Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 60 - 8 juni 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Jämför priser mellan butiker
och spara 30 %

Visst finns det massor att spara, både i pengar och ur annan synvinkel. Om ett salt kostar 29:90 i en butik och samma salt kostar 39:90 i en annan och 49:90 i en tredje, samt på Arlanda Taxfree 79 kr så inser ju alla att det kan löna sig att jämföra och veta. Likaså att jämföra samma produkt i samma butik, men med olika förpackningsstorlek.

Under flera år har vi arbetat med att utveckla ett system där vi enkelt kan få underlag för att planera inköpen. Vi kommer nu att erbjuda våra medlemmar och betalande prenumeranter på SKN, att ta del av dessa listor och resultat. Till att börja med får ni här ett exempel på ”inköpslista” och baslista som kan anpassas efter din ort. Hjälps man åt på en ort är jobbet inte så svårt, men ack så lönande. Se listan här.

OBS! Medlemmar och betalande prenumeranter får hela listan som excelfil.
Regeringen vill förbjuda
fosfater i tvättmedel

Under våren har röster höjts från vissa miljöorganisationer om ett förbud mot fosfater i tvättmedel. I april gick miljöminister Andreas Carlgren ut och förklarade att regeringen vill införa ett förbud.

Det får oss att minnas vad vi i Konsument-Forum gjorde 1987, startade Sveriges första miljömärkning.

Vi lanserade då K-märkningen och första produkter ut var dåvarande Glykocids fosfatfria tvättmedel. Våra resurser räckte inte då till att utveckla miljömärkningen utan andra tog hand om det och då var det andra tongångar, fosfaterna skulle man ha kvar och även tvättmaskinfabrikanterna försvarade fosfaterna. Reningsverken ville ha fosfaterna för att kunna sälja sitt slam. Men nu är vi tillbaka till ruta 1 – ta bort fosfaterna.

Skönt att vi inte hade fel, även om vi var tidigt ute – 1987!
Produkttester
- våra egna och andras

Produkttester kommer framöver att omfatta sådana gjorda av oss själva, lokala grupper eller som en förteckning över andras tester. Endast prenumeranter och medlemmar har fri tillgång till dessa. Klicka här för att få information om hur du kan få del av resultaten.
"Småpris"-produkter
Det blir allt vanligare att ”produktutveckla” och skapa nya "bekväma" produkter, som kostar 19:90 - 39:90 eller däromkring. Vi konsumenter reagerar t ex inte när salt i kvarn för 39:90 har ett jämförspris, om det är angivet, på ca 570 kr/kg.

Förpackningarnas storlek anpassas så att produktens pris blir så lågt att det hamnar i sortimentet där vi inte jämför priser eller kollar vad det kostar. Allt förpackat smörgåspålägg är ett bra exempel på det. Det slinker bara med. Ofta anpassas vikten så att man inte hamnar över 30 kr för paketet.

Strategin är medveten och nu ska vi börja granska den närmare. Vill du medverka? Hör av dig då för närmare information.

Ett första bra exempel är utvecklingen av olika saltblandningar. Salt kan köpas från under 4 kr/kg upp till nära 600 kr/kg, med eller utan inblandning av sot (Black Hawaian Salt).

I nästa SKN kommer just en översikt över salt och saltblandningar. Skicka oss gärna dina observationer så blir det mera komplett.
Reach, den nya lagstiftningen om kemikalier, trädde i kraft 1 juni
Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de tidigare kemikaliereglerna i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt utan att översättas i nationella regler. Det var mycket debatt om denna förordning eftersom man anklagade EU för att lyssna för mycket på kemikalieindustrin. Nu har vi den och ett steg framåt får man väl ända se det som.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Från och med nu kan du kräva av din handlare att han ska kunna svara på frågor om kemikalieinnehåll, så var frågvis.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida och på information som gått ut via Svensk Handel.
Kemikalieinspektionen
informerar konsumenter

Inte är det lätt att vara både kemist och konsument. Ändå använder vi otroligt mycket kemikalier och upplever dem som bekväma hjälpmedel. Bra att veta då att man kan få mer information direkt av Kemikalieinspektionen >>
Barnfamiljer köper lika
mycket godis som grönsaker

Enligt nya siffror från SCB köper genomsnittsfamiljen med barn godis för 4.710 kronor att jämföra med 4.720 kronor för grönsaker.

