Sveriges Konsumenter
i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 53 - 13 mars 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Bakslag för Monsantos genmajs
Nu larmar forskare om den genmodifierade majsen MON 863 som nyligen tilläts som livsmedel inom EU. Den borde borde omedelbart förbjudas hävdar det ansedda franska vetenskapsrådet CRII-GEN, som gjort den enda oberoende analysen av kemikoncernen Monsantos testdata.

Kan det vi ser nu bli spiken i kistan för genmanipulering av livsmedel och foder till djur?


Läs mer:

Forskare kräver stopp för genmajs - SvD
Greenpeace har en presentation av rapporten här (pdf på engelska)

Följ utvecklingen på hemsidan >>
Klimatet – ja men! Del 2
Klimatfrågan är viktig och överskuggar allt annat. Det är därför vi lyfter debatten om klimatet, för att den ska tas på allvar. Men om våra folkvalda ledare och näringslivet ledare inte går före med gott exempel och visar måttlighet, kanske jag inte känner det så viktigt att släcka lamporna när jag lämnar ett rum.

Läs mer om hur engagemang skapas för att vi alla ska göra vår insats >>
Garanterat – lurad!
Ja nu börjar tålamodet tryta. Man kan knappt öppna ögonen i butikerna utan att hitta en massa fel, det gäller märkningen, innehåll, priser, jämförpriser, och nu i prisbladen med priser för 2 eller 3 förpackningar till ett specialpris. Bara för att göra det svårare att räkna ut priset och lära sig vad en vara normalt kostar.

Nu blir detta premiären! Premiären för en samling på vår websida och början på en bok, som kommer att få namnet ”GARANTERAT – lurad!”

Läs mer här >>
Rapporterat direkt från Bryssel:
TACD TransAtlantiska KonsumentDialogens 8:e årliga möte
TACD, Trans Atlantic Consumer Dialogue, är en arbetsform och samarbete mellan europeiska och amerikanska konsumentorganisationer, för att starkare kunna agera direkt på ”regeringsnivå” och föra en konstruktiv dialog över Atlanten.

Mötena hålls vartannat år i Bryssel och vartannat år i Washington. Här möts många av konsumentorganisationerna från båda sidor av Atlanten och man möter även representanter från US administrationen och EU Kommissionen.

Från Sverige deltar endast Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan och Konsument-Forum.
Läs mer här >>

Ny rapport om fett:
Nu vänder opinionen,
vi blir inte feta av fett

I allafall enligt den studie som presenterades i amerikanska läkarförbundets tidskrift Jama i förra veckan. Undersökningen är den största och längsta studie på olika dieter som gjorts och pågick i ett år. 311 kvinnor med överviktsproblem och i fertil ålder delades in i fyra grupper.

En grupp åt enligt Atkins, alltså väldigt lite av kolhydrater och desto mer av fett och protein. En annan grupp fick banta efter Zonemetoden med 40 procent kolhydrater, 30 procent protein och 30 procent fett. De två resterande åt dels enligt de amerikanska näringsrekommendationerna som liknar de svenska, dels enligt den extremt fettsnåla och kolhydratrika Ornishmetoden.

Gruppen som följde Atkins minskade mest i vikt av alla grupper.

Redan 2002 skrev Sveriges Konsumenter i Samverkan om detta: Läs dokmentet här (pdf) >>
Läs mer om rapporten:
Färre kolhydrater bästa bantningen - DN
Atkins metod ger bästa bantningen - SvD

Svenska konsumenter vill ha ett förbud mot industriella transfetter i livsmedel
I förra numret av Snabba KonsumentNyheter hade vi en enkät om transfetternas vara eller inte vara i livsmedel. Tack alla ni som har svarat! Alla svar vi har fått inger oss en tydlig signal att denna fråga engagerar. Särskilt överraskade är vi över den mängd kommentarer som strömmat in. Se enkätresultat och läs kommenterer här >>
Läs mer på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se

Stöd oss!
Det är viktigt att Sverige har en frivilligorganisation för konsumenter. Utan konsumenternas stöd kan vi inte fortsätta.

Skicka ditt bidrag direkt till pg:
638 20 78-1

Läs mer om hur du kan stödja oss >>
Hälsningar från Bryssel
Bengt Ingerstam är sveriges representant i Bryssel på TACDs årliga möte. Här kommer hans personliga krönika.

Säger man Bryssel så tänker man kanske inte i första hand på Manneken Pis, gossen som natt och dag står och kissar på torget vid rådhuset. Snarare kommer elefanten EU upp i tankarna. Ja det är en märklig stad, med obebyggda skräpiga tomter, granne med flotta hotell och alla EU-palatsen.

Från den tiden då jag var ordförande i AEC, Association of European Consumers, med medlemsorganisationer från flertalet av de dåvarande EU-länderna, känner jag Bryssel utan och innan. På den tiden kunde det bli en resa i veckan, i vart fall minst en i månaden.

Det var ofta möten med EU-kommissionen, olika kommittéer och andra NGOs, men också många möten internt inom AEC och en del arbete på kontoret här nere. Senaste åren har det inte varit så många besök i denna fascinerande stad, men nu är det dags igen. Läs hela krönikan här >>
Folkhälsan alltmer på ”tapeten”
Det har länge gått inflation i bantningsdieter och den ena har avlöst den andra. Det har självklart varit en guldgruva för ”kvällspressen” och även veckopressen. Att fetman är ett allvarligt problem har nog alla insett och att det har blivit ett kärt ämne på löpsedlarna.

Här kommer en ny variant och det kan säkert ligga en del bakom ”FETMAFAKTORN”. Professor Birger Svihus forskar om näringslära vid universitetet för miljö- och biovetenskap i Ås. Han ger i dagarna ut boken "Fedmefaktor".

Läs här vad EXPRESSEN rapporterat >>
I spåren av pressade priser
kommer hoten mot folkhälsa!

Jakten på billigare råvaror sker inte med hänsyn till konsumenternas bästa eller deras hälsa utan för att hävda sig i konkurrensen om konsumenternas pengar. Billigare råvaror är mantrat och inte minst med alltmer utbrett priskrig med EMV, egna märkesvaror, tas både billigare och sämre råvaror med i den s k produktutvecklingen.

Nu varnar Prof Göran Petersson från Chalmers för glukossirapen, som ofta får ersätta socker och på innehållsförteckningarna kan den dölja sig under flera olika beteckningar.

Så se upp och kolla innehållsförteckningarna noga och läs mera här i Aftonbladets artikel >>
BS RAC, Regionala rådgivande kommittén för östersjöfisket hade årskonferens i Stockholm den 28 februari med medverkan från konsumentorganisationer
Viktigt beslut togs om hur den vilda laxen i Östersjön ska räddas och målet för 2008 sattes att få stopp på det illegala fisket. Läs mer >>

Livsmedelsverket har fått ny
konsumentanpassad hemsida

Den 2 mars presenterade Livsmedelsverket sin nydesignade hemsida, mer anpassad till konsumentintresset. Den är mer lättnavigerad och ska ha mera fokus på frågor som intresserar konsumenter. Stort utrymme har ägnats i startupplagan åt transfetter och fetter över huvud taget.

Här har vi naturligtvis en del motsatta åsikter, men det får väl klaras av med debatt och lyhördhet för nya forskningsrön. www.slv.se

©  Copyright 2005   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera gratis här >