Konsumenter i samverkan Till startsidan

Goda nyheter!!!................

+ + +

Regeringen släpper på förbudet att sälja fröer av gamla sorters grönsaker

m980507

Jordbruksdepartementet meddelade i dag i pressmeddelande att "man underlättar för hobbyodlarna" genom att regeringen nu beslutat ändra i utsädesförordningen, så att försäljning nu får ske igen av fröer till gamla köksväxter. Dock med förbehåll att de ska ha odlats före 1990.

Det var i samband med EU-inträdet som förbudet inträdde att inga frön fick säljas som inte fanns på EU:s sortlista. Det har länge varit en stark opinion emot detta och Lindbloms Frö har t ex sålt sådana fröer ändå för att bli åtalad och därigenom provocera fram mer debatt. Runåbergs Frö gav bort sådana fröer men man fick betala en expeditionsavgift. Det har betraktats som ett av de löjliga EU-direktiven och opinionen har varit stark.

Det anses allmänt att detta direktiv kom till efter påtryckningar från de multinationella utsädesbolagen och fröbolagen, som blir alltmer globaliserade och koncentrerade till ett mindre antal och för att dessa skulle få kontroll över sorterna och kunna ta ut sortavgifter, något man inte kunde på gamla sorter, som inte hade någon ägare.

Opinion hjälper tydligen, även i frågor som fröer. Även inom EU har man vaknat upp och ska titta på frågan "som ett led i att bevara den biologiska mångfalden". Det skulle man tänkt på från början, men visst, ett snyggt argument är det för att backa från tidigare idiotiska beslut.

                Rapportör Bengt Ingerstam


Tillbaka       Hem      Kontakt