Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 70 - 18 oktober 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Sveriges konsumenter litar
inte på Livsmedelsverket


Bara 18 % uppgav att de litar på Livsmedelsverket i frågan om glutamat. De första siffrorna har nu kommit fram från den enkät som vi lagt ut den 9 oktober och siffrorna är baserade på de första 644 men det kommer fortfarande en massa svar. Här är de preliminära siffrorna.


Endast 18 % litade på Livsmedelsverkets information om glutamat medan 81 % litade på den fristående konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkans information på hemsidan och i nyhetsbreven.

68 % anser inte att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa och 74 % att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen. Läs mer >>
Barn på dagis blev sjuka
av soppor med glutamat


Föräldrarna undrade varför barnen fick diarré efter att man serverats soppor och grytor. Buljongpulver hade använts och det innehåller ganska mycket glutamat. Livsmedelsverket säger att det inte är farligt, i så små doser som det förekommer i Sverige.

Men vem är det som kontrollerar hur mycket buljongextrakt som används i köken på dagisen och för den delen på olika restauranger? Här gäller inte SLVs statistiska uppgifter, barns magar är olika och de ska inte behöva utsättas för denna misshandel.

Tidningen City rapporterade om Biskopsnäsets förskola i Ludvika. Läs artikeln >>
Livsmedelsverket lugnar
men oron växer


Det kan vara så att håller man sig under de av EFSA fastställda värdena är det ofarligt för normalbefolkningen. Men vem vet hur mycket man får i sig? Vem vet hur känslig man är? Vem vet hur mycket naturlig glutamat man redan har fått i sig? Vem kollar upp i verkligheten hur stora doserna är?

Alla är inte lika och inte lika känsliga. Statistiska värden får inte vara en grund för vad man rekommenderar folk att äta. I vart fall ökar inte allmänhetens tilltro till verket som försöker lugna konsumenterna för konsumtion av aspartam, sukralos, azofärger, sötningsmedel och genmodifierade livsmedel.

Tidningarna lyder inte Livsmedelsverket, de skriver och fortsätter att skriva, som här i EXPRESSEN och i City.
EU:s ekologiska märkning
ett ”lågkrav-märke”


Som väl var fick inte EU igenom att bara deras märkning skulle få tillämpas, men man jobbade hårt för det. Vi får alltså ha kvar de sedan länge inarbetade eko-märkena, som också stått för utvecklingen av reglerna och utvecklingen av den ekologiska produktionen.

Det var ju t o m på gång, i alla fall förslag från EU , att man skulle tillåta GMO. Nitrit är tillåtet. Så vi ska veta att EU:s ”krav” är inte de samma som vi t ex har i Sverige med KRAV eller Demeter.
SKN är ett gratis nyhetsbrev med korta notiser. Läs mer på www.konsumentsamverkan.se

Tredje numret av KONSUMENT-rapporten har nu gått ut till medlemmar och betalande prenumeranter. Innehållet är mera komplett än i detta gratis SKN.

Här får du ett smakprov på KR nr 2 >>
Vill du veta hur man får det, gå in här >>
Brister i kontrollen
av vårt dricksvatten

Livsmedelsverket har rapporterat i sin senaste rapport att det råder stora brister i rutinerna på kontrollen av vårt dricksvatten.
Fluor i dricksvattnet kan ge cancer
Svenska Dagbladet publicerade tisdagen den 16 oktober 2007 en artikel just med denna rubrik. Det hänvisas till en studie från Harvard dental school och riskerna där hade bedömts utifrån halva värdet på förekomsten av fluor än vad Livsmedelsverket accepterar för svenskt dricksvatten, 1,5 mg/liter.

Undvika fluor i dricksvatten – undvik Ramlösa
Debatten om fluor i dricksvatten är nu igång igen. Likaså pågår debatten om vatten på flaska. Herregud va jobbigt det är att vara konsument. Vi har höga halter i Sverige av fluorid i grundvattnet på många håll. Inte att undra på då att ett svenskt mineralvatten också ligger högt. Se vår tabell om mineralinnehåll i flaskvatten.

Ska vi dessutom akta oss för salt (natrium) så faller ju Ramlösa helt bort vid valet av mineralvatten, dock verkar det inte försvinna från butikshyllorna.

Slagsida i vattendebatten
Förbjud Coca-Cola innan man förbjuder vatten på flaska!
Varför angripa vatten i flaska innan man plockat bort alla konstsötade drycker med färgat och smaksatt kranvatten.

Plocka bort Coca-Cola och alla andra ”kålor” och Fanta med för den delen och ännu värre Fun Light, så sparar vi ännu mer på klimatet, miljön, transporterna och hälsan. Sen kan vi diskutera vatten på flaska.

Explosionen på marknaden av vatten på flaska är till stor del ett underbetyg till kranvattnet i många länder och på en del ställen även i Sverige, men också smaken av bubbel i vattnet.
Djungeltrumman
Sprid information om KONSUMENT-rapporten och SKN till vänner och bekanta.

Skicka vidare eller skriv ut och dela ut dessa filer:
1. Här får du ett erbjudande (pdf)
2. Det finns många anledningar till varför du ska prenumerera på KONSUMENTrapporten (pdf)
3. Skicka vidare senaste numret av SKN. Kopiera länken i webbläsarfönstret och mejla den vidare.

Du medverkar till att detta blir en folkrörelse.
©  Copyright SKIS 2005-2007   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera här >