Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 62 - 29 juni 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Vi engagerar oss för fisket
och fisken – varför?


Vi har nyligen deltagit i ett möte i Köpenhamn i BSRAC, Baltic Sea Regional Advisory Council, där Bengt Ingerstam ingår i Executive Committee. Arbetet för ett uthålligt fiske är i fokus och restaureringen av fiskebestånden är målet. Övervägande delen av deltagarna, 2/3, kommer från fiskebranschen och 1/3 från NGO, frivilligorganisationer som miljö- och konsumentorganisationer. Det är naturligt att intresset från fiskebranschen är överlevnad för dem som fiskar och bereder fisken och därmed beroendet av att fisken i haven och sjöarna inte tar slut. Liknande katastrofer har skådats förr i världen.

Jag framförde där synpunkter från konsumentsidan om en helt annan syn på fiskets utveckling och här kommer lite av tankarna.

Vi är som konsumentorganisation av olika skäl engagerade för ett framtida produktivt och uthålligt fiske. Inte bara för att fisk ger oss bra proteiner och de feta fiskarna är en bra källa till Omega-3 fettsyror, alltså en hälsofråga. Men bakom vår övertygelse ligger mer än bara den kortsiktiga problematiken. Det finns uppfattningar om att klimatfrågorna inte är de övergripande, då utsläppen av koldioxid kommer att radikalt minska då oljan tar slut.

Men vi vill nog framföra att vattenfrågan är än mer akut. Somliga fokuserar på övergödningen och algblomningen just nu, utan att inse att dessa är symptomen på vår förstöring av vattnen, haven, sjöarna, vattendragen och vattenreserverna.

Mänskligheten går under om vi inte sätter fisket och fisken högre på agendan! Vi klarar heller inte oljekrisen och klimatkrisen om inte konsumtionen och ”produktionen” av fisk radikalt förändras. Läs mer >>
Konsumenter kräver kontroll
av företagens klimatpåståenden


En omfattande undersökning som nu redovisats har gjorts av Consumers International i samarbete med AccountAbility. Undersökningen har gjorts i USA och England parallellt och 2734 konsumenter har intervjuats. Det framgår klart att konsumenterna är skeptiska, som vanligt, till företagens sätt att kommunicera, i detta fall klimatargumenten.

Två tredjedelar av konsumenterna håller med om att alla behöver ta mera ansvar för sina bidrag till växthuseffekten/den globala uppvärmningen
Två tredjedelar av konsumenterna anser att företagen måste ta den globala uppvärmningen mer på allvar
60 procent av konsumenterna önskar att företagen ger mer information på försäljningsstället om effekterna av sina produkter på den globala uppvärmningen
Över hälften av konsumenterna anser att regeringarna ska tvinga näringslivet att fasa ut produkter som bidrar till den globala uppvärmningen
70 procent av konsumenterna vill att företagens säljargument som åberopar klimatförändringar ska godkännas av en tredje part

Läs sammanfattande dokument >>
Läs direkt på Consumers Internationals webbsida och hela rapporten (61 sidor pdf)
Pressinfo >>

Fler tester av matjes
– intressanta skillnader


I SKN 61 presenterade vi vår test av årets matjessill. Vi hade med bilder på alla testade sorterna, på tallrikar i hela bitar och skräp, så man kunde se vad man fick för pengarna. Vi visade också jämförpriserna och jämförde i samma tabell poängen som sorten fick.

Vi har hittat flera tester, bl a Tastelines och GP:s silltest och hittat intressanta saker när man jämför testerna.

I vår panel var det 3 herrar och 2 damer, kanske fick då lite kraftigare smak bättre betyg än vad Tastelines 7 damer gav, som gav Abbas Mästarematjes bästa betyg. I vår panel bedömdes smaken för den som ”mesig” med drag av fisksmak. Vi gav Mästarematjes betyget ”för lös konsistens” och det gjorde också GP i sin test, som liksom vi inte gav mycket för Abbas matjes i år, medan Tasteline hade Mästarematjes på första plats.

GP hade flera sorter som man bara hittade i Göteborg med omnejd. Koster som vi hade på första plats, till bäst pris bland de bra, fanns inte med i någon av de andra testerna.

Intressant att jämföra testerna, vissa samstämmiga betyg finns, men testa själv så kan du bedöma vilken testpanel som du tycker träffade rätt!

