Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1998-11-23


Nordiska konsumentorganisationer eniga i antibiotikafrågan

Nu är det dags - innan det är för sent  -  för de nordiska regeringarna att ta ett samlat grepp i antibiotikafrågan. Nordiska konsumentorganisationer kräver initiativ mot antibiotikaanvändningen både inom Norden och EU för att bekämpa en ökad spridning av antibiotikaresistensen. 

Den överdrivna användning av antibiotika inom humanmedicin, djuruppfödning och inom växtodling utgör en risk för alla människors hälsa. Bakterier och bakteriegener kan överföras fritt mellan olika arter; från människa till människa, från djur till livsmedel eller från livsmedel till människa.

Hittills har de olika sidorna av resistensproblemet ofta behandlats var för sig, men det gäller nu att se helheten. Framtida åtgärder måste ta hänsyn till att antibiotikaresistensen har flera olika ursprung inom ett gemensamt ekosystem. 

Hälsovårdsmyndigheter, forskare, läkare och veterinärer över hela världen är oroliga över att den snabba spridningen av antibiotikaresistens allvarligt kommer att minska möjligheterna att behandla vanliga infektionssjukdomar. 

De nordiska konsumentorganisationerna uppmanar de nordiska regeringarna att genomföra nationella handlingsplaner som bland annat ska innehålla: 

¤  riktlinjer för en restriktiv antibiotikaanvändning inom human- och djurmedicin och 
    stopp för antibiotikanvändning inom djuruppfödning och växtodling.

¤  övervakning av antibiotikaanvändning - statistik över hur mycket, vilken typ och till 
    vilket ändamål 

¤  kontroll av och forskning om resistensutvecklingen
 
¤  infektionskontroll på sjukhus och vid vård utanför sjukhus 

Förutom att det är viktigt att föreslagna kontroller, riktlinjer och övervakningssystem etableras i Norden, bör ett centralt EU-organ inrättas för en integrerad politik som omfattar den totala antibiotikanvändningen med målet att sätta antibiotikafrågan överst på dagordningen inom EU. Det nya organet bör också få ansvaret att samordna de olika medlemsländernas åtgärder. 


Forbrugerrådet
  Danmark
  tel. +45 77 41 77 41    Fax: +45 77 41 77 42
Forbrukerrådet  Norge   tel. +47 67 59 96 00 
Konsumenter i Samverkan Sverige  tel + 46 495 41 315 
Konsumentförbundet  Finland  tel. + 358 9 454 22 10 
Neytendasamtökin  Island  tel. + 354 562 5002 
Sveriges Konsumentråd  Sverige  tel. +46 8 406 08 60 


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se