Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-12-16


Representanter för Sveriges Konsumenter i Samverkan träffar kommissionären David Byrne på måndag i Bryssel

Bengt Ingerstam, i egenskap av ordförande för Association of European Consumers AEC, där också SkiS ingår, träffar på måndag  EG-kommissionens kommissionär David Byrne.

Han är ansvarig för generaldirektoratet SONCO, Health and Consumer Protection, som har nära kontakt med Europas alla konsumentorganisationer.

Delegationen för AEC består av representanter från olika länder, som ingår i AECs styrelse. Från Sverige ingår alltså Bengt Ingerstam, som nyligen valdes till AECs ordförande för en period av 3 år, samt Martin Frid, SkiS expert på internationella frågor. Frid var nyligen i Seattle för WTO-förhandlingarna och deltog i Consumers Internationals delegation och träffade där också David Byrne. WTO-frågan är en av de stora problemen vi vill diskutera med kommissionär Byrne.

AEC som organiserar nära 30 organisationer från 10 länder, blev nyligen, bara efter 6 månader, officiellt erkänd av EU som Europaorganisation och rätt att motta ekonomiskt stöd från EU samt representera Europas konsumentorganisationer i olika sammanhang, bl a i deras Consumer Committee.


- Några av de viktigaste frågorna vi kommer att ta upp är att vidareutveckla det traditionella konsumentskyddet till att omfatta mer konsumentinflytande. Vi konsumenter är ju marknaden och borde därför ha mer att säga till om än näringslivet, som ju egentligen ska ge oss det vi behöver, säger Bengt Ingerstam.

Vidare kommer Säker Mat, livsmedelssäkerhet att diskuteras. Frågan är ju av EU idag högst prioriterad och förslag kommer snart från EU om ett Europeiskt livsmedelsverk.


- Det är på tiden att man tar denna fråga på allvar. BSE-problemet väckte många, men trots det händer nyligen sådana saker som dioxin och även avloppsslam i djurfoder. Det visar på en låg moral hos djurfodertillverkarna och att man bara för sin egen vinst helt struntar i konsekvenserna både för djuren och konsumenterna. Det är oacceptabelt, anser Bengt Ingerstam.

- Ett specifikt krav kommer vi att framföra. Vi kräver att på all elektronisk apparatur, t ex mobil- eller bärbara telefoner, skall strålningsnivån uppges. Dessutom kräver vi att EU tillsätter en opartisk utredning om strålningsriskerna, eftersom tillverkarna gör allt för att tysta och mörka debatten. Tydligen är tillverkarna för starka för t o m svenska myndigheter för att få en öppen redovisning och därför hoppas vi att EU ska vara starkare än de nationella regeringarna, som värnar om sina industrier, för att verkligen få riskerna ordentligt belysta. Vi ställer inte upp längre i detta storskaliga experiment om strålningens effekter på människor världen över, helt omedvetna. Parallellen med galna ko-sjukan är slående, avslutar Bengt Ingerstam. 

Han ser också fram emot att Europas 370 miljoner medborgare/konsumenter får ett större inflytande över Europas högsta organisation än att bara rösta fram representanterna som ska sitta där och bestämma över oss.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se