestämmer vad vi ska äta.

Läs mera om debatten om matfetterna på vår hemsida.
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Brev till Regeringen och berörda departement
20 februari
(kort version nedan, läs utförligare version här).

Ska Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket fortsätta att hota de svenska konsumenternas hälsa samtidigt som man hotar lägga ner det svenska jordbruket?

Debatten om ”transfetterna” har länge pågått i media. Den senaste tiden har kraven från flera håll ökat på en lagstiftning som förbjuder de industriella transfetterna i våra livsmedel. Danmarks lagstiftning fick effekter i hela världen, t ex i Kanada nyligen och i New York och industrin är på väg att minska användningen av de delvis härdade fetterna med sitt innehåll av industriellt framställda transfetter.

Den sorgliga hopblandningen, som myndigheterna t o m helt nyligen ägnat sig åt, just genom att alltid i debatten om transfetter hänvisa till de naturliga transfetterna, som vi haft i 1000-tals år i våra mjölkfetter, är sorglig. Man uppehåller på detta sätt den negativa inställningen till smör- och mjölkfetterna, som ju är basen för det svenska jordbruket.

Får man folk att tro att man även ska minska på de naturliga transfetterna, som finns i smör, mjölk t ex så hotar man ju hela den svenska jordbruksnäringen. Har man verkligen belägg för att de animala fetterna är så hälsofarliga, som främst Livsmedelsverket framhäver, för att stänga vårt svenska lantbruk? Ny forskning motsäger detta.

Debatten om de naturliga fetterna kontra industrifetterna är inte en struntsak. Det handlar om hela det svenska jordbrukets vara eller inte vara och hela befolkningens problem med övervikt och diabetes.

Vår uppmaning till Regeringen är nu att se över denna ohållbara situation och uppdra åt Jordbruksministern, att med stöd av konsumentministern och folkhälsoministern, instruera Livsmedelsverket att bättre uppfylla sitt uppdrag att arbeta för konsumenternas bästa, utan en mängd tveksamma och olämpliga anpassningar till vissa industribehov.

Alternativt bör undersökas att lägga Livsmedelsverket under Socialdepartementet.

För utförligare fakta se bilagda längre version av brevet >>
I ett tidigare nummer av SKN - WHO, Världshälsoorganisationen uppmanar till global utfasning av härdning av fett SKN nr 40 >>
©  Copyright 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >