Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-11-25


Svensk blir ordförande i den nya europeiska konsumentorganisationen AEC 


Bengt Ingerstam ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, har i dagarna valts till ordförande  i AEC, Association of  European Consumers. 

Organisationen som bildades i maj 1999 har haft sitt ordinarie årsmöte i Bryssel den 20 november och där valt sin första styrelse för nästkommande tre år.

AEC, Association of European Consumers - socially and environmentally aware, som organisationen heter på engelska, består just nu av 26 konsumentorganisationer i Europa från 10 länder, förutom Sverige även Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Bulgarien, Rumänien, Holland, Danmark, Belgien och Grekland. 

Inom organisationen avser man samla all den befintliga expertisen och kompetensen som finns i de ingående nationella organisationerna och gemensamt utnyttja den för att i olika forum verka för ökat konsumentinflytande och för att påverka näringsliv, lagstiftning och politiska församlingar. 

Bland de 8 aktuella arbetsgrupperna kan framhållas Food Safety, ett område som nu också högt prioriterats av EU och som aktualiserats på ett påtagligt sätt de senaste åren genom BSE, dioxin och avloppsslam i djurfoder, hormoner i kött, antibiotika i djurfoder, genmanipulerade livsmedel mm. För denna arbetsgrupp svarar också Bengt Ingerstam. 

En annan aktuell arbetsgrupp omfattar de aktuella  WTO-förhandlingarna, där vår medarbetare Martin Frid är ansvarig  och deltar just nu i Consumers Internationals delegation i Seattle.  Andra arbetsgrupper är "Elektronisk handel", "Etiskt, socialt medveten konsumtion", "Finansiella tjänster", "Allmännyttiga tjänster", "Tillgång till tvistlösning" (access to justice), "Representation i EU-organ, allmänna och privata institutioner". 

- Vi inom Sveriges Konsumenter i Samverkan är glada att vi nu på ett ännu mer direkt sätt kan påverka konsumentpolitiken och konsumentfrågorna på Europanivå och att Sverige nu också får en mer framskjuten plats i Europaarbetet, säger Bengt Ingerstam. För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)onsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se