Forska vidare och delta i tävlingen Sockerjakten? Läs mer om tävlingen här >>
Hos oss, Sveriges Konsumenter i Samverkan, är nu de enskilda medlemmarna basen och den demokratiska garantin

De medlemsorganisationer, som tidigare utsåg styrelsen, beslutade enhälligt vid årsmötet den 7 juni i år att övergå till att vara ”stödmedlemsorganisationer” och överlämna styrelseansvaret till enskilda konsumenter utan bindning till organisation. Den styrelse som valdes nu kommer i höst att kompletteras med ytterligare ledamöter då en större föreningsstämma arrangeras. Alla medlemmar är välkomna att kandidera och meddela sitt intresse redan nu. En valkommitté har tillsatts för att leda processen.

Den nyvalda styrelsen framför sitt tack till de organisationer som tidigare stött och tagit ansvaret att tillsätta styrelse och hoppas på fortsatt stöd i form av avgifter och framförallt kunskaper och hjälp med att föra ut vår gemensamma information i större kretsar.

Möjlighet att medverka
Föreningens inriktning kommer framöver att beslutas i demokratisk ordning med medlemsvald styrelse och vid medlemsmöten eller konsultationer där alla medlemmar (enskilda konsumenter) har rätt och möjlighet att medverka, uttala sig och således direkt påverka denna numera medlemsstyrda fristående konsumentorganisation.

Konsumentkraften
Vi, alla enskilda konsumenter i Sverige, som tror på konsumtentkraften, och vår snabba och effektiva väg till en ny KONSUMTIONSPOLITIK, bygger nu tillsammans upp vår egen renodlade konsumentorganisation. Vi vill fortsätta att vara helt oberoende av partipolitiska intressen, näringslivsintressen och, från och med detta viktiga beslut som togs vid senaste årsmötet, också fristående och obundna från olika intresseorganisationer.

Entusiasm och framtidsvisioner
Det är med entusiasm och framtidsvisioner som den nyvalda styrelsen ser fram emot en utveckling där konsumtionen får större betydelse som samhällskraft till förändring och där de enskilda medborgarna i sin konsumentroll tar större del i detta samhällsförändrande arbete för ett hållbart och uthålligt samhälle och där vi alla tar en större aktiv del i omsorgen om vår egen situation, våra egna liv och omsorgen om våra barn, vår hälsa, vår omgivning och vår privatekonomi.
Nya SKN för betalande

Detta är första SKN, Snabba KonsumentNyheter, som går till betalande prenumeranter och medlemmar. I förra SKN nr 58 och nr 59 informerade vi om förändringen, som träder i kraft i och med detta SKN 60.

För prenumeranter som ännu inte betalat de 100 kronorna det numera kostar per år, kan nyhetsbrevet läsas på hemsidan men alla länkar är inte kopplade.

Det kommer alltså att löna sig att vara medlem eller prenumerant. Nyhetsbrevet skickas heller inte ut automatiskt per mail till icke betalande.

Vill du veta hur man gör för att få det fullständiga SKN och utskickat per mail, läs mera här >>
Det verkar ljusna
för bestånden av ål

I förra Snabba KonsumentNyheter, SKN nr 59, hade vi ett inslag: Hotade fiskbestånd under debatt. Nu kommer signaler om att ministrarna kommer att enas i EU-arbetet för att rädda ålbestånden, enligt SVT:s Brysselkorrespondent.
Konsumentpolitik och Konsumtionspolitik
Med begreppet KONSUMTIONSPOLITIK menar vi konsumenternas sätt att påverka det gemensamma samhället, både de stora frågorna som folkhälsan och klimatförändringen, men även produktionens inriktning, konkurrenssituationen, samhällsekonomin och framtidsfrågorna. Vi är som konsumenter alla och väljer snabbare förändringar genom aktiva och medvetna val av produkter och tjänster samt vår konsumtion.

Med begreppet Konsumentpolitik avser vi det egna samhällets och det internationella samfundets sätt att reglera, påverka och skydda konsumenterna. Regleringen sköts av våra folkvalda via en politisk process och tar nödvändigtvis längre tid på sig.

Vi har brådskande problem som måste lösas snabbare idag och möjlighen är helt enkelt den KONSUMTIONSPOLITISKA vägen, där snabbare medvetandegörande och opinionsbildning är viktiga ingredienser.

Mer om detta i en mer omfattande analys i nästa SKN

©  Copyright SKIS 2005-2007   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera här >