Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2008-09-12
Konsumenterna tar nu initiativ för att öka konkurrensen i handeln, sänka matpriserna samt höja kvaliteten

Konkurrensen är bristfällig och matpriserna onödigt höga, konstaterar Sveriges Konsumenter i Samverkan efter några prisundersökningar som gjorts som ett led i kampanjen Aktion – 30 % lägre kostnader för maten.

-”Prisundersökningarna görs tillsammans med medlemmar runt om i landet och vi har redan dragit sensationella slutsatser”, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, den konsumentstyrda konsumentorganisationen i Sverige.

Idag har undersökningen om ägg publicerats och visar att Willys (eller LiDLs) KRAV-märkta ägg (2:80 resp 2:66 per styck) inte kostar mer än de bruna ”frigående bur” i 10-pack hos Konsum/COOP och ICA (2:79 per st).

Slutsatsen blir då enkel ”byt butik” och ”köp KRAV-ägg”. Då kan man utan ekonomisk uppoffring byta ut de i bur producerade äggen mot de ekologiskt producerade äggen, frigående på golv.

- ”Vilken möjlighet vi har som konsumenter att göra en insats som myndigheter och politiker inte lyckats med under tiotals år, att revolutionera äggproduktionen, släppa ut hönorna ur burarna, samt öka den ekologiska utvecklingen mot hållbara produktions- och konsumtionsmönster - bara genom att undersöka och veta mer för att kunna göra medvetna val”, konstaterar Bengt Ingerstam och påpekar att det inte behöver kosta oss konsumenter och det kan gå fort.

Läs mer här

Lite mer personliga synpunkter finns att läsa på bengtingerstams.blogg.se


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se