Konsumenter i samverkan Till startsidan

Heta nyheter!!!................

.

Svanen "utrotningshotad" !

.

Klippt ur nyhetsbrev 20 mars 1998 från

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

----------------

Var har EU:s miljömärkning tagit vägen ? undrar miljöutskottet (föredragande: italienske kristdemokraten Danilo Poggiolini).

Miljömärket - de tolv kronbladen runt bokstaven “E” - för en tynande tillvaro sedan det skapades av ministerrådet 1992. I de flesta medlemsländer är märket okänt för allmänheten och industrin har varit ointresserad. Nu vill utskottet ha en bred informationskampanj i medlemsländerna om märkningen.

Kommissionen föreslår också att nationella miljömärkningar som den tyska “blå ängeln” och den nordiska “svanen” skall ersättas av EU-blomman inom en femårsperiod för att inte förvirra medborgarna och för att förhindra dold protektionism.

Utskottet röstade om att stryka detta förslag men den oavgjorda omröstningen (14 mot 14 röster) innebär att kommissionens förslag om att förbjuda svanmärkningen står kvar.

Däremot förkastade utskottet kommissionens förslag att inrätta en ny privat miljömärkningsorganisation för att övervaka att kriterierna respekteras. Det får kommissionen göra själv i samarbete med experter från nationella myndigheter, industrin och miljö- och konsumentorganisationer, menar utskottet.

---------------

Urvalet gjort av Christian Andersson, fredagen den 20/3 -98, kl 11.30 Europaparlamentets informationskontor i Sverige Tel: 08-56244455, Fax: 08-56244499, E-post: info@europarl.se


Man kan abonnera gratis på detta nyhetsbrev, tel, fax och e-post enligt ovan!


( Tillbaka | Hem |Kontakt )