Utlandssemester
– stor risk för magsjuka


Magsjuka på semesterna är väl det vi minst önskar att råka ut för. Ändå händer det oftare under utlandssemestern. Livsmedelsverket varnar och manar till försiktighet. Speciellt är det kalla maträtter, kranvatten och is och det gäller väl främst i varma klimat. Läs mera detaljer direkt här >>

Två viktiga nyheter!

Den första är viktig för konsumentrörelsens utveckling och berör alla konsumenter. Sveriges Konsumenter i Samverkan blir nu den verkliga konsumentorganisationen, där konsumenterna har det direkta inflytandet.

Vid årsmötet den 7 juni beslöts att styrelsen ska väljas av årsmötet och ledamöterna inte längre ska väljas av medlemsorganisationerna. Dessa organisationer blir nu ”stödorganisationer”. De nu valda styrelseledamöterna är alltså valda för sina egna kvalifikationer och i höst vid extra årsmöte ska tillval ske av ytterligare ledamöter och alla medlemmar kan kandidera.

Den andra ”nyheten” är att juli månad stänger vi kontoret i Stockholm för välbehövliga semestrar. Något SKN kommer alltså inte under juli, men om något viktigt inträffar så meddelas detta via e-post till betalande prenumeranter och medlemmar.

Två viktiga skäl för att antingen bli betalande prenumerant eller gå med som medlem!
Gör så här >>

Med inlägget om vårt engagemang för fisk och fisket vill vi väcka en annorlunda debatt om klimat och miljö samt hälsa, som direkt berör oss konsumenter och dessutom är en möjlighet för konsumenternas verkliga deltagande i förändringarna som behövs.

Fundera under sommarhimmeln, öppen för solen och dess energi eller vattnet som också behövs ibland! Hör gärna av dig om denna stora fråga.

Välkommen med!
Köttproduktionen
beroende av soja

Intressant att notera att de vanligaste grödorna som genteknikindustrin satt klorna i är soja och majs. Båda är basen för köttindustrin, där det används som foder och tyvärr har man lyckats få EU med på noterna att det inte ska märkas, så konsumenterna kan undvika det.

I samband med att vi tar upp frågan om att utnyttja haven och sjöarna bättre för matproduktion har vi för avsikt att närmare analysera och bilda opinion om kraftfoderanvändningen i djuruppfödningen och importen av detta foder.

Börja med att läsa en bra artikel publicerad i Aftonbladet för en tid sedan, ”Bönan som förstör världen” översatt från Vandana Shiva – en av våra stora debattörer om GMO och globaliseringen.
Planteringsjord i handeln
ett sorgligt spel med priser

Vem har inte gått på erbjudandet om ”4 för 100”? Sedan händer inget med plantorna eller i sämsta fall, i vart fall med de billigaste, är det en torr klump i krukan efter ett tag, som inte tar åt sig vatten längre.

Som entusiastisk hemmaodlare har jag själv testat under många år och fastnat för en ”proffsblandning”, som tyvärr inte finns i några tester. Men ändå kan testerna vara till viss hjälp. I vart fall undvik de billigaste och köp någon av de som klassats som bäst i testerna.

Här finns länkarna till tre källor: Testfakta, GP och ICA Kuriren.

Detta är ett inslag i översikten av produkttester som vi ska bygga upp och hoppas på din hjälp att hitta tester i olika tidningar. Läs mer >>
Tester i olika media
Vi har tidigare uppmanat er läsare och medlemmar att tipsa om tester ni hittar i olika tidningar för att göra en sammanställning, där man enkelt kan hitta vad man behöver just i ett visst ögonblick.

Alla har inte alla tidningar, därför kan vi hjälpas åt att kartlägga alla källor för tester.

Här kommer ett par aktuella tester nu
när solen skiner mellan skurarna:

”Högst solskyddsfaktor inte alltid bästa skyddet” som kan hittas på Barometerns hemsida.
Och Göteborgs-Postens solskyddstest.
Var med och granska företagens reklam och påståenden om hur bra deras produkter är för miljö och klimat!
När man läser rapporten från USA/England om konsumenternas syn på företagens påståenden om positiva effekter på den globala uppvärmningen, klimatet och miljön, framgår ju tydligt att konsumenterna är skeptiska till denna form av reklampåståenden.

För att få en bild av vad som förekommer ber vi dig att skicka in exempel på sådana påståenden i reklam, produktinformation, på hemsidor, eller skyltar.

Efter sommaren sammanställer vi de inkomna exemplen och preciserar våra krav på hur en opartisk granskning ska kunna ske.
©  Copyright SKIS 2005-2007   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera här >