Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 75 - 21 december 2007 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25
Vad kan vi göra redan nu med "Dumpa läsken"?
- Tips på lokala aktiviteter (pdf)

Dumpa läsken!

Ett stort antal konsumentorganisationer runt om i världen har gjort gemensam sak för att fokusera den ökande läskkonsumtionen bland ungdom och de effekter vi alla vet blir följden, överviktiga barn och ökande förekomst av ungdomsdiabetes. Tillräckligt med forskning visar entydigt på att så är fallet, men fortfarande tillåts läskautomater i flertalet skolor, utan att skolledning eller lokala myndigheter sätter klackarna i backen och ser till att de försvinner.

Vi uppmanar vår regering att agera mera bestämt och snabbt förändra tilltgängligheten, det är inte svårare än när våra doktorer enkelt skriver ut ett recept om man behöver medicin mot höga blodsockervärden eller kolesterol.

- Om man kan lagstifta om att cigarettpaket ska förses med varningstext, varför kan man inte göra det samma med alltför söta drycker eller godis? Vi vet ju vilka tragiska effekter läskkonsumtionen för med sig
, undrar Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och kampanjgeneral för DUMPA LÄSKEN. Läs mer >>
Ingerstam bara vilseleder
– skriver Unilevers dietist
I en debattartikel i Icanyheter klarlägger Eva Skoog, legitimerad dietist på Unilever en del ”sanningar” och menar att Ingerstam ikläder sig ett stort ansvar, i egenskap av lekman, för konsekvenserna för folkhälsan, om man slutar äta margarin.

Läs Bengt Ingerstams ursprungliga debattartikel "Feta lögner i debatt om fett" i Icanyheter (2007-11-29).
Läs Eva Skoogs artikel "Ingerstam bara vilseleder" i Icanyheter (2007-12-13).
Fortsatta feta lögner och påhopp från Unilever
– Ingerstams replik
Läser Eva Skoogs insinuanta och onyanserade kommentarer 2007-12-13 ”Ingerstam bara vilseleder” på min debattartikel i Icanyheter nr 40 ”Feta lögner i debatt om fett”:

Det var inte oväntat att ”legitimerad dietist” Eva Skoog på Unilever AB skulle komma dragande med ”sanningar” som margarinindustrin länge levt bekvämt på. Det gäller ju att nöta på mantrat så länge det går, men det krackelerar lite överallt nu.

Sanningarna börjar sippra ut om varför vi i Sverige har kostrekommendationer som sätter fokus på mättade fetter i första hand och sen lägger till lite ”frukt och grönt”, som borde vara ”grönt och frukt” för fibrerna, vitaminerna, antioxidanterna.

Jag väljer att direkt citera och kommentera hennes vilseledande expertråd. Läs mer här >>
Europeisk strategi för matvanor och övervikt
EU:s ministerråd har på sitt möte i december beslutat genomföra den strategi om matvanor, övervikt och fetma som presenterades av kommissionen i maj 2007 i en så kallad vitbok.

I den gemensamma EU-strategin föreslås bland annat att medlemsländerna utvecklar samarbetsformerna mellan offentliga, privata och ideella aktörer och att skolor och arbetsplatser vidtar åtgärder som gör det enklare att ha bra matvanor.

Se också nyheterna i detta nyhetsbrev om våra kampanjer DUMPA LÄSKEN och Sockerjakten

För den som är intresserad finns dokumenten från EU här >>
Smaktest - Julskinka
Här får du ett smakprov på tester som normalt bara publiceras i Konsument-rapporten. Vi har samlat några av tidningarnas skinktester, så att du kan kolla och jämföra. Varför ska man chansa en gång om året med den billigaste skinkan? Det kan ju förstöra hela Julen. Men du kan också göra det lite enklare, leta efter skinkor utan glutamat. Vi har bara hittat en, men vill inte namnge den då vi kan ha missat någon annan. Heder åt Göteborgs Posten, Konsument Västerås och Aftonbladet som uppgivit innehåll av glutamat. Läs mer >>
SKN är ett gratis nyhetsbrev med korta notiser. Läs mer på www.konsumentsamverkan.se

Åttonde numret av KONSUMENTrapporten (KR) har nu gått ut till medlemmar och betalande prenumeranter. Innehållet är mera komplett än i detta gratis SKN.

Här får du ett smakprov på KR nr 2 >>
Vill du veta hur man får KR? Gå in här >>

Succén med E-nummerguiden går in i nästa fas – E-nummerklubben!
E-nummerguiden var något som många gick och väntade på, lagom stor att ha med i fickan, för att kunna kolla på plats i butik vad som ingår i livsmedlen vi erbjuds och med kompletterande info om de olika tillsatserna.

Vi insåg snart att det krävdes ett system för uppdateringar samt information om viktiga händelser, som t ex när vi startade glutamatdebatten.

E-nummerklubben
Därför organiserar vi nu E-nummerklubben, för 100:- per 12 månader. Det inkluderar boken E-nummerguiden samt löpande uppdatering via e-post och när nytryck kommer får du den gratis.

Du som redan köpt E-nummerguiden av oss kan uppgradera dig för bara 20:- till plusgiro 638 20 78-1 (ange uppgradering till E-nummerklubben)

Tidigare info om E-nummerguiden >>
Info i senaste nyhetsbreven >>

Tillsatserna blir mer och mer viktiga att hålla koll på, så här får du verktyget.

Gå med i E-nummerklubben>>
Beställ E-nummerguiden >>


Palmolja - Det billigaste fettet som kostar oss regnskogarna och biodiversiteten. Observera att detta billiga vegetabiliska fett finns i Unilevers margariner (Milda, Lätta och Becel). Använd vår nya sökfunktion på startsidan och sök på ordet "palmolja" så hittar du allt vi har skrivit om det.

Glutamat - En tillsats som används för att dölja dålig kvalitet på råvarorna, och är ett nervgift i större doser. Det fyller ingen funktion i mat av bra kvalitet. Läs mer >>
Nytt i media
De senaste veckorna har vi figurerat mycket i media i samband med bl a fettdebatten, Dumpa läsken och köttfärsdebatten.

Alla inslag ligger på hemsidan under
Synts och Hörts >>
Sverige förlorade torskstriden – men även torsken är förlorare
När EUs fiske och jordbruksministrar enades i Bryssel den 19 december nåddes en uppgörelse som beskrivs som en urvattnad variant av det förslag som lagts fram för att skydda framförallt torsken.

Det handlar inte om att rädda torsken utan att tömma haven så snabbt som möjligt på en av våra mest hotade arter.

EUs fiskeripolitik är en tragedi och tyvärr är lobbyintressena starka från näringen i många länder.
Läs mer >>
Greenpeace demonstrerade
mot EUs fiskeripolitik

Jordbruks- och fiskeministrar från EU:s 27 medlemsländer diskuterade under tre dagar bland annat fiskekvoterna i Östersjön.

Det blev ju ett fiasko, men Greenpeace hann mura in EU-byggnaden.

Bra gjort, men fattar inte ministrarna att vi folket/konsumenterna inser att de inte tar något ansvar.

Läs direkt på Greenpeace hemsida >>
Läs också hur SVT rapporterade om detta >>
©  Copyright SKIS 2005-2007   Därför SKN (pdf) > Tidigare SKN > Prenumerera här >