Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2002-04-15


Konsumenterna ska inte behöva avstå torsk!

- Att kalla på konsumenterna i tid och otid för att hjälpa olika intressen att få sin vilja igenom, håller på att urarta, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Vi är glada över att allt fler inser hur stark ställning konsumenterna har, men att missbruka denna kommer bara att avtrubba konsumenternas vilja att klokt påverka marknaden.

När konsumenter får korrekt information, d v s inte motstridande, skapas viljan att medverka och påverka.
Men vem ska vi ta hänsyn till i det nu uppblossande "torsk-kriget", ska vi tro på WWF eller undvika att slå ut en skara fiskare, som sen är borta för alltid?

Att vi har en kritisk situation för torsken i nuläget har sina orsaker. Tidigare politiska beslut har inte varit förutseende, EU:s subventionering av fiskefartyg har varit kortsiktig. Sådant kan vi konsumenter inte ställa till rätta bara genom att sluta köpa torsk. Vissa saker måste politikerna städa upp efter sig själva.

För några år sedan gav jordbruksministern 30 miljoner till fiskebranschen för att lära oss äta mer fisk. Nu får vi konsumenter kontraorder från en ideell organisation som med statliga medel uppmanar konsumenterna att göra tvärtom. Det brister någonstans. Var det inte dessutom nyttigt att äta mera fisk?

- Vi konsumenter ska inte behöva avstå från torsk. Är det ont om torsk blir den dyr och marknaden reglerar efterfrågan. Är det risk för utfiskning får fiskebranschen ta större ansvar och politikerna måste agera långsiktigt. Det är inte vi konsumenter som ska kallas in och vara städgummor i tid och otid
, konstaterar Bengt Ingerstam.

- Vi kräver en ekologiskt uthållig och hållbar fiskepolitik som kan säkra rätten till matfisk för jordens befolknings och att haven värnas för framtida försörjning av nyttigt protein och fett. Det är en oerhört viktig fråga om överlevnad och hälsa för jordens befolkning. Som ett led i detta kräver vi också att allt fiske för att producera fiskmjöl för djuruppfödning stoppas, avslutar Bengt Ingerstam.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post:skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se