Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2002-07-12


Konsumenterna välkomnar nya förslaget till jordbrukspolitik från EU, men saknar viljan till stöd för ekologisk produktion

Sveriges Konsumenter i Samverkan och AEC Association of European Consumers uppskattar att EU-kommissionen nu föreslår att gå konsumenterna till mötes när det gäller reformen av EUs framtida jordbrukspolitik. De föreslagna förändringarna sägs leda till att man i högre grad följer konsumenternas efterfrågan när det gäller etik, djuromsorg och miljö, snarare än att fortsätta med det gamla systemet som ledde till massproduktion och överskott. Det betyder en radikal omsvängning från enbart kvantitet till mera kvalitet.

Men EU-kommissionen har bortsett från den ökande efterfrågan på ekologiska produkter och att det här gäller att omdirigera mer stöd till ekologisk odling.

- Det är glädjande att EU Kommissionen nu har förstått att konsumenternas synpunkter måste vägas in i den nya jordbrukspolitiken. Men trots att efterfrågan på ekologisk mat ökar svarar EU-kommissionen med en bedövande tystnad när det gäller detta, säger Bengt Ingerstam, ordförade för Sveriges Konsumenter i Samverkan och AEC Association of European Consumers.

Ekologisk odling - utan bekämpningsmedel, utan GMO, utan hormoner, utan antibiotika i foder - med bättre jordkvalitet och bättre förutsättningar för biodiversitet, är ett effektivt sätt att minska miljöförstöringen inom jordbruket. Detta är i linje med vad allt fler konsumenter efterfrågar och borde alltså tas på mera allvar.

- EU-kommissionen borde lyssna mera på de marknadssignaler som kommer från konsumenterna och inte bara signaler som kommer från lågprisdominerade handelsblock, som enbart efterfrågar massproducerade och billigare produkter enligt gamla CAP-modellen. Jordbruksorganisationerna borde inse att detta gynnar jordbrukarna på sikt och inte traditionsenligt klaga på alla förändringar.  Reformerna kan komma att misslyckas om inte mera lokal produktion och mindre jordbruk ges möjlighet att fortsätta och överleva, säger Bengt Ingerstam.

Stödet för mer ekologisk produktion inom EU har lyfts fram av en rad länder i samband med Köpenhamnsdeklarationen i maj 2001, som även Sverige stödjer. Vi har även i diskussioner med Kommissionens jordbruksdirektorat framfört, i en utförlig rapport, vikten av detta.

- Det behövs verkligen särskilda åtgärder i EU-kommissionens jordbruksreform när det gäller att sätta mål för ekologiska livsmedel, säger Bengt Ingerstam. Av jordbruksbudgeten på 40 miljarder Euro går obetydligt till detta idag, men 50% går enbart till de mest klagande franska bönderna. Det europeiska lantbruket måste förse oss konsumenter med färska, rena och hälsosamma livsmedel, så etiskt och lokalt och ekologiskt producerade som möjligt, avslutar Bengt Ingerstam.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se