Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2003-05-21


Hälsomargarinet Becel Pro.Activ innehåller oacceptabla höga halter av cancerogena PAH

Unilever har hårdlanserat Becel Pro.Activ med argumentet att det sänker kolesterolvärdet i blodet. Det betraktas därför som ett livsmedel med mervärde (s k functional foods) och gynnsamt för hälsan. Genom tillsats av fytosteroler ger man ett kemiskt framställt matfett ett påstått mervärde och kan sälja det till skyhöga priser. Redan det är en tvivelaktig utveckling av ett livsmedel.

-"Det är desto mer anmärkningsvärt att vi då hittar dubbelt så höga halter av cancerogena PAH, polyaromatiska kolväten, än det tillåtna gränsvärdet, när vi låtit testa margarinet, på samma sätt som Livsmedelsverket tidigare testade olivoljor," säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Eftersom konsumtionen av margarin är c:a 10 kg mot 0,6 kg olivolja borde gränsvärdet ligga 17 ggr lägre. Desto allvarligare då det faktiskt blir över 30 ggr allvarligare än det larm som för en tid sedan gick ut från Livsmedelsverket om fyndet av PAH i vissa olivoljor med säljstopp på marknaden. Till skillnad från akrylamiden finns bland PAH väldokumenterade och oomtvistade ämnen med mycket hög förmåga att framkalla cancer.

-"Vi har därför idag tillskrivit Livsmedelsverket om att skyndsamt utfärda säljstopp för Becel Pro.Activ samt att på sedvanligt sätt gå ut och informera och varna allmänheten" fortsätter Bengt Ingerstam. Brevet bifogas här. Vi bifogar också en teknisk genomgång med mera detaljer.

Dokumenten kan också hämtas från vår hemsida
http://www.konsumentsamverkan.se

För ytterligare information
Bengt Ingerstam, allmänt 070-604 77 25
Gunnar Lindgren, vår sakkunnige 070-567 90 54
Göran Pettersson, Chalmers, Kemisk Miljövetenskap 031-772 29 98

Vill du veta mer? Ta del av samlad och uppdaterad information >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se